Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης τάξεων μικτών ικανοτήτων

Μακρή Δήμητρα

17 Ιανουαρίου 2020

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 00:17:27 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1888
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Η αύξηση των ανισοτήτων που παρατηρείται στα σχολεία της χώρας μας ανασύρει στην επιφάνεια τη συζήτηση σχετικά με τη διαχείριση της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού και την παιδαγωγική σε τάξεις μικτών ικανοτήτων σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Η κλασική απάντηση σε αυτή την ποικιλομορφία (πολιτιστική, κοινωνική, γνωστική κ.λπ.) είναι η διαφοροποιημένη παιδαγωγική ή παιδαγωγική της διαφοροποίησης από το εκπαιδευτικό προσωπικό της εκάστοτε σχολικής μονάδας. Η απάντηση αυτή δημιουργεί όμως πρακτικά ερωτήματα στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ορισμένες φορές δεν βλέπουν τους τρόπους με τους οποίους κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει εφικτό. Στην εισήγησή μας αυτή, προσπαθώντας να βρούμε τα κλειδιά της επιτυχίας για πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης με αντίστοιχο θέμα, προβαίνουμε στα εξής: Μετά από μια σύντομη ανασκόπηση της έννοιας και των αρχών της, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα μιας μικρής σε εμβέλεια ποσοτικής έρευνας που διεξαγάγαμε σε σπουδαστές/-τριες που λαμβάνουν παιδαγωγική κατάρτιση στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, βασισμένη σε ερωτηματολόγια που πραγματεύονται το πώς αντιλαμβάνεται κανείς τη διαφοροποίηση σε επίπεδο περιεχομένου, διαδικασιών, παραγόμενων και εργασιακού περιβάλλοντος τάξης. Στα δεδομένα έγινε στατιστική ανάλυση, η οποία μας επέτρεψε να μελετήσουμε τις στρατηγικές διδασκαλίας μέσα από τις οποίες η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να προβλέψει καταστάσεις ή να προσαρμοστεί σε αυτές, το πώς μπορεί να σχετίζεται με το περιεχόμενο, τις μαθησιακές διαδικασίες, τις παραγωγές των μαθητών ή το εργασιακό περιβάλλον της τάξης. Εάν μπορεί να εφαρμοστεί πριν από τη διδασκαλία, κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης ή μετά, και στο πώς μια τέτοια αντίληψη βασίζεται σε μια διαδικασία εκμάθησης που θα ορίζαμε ως «διαμορφωτική». Τέλος, εστιάζουμε στην εκπαιδευτική διαφοροποίηση σε ένα σχετικά «κλασικό» πλαίσιο, αλλά θέτουμε επίσης το ερώτημα για άλλες χρήσεις ή στρατηγικές που μπορούν να διευκολύνουν την επιτυχία όλων των μαθητών/-τριών, όπως ανάστροφη τάξη, εξατομίκευση, «νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις» διαμορφώνοντας μια ενδεικτική πρόταση για κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες.

(Σημείωμα της ομιλήτριας)

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 7ου Επιστημονικού Συνεδρίου "ProfSpEdu2020 - Σχεδιάζοντας τη Διδακτική, την Επιμόρφωση και την Επαγγελματική Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων" κατά την 1η συνεδρία με γενική θεματική "Ενδοσχολική επιμόρφωση και μορφές αξιολόγησης μαθητών/-τριών".

Μακρή Δήμητρα Dr. / post Dr. Ψυχολογίας, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ80–Οικονομίας

Η Δήμητρα Μακρή εργάζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ80-Οικονομίας, καθώς και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει πτυχίο στην Οικιακή Οικονομία (Ελλάδα), πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα στις «Επιστήμες της Αγωγής» (Γαλλία), πτυχίο στη Γαλλική Φιλολογία (Γαλλία). Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού με θέμα «Διαπολιτισμικές κοινωνίες και μεταβολές στην Ευρώπη - Ευρωπαϊκές Σπουδές» (Γαλλία). Έχει λάβει με άριστα διδακτορικό και μεταδιδακτορικό δίπλωμα στην Ψυχολογία (Γαλλία) καθώς και διδακτορικό δίπλωμα στη Γαλλική Φιλολογία (Γαλλία). Έχει συνεργαστεί σε ευρωπαϊκά και σε ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Αθηνών) και στο εξωτερικό (Γαλλία, Πορτογαλία, Ιταλία), ενώ παράλληλα έχει γράψει άρθρα, μελέτες και βιβλία.

Σχετικές ομιλίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Ιωάννης Καποδίστριας (1776-1831), ο διπλωμάτης, ο πολιτικός, ο πρώτος κυβερνήτης του ελληνικού κράτους» - 1ο μέρος 01:26:05

Οκτ 21, 2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Ιωάννης Καποδίστριας (1776-1831), ο διπλωμάτης, ο πολιτικός, ο πρώτος κυβερνήτης του ελληνικού κράτους» - 1ο μέρος

Τσακρής Αθανάσιος Κόκκινος Διονύσιος Σολωμού Αιμίλιος Ψαρούδα - Μπενάκη Άννα Μεταξάς Αναστάσιος Ιωάννης Λεοντσίνης Γεώργιος Κουρκουμέλης Νίκος

Γλώσσα: Ελληνική