Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Το Σχολείο που Βιώνουμε και το Σχολείο που Διεκδικούμε

Κωνσταντίνου Χαράλαμπος

19 Μαΐου 2017

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 40:12 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 971
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Tο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του ΕΚΕΔΙΣΥ, η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, το Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ-Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και η Ελληνογαλλική Σχολή  Jeanne d’ Arc συνδιοργάνωσαν στις 19, 20 και 21 Μαΐου 2017 στην Αθήνα το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: θεωρία και πράξη».

Το συνέδριο τελεί υπό την  αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Δήμου Πειραιά, ενώ έχει την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
 

Η Τελετή Έναρξης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Μαΐου στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη. Το Blod βιντεοσκόπησε και δημοσιεύει τις κεντρικές ομιλίες της 1ης ημέρας του συνεδρίου.
 

Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου - Το Σχολείο που Βιώνουμε και το Σχολείο που Διεκδικούμε
 

Το σχολείο είναι ένας θεσμός της κοινωνίας. Ως κοινωνικός θεσμός έχει αποστολή να συμβάλει στη ρύθμιση και την επίλυση των αναγκών της κοινωνίας. Επομένως, έχει συγκεκριμένη δομή και σκοπούς, που αφορούν, κατά κύριο λόγο, τον μαθητή και την κοινωνία. Τα δύο βασικά ερωτήματα που κυριαρχούν στην εισήγηση αναδεικνύονται μέσα από τον τίτλο της και είναι τα ακόλουθα: Τι σχολείο βιώνουμε και τι σχολείο διεκδικούμε; Σε σχέση με τα ερωτήματα αυτά προκύπτουν και άλλα που συνδέονται άμεσα μαζί τους, όπως: Τι θέλουμε να προσφέρει ένα σχολείο στους μαθητές και την κοινωνία; Tι είδους πολίτη θέλει η πολιτεία και ευρύτερα η ελληνική κοινωνία; Tι είδους αγωγή και μάθηση προσφέρει το σχολείο; Με ποια μορφή πραγματοποιεί τους σκοπούς του; Δίνει βάρος στις ανάγκες του μαθητή και της κοινωνίας, και με ποιον τρόπο γίνεται αυτό; Μήπως παραμελεί βασικές ανάγκες του ενός ή του άλλου; Με την έννοια αυτήν, λοιπόν, με τη συγκεκριμένη εισήγηση, αρχικά και σε συνοπτική μορφή, θα προσεγγιστεί η θεσμική αποστολή του σχολείου και θα δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν το «καλό» και «αποτελεσματικό» σχολείο από άποψη παιδαγωγική και κοινωνική. Ακολούθως και αξιοποιώντας τις σχετικές έρευνες, θα αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά και, ειδικότερα, τα προβλήματα του σημερινού ελληνικού σχολείου, όπως αυτά καταγράφονται στην εκπαιδευτική πράξη, καθώς και οι παράγοντες που εμπλέκονται και προσδιορίζουν τη λειτουργία και την πορεία του. Η ολοκλήρωση της εισήγησης περιλαμβάνει παιδαγωγικές απαντήσεις για τη μορφή του σχολείου που διεκδικούμε.

Κωνσταντίνου Χαράλαμπος Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου είναι Ομότιμος Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σπουδές:
- Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία Ιωαννίνων
- Επιστήμες της Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Bielefeld Γερμανίας (με Υπoτροφία από το γερμανικό Ίδρυμα Friedrich Naumann Stiftung)
- Διδακτορικό Δίπλωμα στο Πανεπιστήμιο Bielefeld Γερμανίας (με Υπoτροφία από το γερμανικό Ίδρυμα Friedrich Naumann Stiftung)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
Οι επιστημονικές δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά του στρέφονται γύρω από το γνωστικό αντικείμενο της Σχολικής Παιδαγωγικής και της Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση, δηλαδή σε θέματα που αφορούν το σχολείο, τον εκπαιδευτικό, το μαθητή, την παιδαγωγική σχέση, την αξιολόγηση του μαθητή και του εκπαιδευτικού έργου και γενικά τη σχολική πραγματικότητα. Στην κατεύθυνση αυτή κινούνται τα άρθρα και τα βιβλία του.

ΓΚΙΖΕΛΗ, Β. / ΜΑΚΡΙΔΗΣ, Γ. / ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΗ, ΕΥ. / ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ, Δ. / ΠΑΛΗΟΣ, Δ. Γ. / ΣΚΑΛΤΣΑΣ, Η. (2008), «Κοινωνική αποδοχή», στο: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση, σ. 467-536. Αθήνα.
DEWEY, J. (1982), Το σχολείο και η κοινωνία. Αθήνα: Γλάρος. 
ΘΕΡΙΑΝΟΣ, Κ. (2006), Αποτελεσματικά σχολεία και εκπαιδευτικοί, Αθήνα: τυπωθήτω-Γεώργιος Δαρδανός.
FREIRE, P. (1972),  Pedagogy of the Oppressed, London: Penguin books.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Χ. (2015), Το καλό σχολείο, ο ικανός εκπαιδευτικός και η κατάλληλη αγωγή ως παιδαγωγική θεωρία και πράξη. Αθήνα: Gutenberg.
MacBEATH, J. (2001), Το σχολείο που μαθαίνει, στο: Μπαγάκης Γ., (επιμ.), Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχολείου. Αθήνα: Μεταίχμιο.
ΝΕΙΛ, Α. (1972), Θεωρία και πράξη της αντιαυταρχικής εκπαίδευσης (μτφρ. Λάμπρου, Κ.). Αθήνα: Μπουκουμάνης.
ΞΩΧΕΛΛΗΣ, Π. (2015), Σχολική Παιδαγωγική, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
RUTTER, M. u.a.  (1980), Fünfzehntausend Stunden. Weinheim-Basel-Beltz.
ZINNECKER, J. (1975), Der heimliche Lehrplan. Weinheim - Basel: Beltz.

Σχετικές ομιλίες