Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Το ανάγλυφο στους παλιούς χάρτες της Συλλογής Σαμούρκα: Τρισδιάστατες αναπαραστάσεις

Τόλιας Γιώργος, Κωνστάντογλου Μαρία

5 Νοεμβρίου 2012

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 54:57 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 2427

Βασισμένα σε χάρτες νησιών του Αιγαίου από τη μοναδική Συλλογή Σαμούρκα, τέσσερα βίντεο που δημιουργήθηκαν σε εργαστήρια του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, μεταφέρουν το κοινό πίσω στο 17ο αι. ανακτώντας την τρίτη διάσταση σημαντικών ιστορικών χαρτών. Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών διοργάνωσε προβολή στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου.

Το πρωτοποριακό αυτό εγχείρημα γεννήθηκε χάρη στην επιθυμία της συλλέκτριας Μαργαρίτας Κουτσογιαννοπούλου-Σαμούρκα να «δώσει ζωή» στους αγαπημένους της ιστορικούς χάρτες με τη βοήθεια των νέων ψηφιακών τεχνολογιών.

Στα βίντεο που προβλήθηκαν για πρώτη φορά στην Αθήνα αναβιώνεται ο κόσμος της Μεσογείου μέσα από τα μάτια των χαρτογράφων με την προσεκτική μελέτη της δόκτορος Μαρίας Κωνστάντογλου από το εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, η οποία ειδικεύεται στην τρισδιάστατη απεικόνιση σύγχρονων χαρτών με νέα τεχνολογικά μέσα, όπως είναι τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και το λογισμικό τρισδιάστατων γραφικών και τρισδιάστατου ψηφιακού βίντεο.

Οι χάρτες που παρουσιάζονται είναι η Σαντορίνη του Olfert Dapper (1703), ο πτολεμαϊκός χάρτης της Ελλάδας (1478), η Κρήτη του Φλαμανδούς χαρτογράφου Abraham Ortelius (1584) και η Σκύρος μέσα από τα μάτια του Γάλλου ακαδημαϊκού και πρέσβη de Choiseul-Gouffier (1782).

Για την τρισδιάστατη απεικόνιση των τεσσάρων χαρτών, η ερευνητική ομάδα, στην οποία συμμετείχαν ο Γιώργος Τάταρης από το εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωπληροφορικής του τμήματος γεωγραφίας και ο Αλέξανδρος Σπάθης από το Εργαστήριο Εικόνας, Ηχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης, εργάστηκε τρία ολόκληρα χρόνια.

Την εκδήλωση προλογίζει ο ιστορικός Γιώργος Τόλιας.

Τόλιας Γιώργος Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών - Τμήμα Νεοελληνικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ο Γιώργος Τόλιας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Paris III, 1982), διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Paris IV, 1993), και Habilité à diriger des recherches του Πανεπιστημίου της Νίκαιας (Sophia Antipolis, 2000). Εργάσθηκε στο Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού (1993-1995) και στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (1995-), όπου είναι διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Τμήμα Νεοελληνικών Ερευνών (2003-). Είναι υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος ''Γεωγραφική παιδεία και ιστορία της χαρτογραφίας'', αφιερωμένο στην ιστορική μελέτη των προσλήψεων και των αναπαραστάσεων του χώρου, αφηγηματικών και εικονικών, και στην επίδρασή τους στην πολιτική, πολιτιστική και τεχνολογική ιστορία. Είναι, επίσης, διευθυντής σπουδών στην École Pratique des Hautes Études.

Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες και άρθρα γύρω από την πρόσληψη του ελληνικού χώρου, την ιστορία της αρχαιολογίας και των ελληνικών σπουδών, την ιστορία της χαρτογραφίας, του περιηγητισμού και της γεωγραφικής σκέψης. Υπήρξε υπότροφος του Πανεπιστημίου του Princeton (Program in Hellenic Studies, 1997), του Πανεπιστημίου του Madison-Wisconsin (Institute for Research in the Humanities, 2001-02). Ήταν Γενικός Γραμματέας του 18ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ιστορία της Χαρτογραφίας (Αθήνα 1999), υπεύθυνος του προγράμματος και συνεκδότης του τόμου Στα βήματα του Παυσανία: η αναζήτηση της ελληνικής αρχαιότητας, Αθήνα, Κότινος για το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και την Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, 2007. Είναι κάτοχος του βραβείου της Association pour l'Encouragement des études Grecques (1999) και του βραβείου Imago Mundi (2006).

Κωνστάντογλου Μαρία Λέκτορας, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η Μαρία Κωνστάντογλου, (PhD), είναι διδάσκουσα με βάση το Π.Δ 407/80 στην βαθμίδα του Λέκτορα, στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι πτυχιούχος Περιβαλλοντολόγος, με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Περιβαλλοντική πολιτική και διαχείριση, και είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Διοίκησης επιχειρήσεων, του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στον τομέα του Τουριστικού Σχεδιασμού και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Έχει ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές σε θέματα τουριστικού σχεδιασμού, πολιτισμικού τουρισμού και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και έχει συγγράψει κεφάλαια σε βιβλία. Η Μ. Κωνστάντογλου έχει συμμετάσχει σε πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το 1997. Είναι μέλος του Εργαστηρίου Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας αλλά και του Εργαστηρίου Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού του Τμήματος Χωροταξίας, Πολεοδομίας κι Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ από το 1997 έως και το 2002 υπήρξε μέλος του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επίσης από το 2003 ως το 2010 υπήρξε στέλεχος διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, τουριστικός σχεδιασμός, βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων για τον τουρισμό, Μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης και Στρατηγικού σχεδιασμού, Ανάδειξη και Διαχείριση πολιτισμικής κληρονομιάς, Πολιτισμικός τουρισμός, Ερμηνευτική του πολιτιστικού τουρισμού, Ασαφής Λογική, Ανάλυση και αποτύπωση χώρου, Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών, Πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός, Περιβαλλοντικός σχεδιασμός.

Σχετικές ομιλίες