Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

The Greek Hotel

Μαρίνου Χρύσα, Πυρλή Ματθίλδη, Μήτση Ευτέρπη, Hember Polly, Λέτσιος Βασίλης

9 Σεπτεμβρίου 2021

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01:28:47 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 218

Το διεθνές συμπόσιο “Literary Hotels” πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2021 με υβριδική μορφή στον χώρο του Impact Hub Athens και διαδικτυακά μέσω Zoom. Σκοπός του ήταν να διερευνήσει τον χώρο του ξενοδοχείου ως κατεξοχήν τόπο της νεωτερικότητας, καθώς και ως ευρύτερο πολιτισμικό φαινόμενο που συντέλεσε στη διαμόρφωση του νεωτερικού υποκειμένου στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα και τις αρχές του εικοστού. Από την δεκαετία του 1890 έως και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το ξενοδοχείο ως λογοτεχνικό σκηνικό εκφράζει τον σύγχρονο και μεταβαλλόμενο τρόπο ζωής, ο οποίος υπαγορεύεται από το εμπόριο, την τουριστική βιομηχανία, τις τεχνολογικές εξελίξεις στις μεταφορές, και τις νέες μορφές εργασίας, φαινόμενα που οδηγούν στην ολοένα αυξανόμενη κινητικότητα ή/και τον εκτοπισμό. Οι χώροι του ξενοδοχείου αναδεικνύονται σαν μεταβατικά σκηνικά της μοντέρνας λογοτεχνίας, περιπλέκοντας αντιθετικά δίπολα όπως η ιδιωτική και δημόσια σφαίρα, η κινητικότητα και η αίσθηση του ανήκειν, η ασφάλεια και ο κίνδυνος, ο κοσμοπολιτισμός και ο εθνικισμός, ο συντηρητισμός και η πρόοδος. Οι ομιλητές του συνεδρίου διερευνούν τα “λογοτεχνικά ξενοδοχεία” όπως αυτά απαντώνται σε Βρετανούς, Αμερικανούς, και Ευρωπαίους συγγραφείς την περίοδο 1890-1940. Το συνέδριο χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» και σχετίζεται με το ερευνητικό έργο “Το Ξενοδοχείο και το Σύγχρονο Υποκείμενο: 1890-1940” (Αρ. Έργου 1653) με ίδρυμα υποδοχής το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το BLOD δημοσιεύει τα 2 πρώτα πάνελ της 1ης ημέρας του συμποσίου.

Πάνελ 2: The Greek Hotel
Το δεύτερο πάνελ φιλοξενεί ανακοινώσεις που αναφέρονται στις πεζογραφικές και ποιητικές αναπαραστάσεις του ελληνικού ξενοδοχείου. Εξετάζεται η μεταβολή και η εξέλιξη του Αθηναΐκού ξενοδοχείου από τα πρωτόγονα χάνια και πανδοχεία στα μεγάλα κεντρικά ξενοδοχεία της ελληνικής μητρόπολης (Ματθίλδη Πυρλή)• οι αναπαραστάσεις των ξενοδοχείων στο λογοτεχνικό έργο του Βρετανού συγγραφέα Τζορτζ Γκίσινγκ, ο οποίος, όταν επισκέπτεται την Αθήνα το 1889 βρίσκει μια πόλη που συνδυάζει τα αρχαία μνημεία με νεόδμητα κομψά κτίρια, μεταξύ αυτών τα κεντρικά ξενοδοχεία (Ευτέρπη Μήτση)• ο ρόλος του ξενοδοχείου ως τόπο όπου διασαλεύονται τα όρια μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού, εαυτού και άλλων, στο πρωτοποριακό έργο της ποιήτριας Hilda Doolitle, “Hotel Mira-Mare” (Polly Hember)• και η σημασία των μετακινήσεων και του ξενοδοχείου στο έργο του Κ.Π. Καβάφη, μέσω της αξιοποίησης αρχειακού υλικού (Βασίλης Λέτσιος). Το πάνελ συντονίζει η Χρύσα Μαρίνου (Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, ΕΚΠΑ).

Ομιλητές:
Ματθίλδη Πυρλή
Υποψήφια Διδάκτορας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ.
“The Athenian Hotel in Transition: from Inns to Grand Hotels, 1840-1910”

Ευτέρπη Μήτση
Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ.
“George Gissing’s Grand and Modest Hotels in Late Nineteenth-century Athens”

Polly Hember
Υποψήφια Διδάκτορας, Royal Holloway, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.
“Stirring the ‘sub-aqueous memory’ in H.D.’s Hotel Mira-Mare”

Βασίλης Λέτσιος
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
“Ithacas: Cavafy of Travel, Ships, Hotels”

Μαρίνου Χρύσα Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Χρύσα Μαρίνου είναι Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πυρλή Ματθίλδη Υποψήφια Διδάκτορας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ

Η Ματθίλδη Πυρλή είναι Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ.

Μήτση Ευτέρπη Καθηγήτρια, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ

Η Ευτέρπη Μήτση είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ.

Hember Polly Υποψήφια Διδάκτορας, Royal Holloway, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου

H Polly Hember είναι Υποψήφια Διδάκτορας στο Royal Holloway του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Λέτσιος Βασίλης Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ο Βασίλης Λέτσιος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Σχετικές ομιλίες