Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Πόσο καθαρός είναι ο αέρας εσωτερικών χώρων;

Σαραγά Δικαία

9 Ιουλίου 2014

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 00:32:40 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1445
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /
Ομιλητές
Σαραγά Δικαία

Γλώσσα
Ελληνική

Ημερομηνία
09/07/2014

Διάρκεια
00:32:40

Εκδήλωση
49ο Θερινό Σχολείο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Χώρος
ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Διοργάνωση
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος

Κατηγορία
Περιβάλλον

Ετικέτες
Θερινό Σχολείο 2014, αέρας, εσωτερικοί χώροι, ρύποι

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει οδηγήσει τον άνθρωπο στην κατανάλωση περισσότερου από το 80% του χρόνου του σε εσωτερικούς χώρους (κατοικίες, εργασιακοί χώροι, δημόσια κτίρια, μέσα μεταφοράς,σχολεία, νοσοκομεία κ.ά.). Παρόλα αυτά, η ποιότητα του αέρα μέσα στους χώρους αυτούς δεν είναι πάντοτε ικανοποιητική, με δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, το επιστημονικό ενδιαφέρον έχει στραφεί στην εκτίμηση των παραγόντων που επηρεάζουν τον αέρα εσωτερικών χώρων, στην ανίχνευση των ρύπων και των πηγών τους, στη μελέτη των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία από την έκθεση σε αυτούς και στην εύρεση στρατηγικών αντιμετώπισης του προβλήματος για βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Οι κυριότεροι ρύποι που συναντώνται στον αέρα εσωτερικού χώρου είναι τα αιωρούμενα σωματίδια (Particulate Matter), οι πτητικές οργανικές ενώσεις (Volatile Organic Compounds-VOCs), η φορμαλδεΰδη, το διοξείδιο του αζώτου, το μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα, οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs), το ραδόνιο, ο μόλυβδος και οι βιολογικοί ρύποι.

Υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων σε ένα εσωτερικό περιβάλλον προέρχονται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες (π.χ κάπνισμα, μαγείρεμα, χρήση καθαριστικών και οικιακών προϊόντων κ.ά.), εκπομπές από οικοδομικά υλικά, επίπλωση και εξοπλισμό, κακώς κατασκευασμένα ή συντηρημένα συστήματα θέρμανσης και ψύξης αλλά και από εξωτερικές πηγές (εκπομπές από οχήματα, βιομηχανίες, δομικά έργα κ.ά.). Τέλος, πολύ σημαντικός για την ποιότητα του εσωτερικού αέρα είναι και ο ρόλος του εξαερισμού ενός κτιρίου.

Ένας τομέας του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Ερευνών ασχολείται με μετρήσεις ρύπων σε χώρους κατοικίας, γραφείων, σχολείων, μουσείων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων κ.ά. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται μετρήσεις συγκέντρωσης αιωρούμενης σωματιδιακής ύλης ΡΜ10, ΡΜ2.5, ΡΜ1 και εισπνεύσιμου κλάσματος και μετρήσεις κατανομής μάζας και αριθμού σωματιδίων σε ένα εύρος διαμέτρων. Επίσης, με τη χρήση αέριας χρωματογραφίας με φασματογράφο μάζας, ιοντικής χρωματογραφίας και αναλυτή OC/EC γίνεται χημική ανάλυση της σωματιδιακής ύλης σε πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAHs), ιόντα και οργανικό/στοιχειακό άνθρακα αντίστοιχα. Παράλληλα, γίνεται χημική ανάλυση για εύρεση συγκέντρωσης πτητικών οργανικών ενώσεων όπως φορμαλδεΰδης, ακεταλδεΰδης ακετόνης και βενζαλδεΰδης σε αέρια δείγματα. Τέλος, στον εξοπλισμό του εργαστηρίου συμπεριλαμβάνονται και αυτόματοι αναλυτές μέτρησης ανόργανων ρύπων όπως το μονοξείδιο και διοξείδιο του αζώτου, το διοξείδιο του θείου το μονοξείδιο του άνθρακα και του όζοντος.

Σαραγά Δικαία Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών, Τεχνολογίας Ενέργειας & Ασφάλειας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Η Δρ Δικαία Σαραγά είναι Φυσικός με ΜΔΕ στην Φυσική Περιβάλλοντος & Μετεωρολογία (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Η διδακτορική της διατριβή έχει θέμα την μελέτη της ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων και πραγματοποιήθηκε στο τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στα πλαίσια υποτροφίας από το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Από το 2010 εργάζεται στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών ως συνεργαζόμενη ερευνήτρια σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

Σχετικές ομιλίες

Σχέδιο Δράσης για το Περιβάλλον και το Κλίμα. Δεδομένα και Προτάσεις, 2022-2030 02:08:42

Νοε 29, 2022

Σχέδιο Δράσης για το Περιβάλλον και το Κλίμα. Δεδομένα και Προτάσεις, 2022-2030

Δεσύπρη Αθηνά Καραβέλλας Δημήτρης Γώγος Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος Κωνσταντίνος Πανδής Σπύρος Βώκου Δέσποινα Αντωνιάδης Βασίλης Κιουσοπούλου Λούση Τσουρός Άγις Δ. Νάντσου Θεοδότα Μαυρόπουλος Αντώνης Χριστοφιλίδου Κατερίνα Καρτάλης Κωνσταντίνος Σαρηγιάννης Δημοσθένης

Γλώσσα: Ελληνική