Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Σχέδιο Δράσης για το Περιβάλλον και το Κλίμα. Δεδομένα και Προτάσεις, 2022-2030

Δεσύπρη Αθηνά, Καραβέλλας Δημήτρης, Γώγος Κωνσταντίνος, Λαγουβάρδος Κωνσταντίνος, Πανδής Σπύρος, Βώκου Δέσποινα, Αντωνιάδης Βασίλης, Κιουσοπούλου Λούση, Τσουρός Άγις Δ., Νάντσου Θεοδότα, Μαυρόπουλος Αντώνης, Χριστοφιλίδου Κατερίνα, Καρτάλης Κωνσταντίνος, Σαρηγιάννης Δημοσθένης

29 Νοεμβρίου 2022

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 02:08:42 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 301

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη παρουσιάζει το Σχέδιο Δράσης για το Περιβάλλον και το Κλίμα μέχρι το 2030, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην «Πρωτοβουλία 1821-2021» και σε συνέχεια της δημιουργίας των Σχεδίων Δράσης για το Πανεπιστήμιο του 2030 και για την αναβάθμιση της Δημόσιας Υγείας. Tα Σχέδια Δράσης τελούν υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών της πολιτείας προς αξιοποίηση.

Το Σχέδιο Δράσης για το Περιβάλλον και το Κλίμα παρουσιάστηκε ως κείμενο συζήτησης στις 29 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Για το Ίδρυμα Μποδοσάκη, η προστασία του περιβάλλοντος είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για τη δημόσια υγεία, τη βιώσιμη οικονομική ζωή της χώρας και την κοινωνική ευημερία. Το Σχέδιο Δράσης για το Περιβάλλον και το Κλίμα αποτυπώνει συνοπτικά την κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ελλάδα σήμερα και καταλήγει σε προτάσεις κρίσιμων μεταρρυθμίσεων οριζόντιου χαρακτήρα για την επίτευξη της διατήρησης του περιβάλλοντος στα επιθυμητά επίπεδα.

Για τη δημιουργία του Σχεδίου Δράσης, που είναι διαθέσιμο εδώ, συστάθηκε κατόπιν πρόσκλησης του Ιδρύματος Μποδοσάκη η ακόλουθη Επιστημονική Επιτροπή:

Δημήτρης Καραβέλλας, Συντονιστής Επιστημονικής Επιτροπής, Γενικός Διευθυντής WWF Ελλάς
Δέσποινα Βώκου, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Στη διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης συμμετείχε ως επιστημονική συνεργάτιδα η Θεοδότα Νάντσου, Επικεφαλής Περιβαλλοντικής Πολιτικής της WWF Ελλάδας. Επιπλέον, 17 επιστήμονες με διεθνή πορεία, κυρίως από τον ακαδημαϊκό χώρο, συνεισέφεραν με τον εποικοδομητικό σχολιασμό τους στο Σχέδιο Δράσης για το Περιβάλλον και το Κλίμα μέχρι το 2030.

Το Σχέδιο Δράσης αναπτύσσεται σε επτά κύριες ενότητες, οι οποίες εστιάζουν στις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει τόσο η δική μας, όσο και η επόμενη γενιά: 1. Κλιματική σταθερότητα, 2.Διατήρηση της βιοποικιλότητας, 3.Καθαρός αέρας, 4.Υγιή εδάφη και καθαρά νερά, 5. Κυκλική οικονομία και εξοικονόμηση φυσικών πόρων, 6. Ανθρώπινη υγεία και κατάσταση του περιβάλλοντος, 7. Ενεργή Κοινωνία των Πολιτών.

Σε κάθε ενότητα παρουσιάζονται τα υπάρχοντα δεδομένα και διατυπώνονται προτάσεις για τη βελτίωση των επιδόσεων της χώρας και την επίτευξη συνεκτικής και αποτελεσματικής πολιτικής για το περιβάλλον και το κλίμα. Οι προτάσεις αυτές διαμορφώνουν ένα πακέτο 10 κρίσιμων μεταρρυθμίσεων οριζόντιου χαρακτήρα, οι οποίες στοχεύουν στην απελευθέρωση των καλύτερων δυνάμεων της χώρας για ένα κλιματικά ουδέτερο και οικολογικά βιώσιμο μέλλον:

  1. Διεξαγωγή δύο συζητήσεων στη Βουλή ετησίως, σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, για την πρόοδο της χώρας σε όλα τα πεδία προστασίας του περιβάλλοντος, για τον βαθμό επίτευξης των δεικτών βιωσιμότητας και για την πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα.
  2. Ίδρυση ανεξάρτητης περιβαλλοντικής αρχής για την ενίσχυση του μηχανισμού περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και του ελέγχου συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομιμότητα.
  3. Ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού και κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης.
  4. Καλή νομοθέτηση, με έμφαση στην απλότητα, τη σαφήνεια, την επιστημονική τεκμηρίωση των ρυθμίσεων και την ευρεία και διαφανή διαβούλευση.
  5. Δημιουργία Εθνικού Οργανισμού Περιβάλλοντος.
  6. Ίδρυση δικτύου τοπικών παρατηρητηρίων ποιότητας περιβάλλοντος και δημοσιοποίηση των δεδομένων σε ανοιχτές βάσεις.
  7. Θέσπιση, με διακομματική συναίνεση, ενισχυμένου πλαισίου για τις διαβουλεύσεις και για την επίτευξη ουσιαστικής κοινωνικής συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
  8. Ανάπτυξη πλαισίου για την περιβαλλοντική παιδεία.
  9. Θέσπιση συστήματος πράσινων δεικτών και ετήσια παρουσίασή τους στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
  10. Σαφής προσανατολισμός των δημόσιων επενδυτικών πολιτικών προς τη στήριξη κλιματικά ουδέτερων δραστηριοτήτων.

Επιθυμία του Ιδρύματος και της Επιστημονικής Επιτροπής είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις να λειτουργήσουν ως εφαλτήριο για εκτεταμένο διάλογο, ευρεία συναίνεση και πολιτική βούληση για το βιώσιμο μέλλον της χώρας μας.

Στις 29 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Σχέδιο Δράσης παρουσιάστηκε ως κείμενο συζήτησης από τον κ. Καραβέλλα και στη συνέχεια συζητήθηκε στα ακόλουθα πάνελ:

«Κρίσιμες Προκλήσεις»

Συντονίστρια: Δέσποινα Βώκου, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Συμμετέχοντες:

Κωνσταντίνος Γώγος, Καθηγητής Νομικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Σπύρος Πανδής, Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

«Λύσεις και Μεταρρυθμίσεις»

Συντονίστρια: Θεοδότα Νάντσου, Επικεφαλής Περιβαλλοντικής Πολιτικής, WWF Ελλάδας

Συμμετέχοντες:

Βασίλης Αντωνιάδης, Senior Partner & Managing Director, Boston Consulting Group
Λούση Κιουσοπούλου, Δικηγόρος με εξειδίκευση στο Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος & στο Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο
Άγις Τσουρός, πρώην Διευθυντής Πολιτικής και Διακυβέρνησης για την Υγεία και Ευεξία, Π.Ο.Υ. Ευρώπης, Adjunct Professor, Global Health, University of Boston

«Ο ρόλος της επιστήμης, της κοινωνίας και της πολιτικής»

Συντονιστής: Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Συμμετέχοντες:

Αντώνης Μαυρόπουλος, Ιδρυτής & Διευθύνων σύμβουλος D-Waste, Μέλος Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής UNEP International
Κωνσταντίνος Καρτάλης, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΕ για την Κλιματική Αλλαγή
Κατερίνα Χριστοφιλίδου, Δημοσιογράφος

Δεσύπρη Αθηνά Πρόεδρος Ιδρύματος Μποδοσάκη

Η Αθηνά Δεσύπρη είναι Πρόεδρος του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Καραβέλλας Δημήτρης Γενικός Διευθυντής, WWF Ελλάς

Ο Δημήτρης Καραβέλλας έχει B.Sc. (Hon) στη Θαλάσσια Βιολογία από το QMC, London University και M.Sc. στη Βιολογία & Διαχείριση Αλιείας από το University College of North Wales, Bangor. Δούλεψε σαν ανεξάρτητος σύμβουλος αλλά και με το WWF, εστιάζοντας κυρίως στα θέματα αλιείας και πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον. Συντόνισε τις δράσεις αλιείας του διεθνούς WWF σε θέματα πολιτικής και πεδίου, στην περιοχή της Μεσογείου.

Είναι γενικός διευθυντής του WWF Ελλάς από το 1998. Τα τελευταία χρόνια, δούλεψε σε μια σειρά από θέματα πολιτικής που σχετίζονται με τους φυσικούς πόρους, την ενέργεια και κλιματική αλλαγή, και την αειφόρο ανάπτυξη, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμμετείχε σε μια σειρά εθνικών και διεθνών επιτροπών που πραγματεύονται αυτά τα ζητήματα. Στο διεθνές δίκτυο του WWF, έχει προεδρεύσει από το 2007-2010 στην Επιτροπή Διεθνών Συνεργασιών, ένα όργανο λήψης αποφάσεων που συντονίζει και παρακολουθεί τις στρατηγικές συνεργασίες με τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ενώ ήταν επίσης μέλος της εκτελεστικής ομάδας του δικτύου του WWF.

Γώγος Κωνσταντίνος Καθηγητής, Νομική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο Κωνσταντίνος Γώγος είναι Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Λαγουβάρδος Κωνσταντίνος Διευθυντής Ερευνών, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ο Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος είναι Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και υπεύθυνος λειτουργίας της υπηρεσίας πρόγνωσης καιρού meteo.gr.

Πανδής Σπύρος Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Σπύρος Πανδής είναι Καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και συνεργαζόμενος Καθηγητής του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) και του Carnegie Mellon University.

Βώκου Δέσποινα Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η Δέσποινα Βώκου είναι Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Αντωνιάδης Βασίλης Διαχειριστικός Διευθυντής, Boston Consulting Group

Ο Βασίλης Αντωνιάδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Είναι παντρεμένος με την δικηγόρο, Κατερίνα Παπαγεωργίου και πατέρας δύο παιδιών. Ολοκλήρωσε τον πτυχιακό του τίτλο το 1993, στο Georgetown University, School of Foreign Service των Η.Π.Α, στις Διεθνείς Οικονομικές Σπουδές, με διάκριση Magna cum laude and Phi Betta Kappa.

Από το 1993 έως το 1995, εργάστηκε στο Investment Banking Division της Merrill Lynch & Co, στην Νέα Υόρκη, ως Χρηματοοικονομικός Αναλυτής, απ' όπου επέστρεψε στην Ελλάδα για να υπηρετήσει στην Ελληνική Αεροπορία.

Επιστρέφοντας στις Η.Π.Α., ολοκλήρωσε το MBA στο Harvard Business School ως υπότροφος των ιδρυμάτων Μποδοσάκη και Ωνάση.

Από το 1999 έως το 2001 εργάστηκε ως Στρατηγικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων στην ΑΤ Kearney στο Λονδίνο.

Επέστρεψε στην Αθήνα το 2003 ως Manager του γραφείου της The Boston Consulting Group (BCG) και ασχολήθηκε με έργα στρατηγικής οργάνωσης και σχεδιασμού επιχειρήσεων σε ευρύ φάσμα των κλάδων της Ελληνικής Οικονομίας.

Σήμερα διατελεί Senior Partner & Managing Director της Boston Consulting Group στην Αθήνα, είναι μέλος του Δ.Σ. του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου και του Board of Advisors του MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και Γαλλικά.

Κιουσοπούλου Λούση Δικηγόρος

Η Λούση Κιουσοπούλου είναι Δικηγόρος με εξειδίκευση στο Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος & στο Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο.

Τσουρός Άγις Δ. Διεθνής σύμβουλος κυβερνήσεων κρατών και πόλεων για την υγεία και τη βιωσιμότητα

Ο Δρ. Άγις Τσουρός είναι Διεθνής σύμβουλος κυβερνήσεων κρατών και πόλεων για την υγεία και τη βιωσιμότητα. Πρώην Διευθυντής Πολιτικής και Διακυβέρνησης για την Υγεία και την Ευεξία του Παγκόσμιου Οργανισμού (ΠΟΥ) για την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια, Adjunct Professor, Global Health, University of Boston.

Νάντσου Θεοδότα Επικεφαλής Περιβαλλοντικής Πολιτικής, WWF Ελλάς

Η Θεοδότα Νάντσου γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα και σπούδασε φιλοσοφία, με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην περιβαλλοντική ηθική, στο Πανεπιστήμιο Λάνκαστερ της Βρετανίας. Από το 1990 ασχολείται ενεργά με το χώρο των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Από το 1991 ξεκίνησε να συνεργάζεται εθελοντικά με το «νεογέννητο» τότε γραφείο του WWF στην Ελλάδα.

Από το 1993 είναι μόνιμο στέλεχος του WWF Ελλάς, στο οποίο έχει αναλάβει το συντονισμό του τομέα περιβαλλοντικής πολιτικής.

Έχει γράψει και δημοσιεύσει στον έντυπο Τύπο, σε επιστημονικές επιθεωρήσεις και συλλογικούς τόμους πολλά άρθρα και παρεμβάσεις για ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής.

Μαυρόπουλος Αντώνης Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος D-Waste - Μέλος Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής UNEP International

Ο Αντώνης Μαυρόπουλος είναι Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος της D-Waste και Μέλος της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής UNEP International. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Χριστοφιλίδου Κατερίνα Δημοσιογράφος

Η Κατερίνα Χριστοφιλίδου είναι δημοσιογράφος. Παρουσίαζε το οικολογικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ "ECO News".

Καρτάλης Κωνσταντίνος Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος και Κλίματος, ΕΚΠΑ - Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΕ για την Κλιματική Αλλαγή

Ο Κωνσταντίνος Καρτάλης είναι Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος και Κλίματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κλιματική Αλλαγή καθώς και της αντίστοιχης Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής. Είναι εμπειρογνώμονας της ΕΕ στο πρόγραμμα Urban Innovation Actions καθώς και σε αυτό για Net Zero Cities και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Διεθνούς Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Οικολογικά Σχολεία. Έχει διατελέσει μέλος του Επικουρικού Οργάνου των Ηνωμένων Εθνών για την εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων και Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Γραφείου Εκπαίδευσης της UNESCO.

Σαρηγιάννης Δημοσθένης Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης είναι Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Σχετικές ομιλίες

Panel 2. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Κοινωνία»: Κλίμα και κοινωνικά συστήματα, υγεία, δικαιοσύνη, πληθυσμός, ανθρώπινα δικαιώματα, ισότητα. Ο ρόλος της επιστήμης και της πολιτικής, των ΜΜΕ και των ΜΚΟ 00:47:33

Σεπ 21, 2023

Panel 2. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Κοινωνία»: Κλίμα και κοινωνικά συστήματα, υγεία, δικαιοσύνη, πληθυσμός, ανθρώπινα δικαιώματα, ισότητα. Ο ρόλος της επιστήμης και της πολιτικής, των ΜΜΕ και των ΜΚΟ

Τσουρός Άγις Δ. Τσίμας Παύλος Παπάζογλου Κλαίρη Διακουλάκης Στέλιος

Γλώσσα: Ελληνική

Panel 2. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Κοινωνία»: Κλίμα και κοινωνικά συστήματα, υγεία, δικαιοσύνη, πληθυσμός, ανθρώπινα δικαιώματα, ισότητα. Ο ρόλος της επιστήμης και της πολιτικής, των ΜΜΕ και των ΜΚΟ (στα αγγλικά) 00:47:38

Σεπ 21, 2023

Panel 2. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Κοινωνία»: Κλίμα και κοινωνικά συστήματα, υγεία, δικαιοσύνη, πληθυσμός, ανθρώπινα δικαιώματα, ισότητα. Ο ρόλος της επιστήμης και της πολιτικής, των ΜΜΕ και των ΜΚΟ (στα αγγλικά)

Τσουρός Άγις Δ. Τσίμας Παύλος Παπάζογλου Κλαίρη Διακουλάκης Στέλιος

Γλώσσα: Αγγλική (παράλληλη μετάφραση)