Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Παρουσίαση έρευνας για τη δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών σε Αρχές και θεσμούς προστασίας των δικαιωμάτων τους - Παρουσίαση αποτελεσμάτων

Λεμονάκης Δημήτρης, Ρόντος Κώστας, Ναγόπουλος Νίκος, Γάλλου Ιωάννα

13 Μαΐου 2014

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 85:25 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1294
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Ο Συνήγορος του Πολίτη, η Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων και η Κέδρος Α.Ε. συνδιοργάνωσαν ημερίδα για την παρουσίαση του έργου: «Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων και παροχών από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Μαΐου 2014, στο αμφιθέατρο της Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας - Γ.Γ. Μέσων Ενημέρωσης.

Η συγκεκριμένη έρευνα διερευνά σε ποιο βαθμό αξιοποιούν οι πολίτες τη δυνατότητα πρόσβασης σε μηχανισμούς που διασφαλίζουν την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο φύλο σε σχέση με την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση.

Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων ακολούθησε στρογγυλό τραπέζι με θέμα, «Πολίτες απέναντι στους μηχανισμούς υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους: Κρίσεις και συμπεράσματα». Στη συζήτηση συμμετέχουν οι: Κώστας Κωστής (Καθηγητής Πανεπιστήμιου Αθηνών), Πάσχος Μανδραβέλης (δημοσιογράφος), Αναστάσιος - Ιωάννης Μεταξάς (Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών), Κώστας Ρόντος (Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου), Καλλιόπη Σπανού (Συνήγορος του Πολίτη).

Λεμονάκης Δημήτρης Πολιτικός Επιστήμων, Διευθύνων Σύμβουλος ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.

Ο Δημήτριος Λεμονάκης είναι σύμβουλος επιχειρήσεων και Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε. Είναι απόφοιτος πολιτικός επιστημών - διεθνών σχέσεων, με μεταπτυχιακή ειδίκευση i) στις Μεσογειακές Σπουδές και ii) την Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Αναπτυσσόμενες Χώρες. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και στην εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών, μελετών κοινωνικό-οικονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και επιχειρησιακών σχεδίων ως εμπειρογνώμονας, αξιολογητής και project manager.

Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ). Επίσης, συμμετέχει, ως Οικονομικός Επόπτης, στην Πανελλήνια Εταιρεία Επιμελητηριακής Ανάπτυξης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος «Ο ΟΜΗΡΟΣ» και στον Ελληνικό Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών (ΕΕΣΥΜ), αντίστοιχα, καθώς και ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στη διοίκηση Οργανισμών και Ανωνύμων Εταιρειών.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος του «Ομίλου Ευρωπαϊκή Έκφραση», Μέλος Δ.Σ. στο Πνευματικό Ίδρυμα «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ», καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος της «ΟΜΙΛΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.».

Έχει συντάξει προτάσεις για την εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013), με γνώμονα τον αναπτυξιακό προγραμματισμό και την υλοποίηση τομεακών και περιφερειακών παρεμβάσεων, ενώ μετέχει ως τακτικό μέλος Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Έχει συμμετάσχει σε Διεθνή επιχειρηματικά φόρα και είναι τακτικά προσκεκλημένος σε επενδυτικές δραστηριότητες και παρουσιάσεις στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη.

Ρόντος Κώστας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ο Κων/νος Ρόντος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου διδάσκει Κοινωνική Ανάλυση, Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας, Στατιστική και Κοινωνική Δημογραφία από το 2000. Σήμερα είναι Πρόεδρος του Τμήματος και Διευθυντής του Εργαστηρίου Κοινωνική Πληροφορική, Στατιστική και Ερευνητικές Υποδομές. Είναι ο οργανωτής και Διευθυντής του προγράμματος e-learning «Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα» και του θερινού σχολείου (‘Μεθοδολογία Έρευνα, Ποσοτικής και Ποιοτικής Ανάλυσης» του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σπούδασε τα Οικονομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Περιφερειακή Επιστήμη σε Μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με έμφαση στην Περιφερειακή Κοινωνική Δημογραφία. Απέκτησε Διδακτορικό Δίπλωμα στη Περιφερειακή Κοινωνική Δημογραφία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών και έκανε τις Μεταδιδακτορικές Σπουδές του σε θέματα Στατιστικής και Οικονομετρίας στο London School of Economics and Political Science. Από το 1981 μέχρι το 2005 εργάστηκε ως Στατιστικός στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, όπου διετέλεσε Διευθυντής. Με την ιδιότητά του αυτή σχεδίασε και ήταν υπεύθυνος για δεκάδες δειγματοληπτικές και απογραφικές στατιστικές έρευνες στον κοινωνικό και δημογραφικό τομέα, μεταξύ των οποίων την απογραφή πληθυσμού του 1991. Εκπροσώπησε πολλές φορές τη Χώρα στον ΟΗΕ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή/EUROSTAT, FAO, OECD, European Advisory Committee και σε Στατιστικές Υπηρεσίες άλλων Χωρών και εργάστηκε επί τέσσερα χρόνια για την προώθηση της θέσεως της Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Στατιστικό Σύστημα (Στατιστική Επιτροπή ΟΗΕ, Euro – Mediterranean Cooperation, διμερείς συμφωνίες με άλλες χώρες, κ.ά.). Έχει σημαντικό ερευνητικό έργο σε προγράμματα σχετικά με τον σχεδιασμό εμπειρικών κοινωνικών ερευνών και την εφαρμογή στατιστικών συστημάτων, την ανάλυση αγορών εργασίας και επιχειρήσεων, την άσκηση και αξιολόγηση δημογραφικής και κοινωνικής πολιτικής, θέματα φύλου, οικογένειας και δημογραφικών-κοινωνικών αναλύσεων. Έχει δημοσιεύσει επίσης σημαντικό αριθμό ερευνητικών άρθρων και βιβλίων και έχει συμμετοχές σε συλλογικούς τόμους και σε πρακτικά συνεδρίων.
Ναγόπουλος Νίκος Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

O Νίκος Ναγόπουλος ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης. Ολοκλήρωσε επίσης σπουδές στην Κοινωνιογλωσσολογία του ιδίου Πανεπιστημίου. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με εκπαιδευτικά αντικείμενα: Κοινωνιολογία της γνώσης, Κοινωνιογλωσσολογία και Μεθοδολογία και Θεωρία των Κοινωνικών Επιστημών. Στο κύριο επιστημονικό του έργο επιχειρεί να αναδείξει τη δυναμική της βεμπεριανής μεθοδολογίας και τη σπουδαιότητά της, τόσο αναφορικά με τη συγκρότηση της επιστήμης της Kοινωνιολογίας και την επιλογή της μεθόδου, όσο και για τον λόγο ότι η μεθοδολογία αυτή αποτελεί μια από τις πιο θετικές επισημάνσεις στην κοινωνιολογία της γνώσης, που προάγουν την ερμηνευτική κοινωνική επιστήμη στη νεωτερικότητα.

Στο επιστημονικό αυτό πεδίο καθώς και σε σύγχρονες προσεγγίσεις ή απόπειρες ανασυγκρότησης των βασικών παραδοχών της κλασικής και νεώτερης Κοινωνιολογίας παρουσιάζει πλουσιότατο επιστημονικό και ερευνητικό έργο, με βιβλία και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια. Ο κ. Ναγόπουλος είναι διευθυντής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή του Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο οποίο είναι συντονιστής και διδάσκων καθηγητής του μαθήματος: Κοινωνιολογία των Οργανώσεων. Διδάσκει επίσης το μάθημα «Ευρωπαϊκές πολιτικές για την απασχόληση και την κοινωνική προστασία» στο ΜΠΣ: «Ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» του ιδίου Τμήματος.

Διαθέτει πιστοποιημένες γνώσεις στην αντιμετώπιση προβλημάτων ομάδων κοινωνικού αποκλεισμού και πολιτισμικά διαφοροποιημένων ομάδων Στο πλαίσιο εφαρμογής της επιστημονικής γνώσης και κοινωνικής έρευνας υπήρξε ακαδημαϊκός εμπειρογνώμονας, αξιολογητής και ερευνητής των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας Ελλάδας και Κύπρου και υπεύθυνος εμπειρογνώμονας για τη διαμόρφωση προτάσεων κοινωνικής πολιτικής προς την Πολιτεία μέσα από την αξιοποίηση της κοινωνικοεπιστημονικής γνώσης στα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση, την Κοινωνική Προστασία και την ενσωμάτωση των αρχών της ίσης μεταχείρισης στις Εθνικές Νομοθεσίες.

Οι πλέον πρόσφατες δημοσιεύσεις του:

Epistemological aspects of social research for the qualitative upgrading of rational systems in the areas of social policy. The Greek example , Journal of Sociology and Criminology, SCOA-13-1288. Vol. 1, Issue. 2, (2014) Regional Labour Markets and Jobs Creation : Geographical & Socio-Economic Characteristics and the Role of Local & Regional Authorities (LRAS) (with K. Rontos). International Journal of Modern Business Issues of Global Market , ISSN No. 2310-2527, Vol. 2, Januar 2014, (2014), Corporate Social Responsibility: Challenges, Benefits and Impact on Business Performance. Human Behavior and the Corporate Social Responsibility of Firm Leaders, (with N. Bloskas), Nova Publishing, (2014), «The Determination of Social Integration of Migrants within the Framework of Employment Policy: The Case of Greece in Times of Crisis», (with K. Rontos), Cambridge Scholars Publishing, (2013), The Rationalization of Social Services in Greece in the framework of European Social Policy, International Journal of Criminology and Sociological Theory, Vol. 6, No. 1, 1093-1102, (2013) Corporate Social Responsibility and a case study in Greece, (with K. Rontos and Ch, Pantazidou), International Journal of latest Trends in Finance and Economic Science, Vol. 3, No 2, 2047 – 0916, Ναγόπουλος Ν. (2013), «Η επίδραση του Hegel στις Κοινωνικές Επιστήμες», Αξιολογικά, τεύχος 26, Νήσος, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα.

Γάλλου Ιωάννα Πολιτικός Επιστήμων (MPhil), Ερευνήτρια
Η κα Ιωάννα Γάλλου είναι πολιτικός επιστήμονας με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Ευρωπαϊκή Οργάνωση και Διπλωματία. (Μ.Phil). Έχει πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση, διαχείριση και αξιολόγηση επιστημονικών προγραμμάτων στα πεδία της δια βίου μάθησης, της εκπαίδευσης και της περιφερειακής – τοπικής ανάπτυξης. Ως σύμβουλος ανάπτυξης και διαχείρισης έχει συνδράμει τόσο στην ενεργοποίηση όσο και στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων καθώς και έργων χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκά προγράμματα. Ως σύμβουλος αξιολόγησης έχει ολοκληρώσει, τόσο σε ex-ante, on-going και ex-post στάδιο, έργα αξιολόγησης. Ως ερευνήτρια έχει συμμετάσχει σε πολυπληθείς ερευνητικές ομάδες έργου για τη διερεύνηση κατά περίπτωση πεδίων της κοινωνικής έρευνας με ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους. Έχει συμβάλλει στη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών (http://www.jmc.uoa.gr/) οι εργασίες του οποίου προωθούν την έρευνα, τη διδασκαλία και την ενημέρωση στα ευρωπαϊκά θέματα και επικεντρώνεται σε διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική και Διπλωματία. Είναι ερευνήτρια στο ίδιο Κέντρο. Είναι η Διευθύντρια Έρευνας και Ανάπτυξης στην ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.

Σχετικές ομιλίες