Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Η βραχοσκεπή Roc-aux-Sorciers, μια παλαιολιθική θέση με τον μοναδικό γλυπτό της διάκοσμο

Beyries Sylvie

16 Μαρτίου 2017

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 45:46 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1154
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Η βραχοσκεπή Roc-aux-Sorciers, μια παλαιολιθική θέση με τον μοναδικό γλυπτό της διάκοσμο

Dr. Sylvie Beyries, Διευθύντρια Eρευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών της Γαλλίας, Νίκαια

Κατά τη διάρκεια της Μέσης Μαγδαλήνιας (18,000 έως 16,000 cal. BP) στη Δυτική Γαλλία, μεταξύ των περιοχών Vienne και Dordogne, ορισμένες διακοσμημένες θέσεις χαρακτηρίζονται από γλυπτές ζωφόρους, ένα καλλιτεχνικό φαινόμενο μοναδικό για την συγκεκριμένη περίοδο. Η βραχοσκεπή Roc-aux-Sorciers (Angles-sur-Anglin, Vienne) είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η θέση που ανακαλύφθηκε και ανασκάφηκε για πρώτη φορά το 1930 από τον L. Rousseau, και μελετήθηκε πιο εκτεταμένα από τους S. Saint-Mathurin και D. Garrod στη δεκαετία του 1950, είχε επίσης γνωρίσει έντονη ανθρώπινη κατοίκηση.

Τα έργα τέχνης που καταλάμβαναν την παρειά στο κάτω τμήμα της βραχοσκεπής καθώς και στη θόλο έχουν καταρρεύσει.  Τόσο η θόλος όσο και η παρειά αποτελούνταν από λεπτό πορώδη και μαλακό βιοκλαστικό ασβεστόλιθο. Η θέση παρουσιάζει μια φυσιοδιφική μνημειακή τέχνη αποτελούμενη από αναπαραστάσεις ανθρώπων και ζώων που εμφανίζονται στις φυσικές τους αναλογίες, με παρουσία πολλαπλών ανατομικών λεπτομερειών (αισθητήρια όργανα, μύες και δομές των οστών) καθώς και με ένα έντονο δυναμισμό. Ως μια συνεχής διαδικασία η μελέτη της τέχνης των βραχογραφιών σε συνδυασμό με την ανάλυση των ιχνών χρήσης των εργαλείων αναδεικνύουν ένα ευρύ φάσμα τεχνικών που σχετίζονται με τη χαρακτική, τη γλυπτική και τη ζωγραφική. 

Η προγενέστερη έρευνα είχει δείξει ότι τα περισσότερα από τα λίθινα εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν για κατασκευαστικές και οικιακές δραστηριότητες, ενώ ένα μεγάλο μέρος ανακυκλώθηκε και χρησιμοποιήθηκε εκ νέου για δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μετατροπή της παρειάς. Συνδυάζοντας τις τεχνικές παρατηρήσεις των διακοσμημένων παρειών με τα πρώτα αποτελέσματα της λειτουργικής ανάλυσης των εργαλείων, οι σύγχρονες έρευνες, που διεξάγονται στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής μελέτης του αρχαιολογικού υλικού, επέτρεψαν να προσδιοριστεί η σύνθεση της εργαλειοθήκης των καλλιτεχνών και πέρα από αυτό να τοποθετηθεί σε νέες βάσεις η σχέση μεταξύ της τέχνης και των οικιακών δραστηριοτήτων στη βραχοσκεπή  Roc-aux-Sorciers.

Beyries Sylvie Αρχαιολόγος

Η Sylvie Beyries είναι προϊστορική αρχαιολόγος, διευθύντρια Ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών της Γαλλίας, μέλος της ερευνητικής ομάδας "Cultures et Environnements. Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge" CEPAM - UMR 7264 (Νίκαια). Οι έρευνές της εστιάζουν στο θέμα των τεχνικών με την ευρεία έννοια του όρου και της επίπτωσής τους στην κοινωνική οργάνωση των προϊστορικών ομάδων. Έχει εξειδικευθεί στη μελέτη της χρήσης και λειτουργίας των λίθινων, λαξευμένων κυρίως, εργαλείων και ανήκει στη γενιά των αρχαιολόγων που θέσπισε αυτή την ειδικότητα στη Δυτική Ευρώπη. Κατά τη δεκαετία του 1980 εργάστηκε στην Αφρική όπου και μελέτησε τις συλλογές των πρώτων ανθρώπινων εργαλείων από την Κένυα και την Αιθιοπία. Αργότερα μελέτησε λιθοτεχνίες της Μέσης Παλαιολιθικής από την Εγγύς Ανατολή. Πρόσφατα προσέγγισε και το γνωστικό αντικείμενο της Εθνοαρχαιολογίας μελετώντας στο πεδίο τους σημερινούς πληθυσμούς του Βορείου Καναδά - Βρετανική Κολομβία και Γιούκον - όπου ασχολήθηκε με τις τεχνικές της αλιείας, του κυνηγιού και την αποθήκευση των τροφών. Από το 2000 διεξάγει έρευνα πεδίου στη Βορειοανατολική και Κεντρική Σιβηρία, στις περιοχές της τούνδρας και της τάϊγκας αντίστοιχα, κοντά σε πληθυσμούς που εκτρέφουν ταράνδους, όπου μελέτησε τις τεχνικές κατεργασίας των δερμάτων, την εκμετάλλευση των φυτικών πόρων, τη νομαδική ζωή και την εκμετάλλευση των χώρων επικράτειας σε συνδυασμό με την εποχιακή κατοίκηση.

Έχει λάβει μέρος σε διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές.

Σχετικές ομιλίες