Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στα φυσικά οικοσυστήματα και αειφόρος πρακτική διαχείρισης των υγροτόπων

Φυτώκα Ελένη

21 Νοεμβρίου 2013

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 20:54 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1396
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη βιολογική ποικιλότητα. Η απώλεια της προκαλεί προβληματισμό, καθώς, μεταξύ άλλων, θα επηρεαστούν οι υπηρεσίες που παρέχουν τα οικοσυστήματα. Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής είναι πολύπλευρες. Οι οργανισμοί μπορεί να επηρεάζονται από έναν συνδυασμό άμεσων επιδράσεων, βιοτικών αλληλεπιδράσεων και μεταβολών σε αβιοτικούς παράγοντες. Σε ό,τι αφορά τα δάση της Ελλάδας, αναμένονται μεταβολές στη χωρική κατανομή των ειδών και αύξηση των πυρκαγιών, ενώ φαινόμενα όπως η νέκρωση της ελάτης και της δασική πεύκης, μπορεί να συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο σχετικής πρωτοβουλίας της δασικής υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ, προβλέπεται η σύνταξη κατευθύνσεων προσαρμογής της ελληνικής δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή. Στη Μεσόγειο θάλασσα αναμένεται αύξηση της θερμοκρασίας και μείωση των απορροών που με τη σειρά τους αναμένεται να επιδράσουν στη θαλάσσια βιοποικιλότητα. Τέλος, σε ό,τι αφορά στους ελληνικούς υγροτόπους, ορισμένα παραδείγματα δείχνουν ότι η διαθεσιμότητα και ποιότητα νερού των μεσογειακών λιμνών, ενδέχεται να επηρεαστούν. Περαιτέρω, τυχόν σημαντική μείωση των υγροτοπικών εκτάσεων αναμένεται να επηρεάσει τις διαδρομές των μεταναστευτικών πτηνών. Η αειφορική διαχείριση των υγροτόπων συμβάλλει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεών της κλιματικής αλλαγής. Η διατήρηση και αποκατάσταση υγροτόπων που δρουν ως φυσικά αντιπλημμυρικά συστήματα, η ενίσχυση της φυσικής ανθεκτικότητάς τους με περιορισμό της υπερεκμετάλλευσης, του ευτροφισμού, της ρύπανσης, της εισβολής ξενικών ειδών είναι μεταξύ των μέτρων προς την κατεύθυνση αυτή.

Φυτώκα Ελένη Υπεύθυνη Απογραφής Φυσικών Περιοχών, ΕΚΒΥ
Η Ελένη Φυτώκα είναι διδάκτωρ του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Α.Π.Θ) με ερευνητικό αντικείμενο την “Παρακολούθηση υγροτόπων με χρήση τηλεπισκόπησης και GIS”. Από το 1994 έως σήμερα εργάζεται στο Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY) και συγκεκριμένα στον τομέα “Βιοτικών Πόρων και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών” ως υπεύθυνη του υποτομέα “Απογραφή Φυσικών Περιοχών”. Έχει περισσότερα από 15 έτη εμπειρία στην απογραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση υγροτοπικών ενδιαιτημάτων. Είναι από τους πρωτεργάτες στην ανάπτυξη και διάχυση εργαλείων της Περιφερειακής Πρωτοβουλίας της Σύμβασης Ραμσάρ για τους Υγροτόπους στη Μεσόγειο «MedWet». Έχει διατελέσει υπεύθυνη σε διάφορα έργα που συμμετέχει το ΕΚΒΥ, μεταξύ των οποίων είναι έργα απογραφής και χαρτογράφησης των ορίων των υγροτόπων, των ενδιαιτημάτων τους και των χρήσεων κάλυψης γης στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Μεσογείου, ερευνητικά έργα (SPIN και MS. ΜΟΝΙΝΑ) που αφορούν στην παρακολούθηση και αξιολόγηση περιοχών NATURA, και έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν στην καταγραφή και παρακολούθηση των υγροτόπων σε Ευρωπαϊκή κλίμακα. Επίσης, για την προώθηση μεθόδων και εργαλείων διατήρησης των υγροτόπων έχει οργανώσει σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (π.χ. Αλβανία, Σερβία, Ιταλία, Αίγυπτος, Ιορδανία). Συμμετέχει ως ειδική επιστήμων σε συναντήσεις της Σύμβασης Ραμσαρ για τους υγροτόπους (Ramsar Convention on Wetlands), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιβάλλοντος (Environmental European Agency -EEA), και του Παρατηρητηρίου για τους Μεσογειακούς Υγροτόπους (Mediterranean Wetland Observatory). Προωθεί τα αντικείμενα της απογραφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης υγροτόπων ως βασικά εργαλεία και μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την ορθολογική διαχείριση των υγροτοπικών ενδιαιτημάτων και για τη διαμόρφωση μέτρων διατήρησης και πολιτικών.

Σχετικές ομιλίες

Σχέδιο Δράσης για το Περιβάλλον και το Κλίμα. Δεδομένα και Προτάσεις, 2022-2030 02:08:42

Νοε 29, 2022

Σχέδιο Δράσης για το Περιβάλλον και το Κλίμα. Δεδομένα και Προτάσεις, 2022-2030

Δεσύπρη Αθηνά Καραβέλλας Δημήτρης Γώγος Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος Κωνσταντίνος Πανδής Σπύρος Βώκου Δέσποινα Αντωνιάδης Βασίλης Κιουσοπούλου Λούση Τσουρός Άγις Δ. Νάντσου Θεοδότα Μαυρόπουλος Αντώνης Χριστοφιλίδου Κατερίνα Καρτάλης Κωνσταντίνος Σαρηγιάννης Δημοσθένης

Γλώσσα: Ελληνική