Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Εξεύρεση πόρων. Νέα εργαλεία και μηχανισμοί οικονομικής χρηματοδότησης

Troussard Xavier, Collins Liam, Civrais Virginie, Αναγνώστου Δημήτρης, Echarri Javier

21 Φεβρουαρίου 2014

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 00:57:04 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1065
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Ο πολιτισμός, η ψυχαγωγία, η δημιουργική παραγωγή έχουν αφήσει πίσω τους, από τη δεκαετία του '90, τα παλιά μοντέλα της κεντρικά σχεδιαζόμενης και χρηματοδοτούμενης πολιτιστικής πολιτικής, και έχουν καλλιεργήσει ένα καινούργιο, σύνθετο μοντέλο, που αναγνωρίζει την προσωπική και ιδιοσυγκρασιακή φύση των προτιμήσεων και παρακολουθεί τις αλλαγές και τις προκλήσεις.

Πλέον οι δημιουργοί δεν βασίζονται αποκλειστικά στην κρατική υποστήριξη, ενώ νέοι και τολμηροί επιχειρηματίες, μικρής και μεγάλης κλίμακας,  αντιλαμβάνονται τη δυναμική της δημιουργικής παραγωγής και το ρόλο του απρόβλεπτου στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τομέα.

Το Υπουργείο Πολιτισμού  και Αθλητισμού, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Δημιουργικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το Megaron Plus, οργάνωσε, στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, διήμερο συνέδριο, για να ανιχνεύσει το νέο τοπίο της πολιτιστικής παραγωγής και να θέσει τις βάσεις του διαλόγου για το ρόλο της Δημιουργικής Οικονομίας στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, με τη συμμετοχή  υψηλόβαθμων στελεχών της ΕΕ, εκπροσώπων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, μελών της διεθνούς και ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας, εμπειρογνωμόνων, εκπροσώπων του επιχειρηματικού και τραπεζικού τομέα,  και κυρίως πρωτοπόρων στη κατεύθυνση της πολιτιστικής δημιουργικότητας που αντιλήφθηκαν έγκαιρα τους καιρούς και υλοποίησαν τις ιδέες και τις καινοτομίες τους.

Το καινούργιο τοπίο έχει διαμορφώσει τα δικά του χαρακτηριστικά, τη δική του αγορά  και ένα νέο σύστημα. Είναι φιλόξενο στην καινοτομία, στις πρωτοβουλίες και στις ανοιχτές συνεργασίες αναγνωρίζοντας τη δύναμη των τεχνών στη βελτίωση της ζωής στις πόλεις, αλλά και στις μικρές κοινότητες, καθώς και τις συνέργειες πολλών διαφορετικών χώρων και ειδικοτήτων.

Το καινούργιο δεν προκύπτει τυχαία: χρειάζεται πρακτικές ικανότητες για την ανάπτυξη των ιδεών σε δημιουργικά προγράμματα, εγχειρήματα και επιχειρήσεις. Ειδικά εργαλεία για την αναζήτηση των προκλήσεων και  γνώση για τα θέματα που επηρεάζουν την πολιτιστική δημιουργία σε προσωπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Συνεχή παρακολούθηση των απαιτήσεων και των τάσεων για πολιτιστικά προϊόντα και ενημέρωση για τις αλληλεξαρτήσεις των πολιτιστικών οργανισμών.

Το Συνέδριο απευθυνόταν στις τοπικές και κεντρικές δημόσιες υπηρεσίες, τις τράπεζες, τα επιμελητήρια, τους επαγγελματικούς οργανισμούς, τα πανεπιστήμια, τις επενδυτικές εταιρίες, τη δημιουργική βιομηχανία, τους καλλιτέχνες, τους πολιτιστικούς μάνατζερ, τα πολιτιστικά ιδρύματα και τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς και η φιλοσοφία του βασίστηκε στη σημασία και τη συμβολή του πολιτιστικού τομέα στην υποστήριξη της οικονομίας και στη δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας, αλλά και στη δυνατότητα να δημιουργηθούν ατζέντες για τους τρόπους με τους οποίους τμήματα της κοινωνίας θα συνεργαστούν για να δώσουν ευκαιρίες ζωής, κυρίως στους νέους.

Οι ενότητες του Συνεδρίου κάλυψαν θέματα όπως:

-η κρατική πολιτική και  ιδιωτική πρωτοβουλία 
-η στρατηγική και η σύγχρονη πολιτική για την ανάπτυξη των δημιουργικών εγχειρημάτων και επιχειρήσεων 
-η πολιτιστική επιχειρηματικότητα και η οικονομική ανάπτυξη
-η συνεισφορά της δημιουργικής οικονομίας στη δημιουργία θέσεων εργασίας
-οι επιδράσεις της πολιτιστικής δραστηριότητας στις τοπικές οικονομίες
-η χρηματοδότηση και οι επιχειρηματικές όψεις των σύγχρονων πολιτιστικών θεσμών
-η πολιτιστική επιχειρηματικότητα στην πράξη
-οι πολιτιστικές συνέργειες και εκκινήσεις
-η διαδρομή από την ιδέα στην εφαρμογή 
-τα νέα εργαλεία και οι χρηματοπιστωτικοί  μηχανισμοί
-οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις της ψηφιακής εποχής
-οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες
-η κινητικότητα των καλλιτεχνών και των προϊόντων του πολιτισμού

Troussard Xavier Επικεφαλής της μονάδας του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη – MEDIA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Από τον Ιούνιο του 2013, είναι επικεφαλής της Διεύθυνσης MEDIA της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέση που κατείχε πριν από αυτόν για επτά χρόνια η Aviva Silver. Στην προηγούμενη θέση του ως επικεφαλής της Διεύθυνσης Πολιτιστικής Πολιτικής και Διαπολιτισμικού Διαλόγου που υπάγεται στην ίδια Γενική Διεύθυνση, είχε ήδη συμμετάσχει στην ανάπτυξη πολιτικών για τους τομείς πολιτισμού και δημιουργικότητας. Οι πολιτικές αυτές συνέβαλαν στη διαμόρφωση του πλαισίου μέσα στο οποίο προτάθηκε το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Επιπλέον, ήταν ήδη επαγγελματικά εξοικειωμένος με τα προγράμματα MEDIA και Πολιτισμού, έχοντας υπηρετήσει δύο φορές ως ενδιάμεσος διευθυντής και των δύο τομέων τα τελευταία χρόνια. Άρχισε να εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1989, συμβάλλοντας στη δημιουργία και ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Οπτικοακουστικής Πολιτικής. Έγινε Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Οπτικοακουστικής Πολιτικής το 2002. Ως σύμβουλος, εκπροσώπησε την Ευρωπαϊκή Ένωση στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην υιοθέτηση της Σύμβασης της UNESCO του 2005 για την προστασία και προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης, ενώ το 2007 έγινε Διευθυντής της Διεύθυνσης Πολιτισμού. Είναι γάλλος υπήκοος και έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Κολλέγιο της Ευρώπης. Προτού εργαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αποκτήσει ποικιλία επαγγελματικών εμπειριών σχετικών με τις σπουδές του, αλλά κυρίως στη δημοσιογραφία και την έρευνα.

Collins Liam Σύμβουλος σε θέματα πολιτικής, Nesta

Σύμβουλος στη Nesta σε θέματα πολιτικής με επικέντρωση στην καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη, είναι συν-συγγραφέας τεσσάρων εκθέσεων της Nesta με θέμα τον Δανεισμό μεταξύ ιδιωτών (Peer-to-Peer Lending) και τη Διαδικτυακή μικροχρηματοδότηση (Crowdfunding). Η Nesta είναι ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα σε θέματα καινοτομίας, που στόχο έχει να βοηθά ανθρώπους και οργανισμούς να υλοποιούν λαμπρές ιδέες. Υποστηρίζουμε τις καλύτερες και εξυπνότερες ιδέες μέσα από την παροχή επενδύσεων και επιδοτήσεων, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούμε την έρευνα, τα δίκτυα και τις δεξιότητές μας για να βοηθήσουμε τις ιδέες αυτές να ριζώσουν και να ανθίσουν. Στη Nesta δεν δουλεύουμε μόνοι μας – βασιζόμαστε στη δύναμη των συνεταιρισμών που συγκροτούμε μαζί με εσάς και με άλλους για να επιφέρουμε την αλλαγή.

Civrais Virginie Γενική Διευθύντρια της St’Art

Σπούδασε Οικονομικά και είναι πτυχιούχος της Ecole du Louvre του Παρισιού. Ζει στο Βέλγιο από το 1994. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στον ιδιωτικό τομέα και στη συνέχεια ανέλαβε διάφορες οικονομικές και πολιτιστικές αρμοδιότητες σε τομείς όπως το θέατρο, τον χορό, τα οπτικοακουστικά και τη φιλολογία στην  Botanique, το πολιτιστικό κέντρο τη γαλλόφωνης κοινότητας του Βελγίου. Διετέλεσε επίσης Γενική Γραμματέας του Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής Ars Musica, και στη συνέχεια Πολιτιστική Διευθύντρια της  Prométhéa, που ασχολείται με χορηγίες. Από τον Οκτώβριο του 2009, είναι υπεύθυνη ενός νέου φορέα που δημιουργήθηκε από την Περιφέρεια της Βαλλονίας και τη Γαλλόφωνη Κοινότητα του Βελγίου, το St’art, ένα επενδυτικό ταμείο για τις δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες, και ειδικότερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Αναγνώστου Δημήτρης Συνιδρυτής της Groopio.com
Ο Δημήτρης Αναγνώστου, a.k.a. Anapiros, είναι συνιδρυτής του groopio.com, της πρώτης ελληνικής πλατφόρμας χρηματοδότησης ιδεών από το κοινό (crowdfunding). Προσπάθησε να σπουδάσει ιατρική, αλλά το πάθος του για τη μουσική και τη διοργάνωση εκδηλώσεων κέρδισε. Σε ηλικία 18 ετών ίδρυσε την Playfalse Records και από τότε έχει εργαστεί σε όλα τα μεγάλα μουσικά projects – Mad TV, MTV, Archangel Music, Jumping Fish και πολλά άλλα. Αυτές τις μέρες προσπαθεί μέσω του Groopio.com και του ΤΩΡΑ Κ44, ενός Hub/Bar στο Γκάζι, να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα. Στο Groopio.com πιστεύουμε ότι κάθε πρωτότυπη ιδέα αξίζει να γίνει πραγματικότητα, όσο ασήμαντη ή μεγαλεπήβολη κι αν φαντάζει, χάρη στις μικρές χορηγίες των χιλιάδων χρηστών του Διαδικτύου. Σκηνοθέτες, ζωγράφοι, μουσικοί και κάθε είδους καλλιτέχνες, επιχειρηματίες στα πρώτα τους βήματα, «τρελοί» εφευρέτες ή καινοτόμοι σχεδιαστές, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Φιλανθρωπικά Ιδρύματα μπορούν να ξεκινήσουν τη δική τους καμπάνια (σελίδα παρουσίασης του project τους) στο Groopio.com, αναζητώντας υποψήφιους υποστηρικτές-χορηγούς, που μας αρέσει να τους αποκαλούμε «groopies».
Echarri Javier Ειδικός στα Ιδιωτικά Επενδυτικά Κεφάλαια και στα Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών για τις δημιουργικές επιχειρήσεις

Ειδικός στα Ιδιωτικά Επενδυτικά Κεφάλαια και στα Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών για τις δημιουργικές επιχειρήσεις, με μεγάλη εμπειρία στiς σχέσεις επενδυτών και θεσμών, καθώς σε επιχειρηματικές δομές και χρηματοδότηση με έμφαση σε εταιρείες που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Spanish Association of Machine Tool Manufacturers και στον Όμιλο Mondragón. Το 1992 διορίστηκε Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ισπανίας στις χώρες Μπενελούξ, θέση την οποία κατείχε για τρία χρόνια. Από το 1995, εργάστηκε στην τράπεζα BBVA ως Institutional Banking Director.

Το 1999 εντάχθηκε στην Echarri EVCA (European Private Equity και Venture Capital Association), και μόλις ένα χρόνο αργότερα, έγινε Γενικός Γραμματέας, θέση που κατείχε μέχρι το τέλος του 2010.

Είναι ιδρυτικός εταίρος στις υπηρεσίες επενδυτών της εταιρείας LDS Partners (συστήματα επενδυτικών αποφάσεων, εταιρική διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων) και εταίρος στην εταιρεία ανάπτυξης επιχειρηματικών κεφαλαίων GED. Οι τρέχουσες δεσμεύσεις του περιλαμβάνουν μη εκτελεστικές θέσεις στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του Crecer + ( πρωτοβουλία Business Angels στη Χώρα των Βάσκων ) και το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της πρωτοβουλίας της ΕΕ FAME (Χρηματοδότηση Creative Industries). Είναι επίσης σύμβουλος και επενδυτής σε διάφορες εταιρείες που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο.

Σχετικές ομιλίες