Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Approaching colonialism in the teaching of archaeology

Papadopoulos John K.

31 Μαΐου 2023

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 00:24:27 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 71
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Το 2002 η Claire Lyons και εγώ επιμεληθήκαμε από κοινού έναν τόμο με τίτλο The Archaeology of Colonialism. Οι εργασίες παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Αρχαιολογικό Συνέδριο (WAC 4) στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής το 1999. Τα οκτώ δοκίμια κάλυψαν τη Μεσοποτάμια Ανατολία την τέταρτη χιλιετία π.Χ., την Ιβηρία 600-350 π.Χ., τη Δυτική Αφρική του 17oυ-19ου αι. μ.Χ., την Φοινικική Σαρδηνία, τον Κόλπο της Νάπολης στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, την Ωκεανία του 19ου αιώνα μ.Χ., τις ισπανικές αποικιακές πόλεις στις Άνδεις και τις ρίζες της αποικιακής κοινωνίας στο Νοτιοαφρικανικό ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. Την ίδια χρονιά ξεκίνησα να διδάσκω ένα μεταπτυχιακό σεμινάριο για την αρχαιολογία της αποικιοκρατίας. Αυτό το άρθρο εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισα το θέμα σε περισσότερα από είκοσι χρόνια διδασκαλίας και τις αναπτυσσόμενες προτεραιότητες του πεδίου, από τις διαδικαστικές και μετααποικιακές προοπτικές έως την αποαποικιοποίηση και την κρυπτοαποικία. Καθ’ όλη τη διαδικασία «στο δωμάτιο υπήρχε ένας ελέφαντας». Γιατί η αρχαιολογία, κυρίως η ελληνική αρχαιολογία, εμπλέκεται με την αποικιοκρατία, όχι μόνο στο θέμα των ερευνών και των μεθόδων πρακτικής της αλλά και στις οπτικές, πολιτιστικές και εθνικές αναπαραστάσεις που δημιουργεί. Οι αποικιοκρατικές νοοτροπίες ήταν από τους πιο σημαντικούς δομικούς παράγοντες στην πνευματική ιστορία της ανθρωπολογίας και της αρχαιολογίας.

(Σημείωμα του ομιλητή)

Ακολουθεί περίληψη της διάλεξης στα αγγλικά.

ABSTRACT
In 2002 Claire Lyons and I co-edited a volume entitled The Archaeology of Colonialism. The papers were first presented at the World Archaeological Congress (WAC 4) in Cape Town, South Africa in 1999. The eight essays covered Mesopotamian Anatolia in the fourth millennium B.C., Iberia 600-350 B.C., 17th-19th century A.D. West Africa, Punic Sardinia, the Bay of Naples in the Early Iron Age, 19th-century Oceania, Spanish colonial towns in the Andes, and the roots of colonial society at the South African Cape of Good Hope. That same year I started teaching a graduate seminar on the archaeology of colonialism. This paper reviews how I approached the topic in over 20 twenty years of teaching and the developing priorities of the field, from processual and postcolonial perspectives to decolonization and crypto-colonialism. All the while there was an elephant in the room. Archaeology, not least Greek archaeology, is enmeshed with colonialism, not only in the subject of its investigations and methods of practice but in the visual, cultural, and national representations that it engenders. Colonialist mentalities have been among the most significant structuring factors in the intellectual history of anthropology and archaeology.

Papadopoulos John K. University of California, Los Angeles

Ο John K. Papadopoulos είναι καθηγητής Αρχαιολογίας και Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες, έχοντας διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Κλασικών Σπουδών (2005-2008) και Πρόεδρος του Διατμηματικού Διδακτορικού Προγράμματος Αρχαιολογίας (2009-2019). Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν το Αιγαίο, καθώς και την ανατολική και κεντρική Μεσόγειο από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού και την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου έως την Κλασική και μεταγενέστερη περίοδο, την αρχαιολογία του αποικισμού, την αρχαιολογία του θανάτου, την τοπογραφία και την αρχιτεκτονική της Αθήνας και την ένταξη των λογοτεχνικών τεκμηρίων με την υλική και οπτική καταγραφή στη μελέτη του παρελθόντος. Έχει πραγματοποιήσει ανασκαφές και επιτόπιες έρευνες στην Ελλάδα, την Αλβανία, την Ιταλία και την Αυστραλία και έχει διευθύνει μόνος αλλά και σε συνεργασία έρευνες πεδίου στην Τορώνη και τη Μεθώνη στη βόρεια Ελλάδα, στο Lofkënd στην Αλβανία και το πρόγραμμα επαναπατρισμού της Francavilla Marittima στη Νότια Ιταλία. Είναι συγγραφέας ή επιμελητής έκδοσης δεκατριών βιβλίων (πιο πρόσφατα, Agora XXXVI: The Early Iron Age [2017] και Ancient Methone: 2003-2013 [2023]), πάνω από 100 άρθρων και περίπου πενήντα βιβλιοκριτικών. Την 1η Ιουλίου 2022 ανέλαβε Διευθυντής των ανασκαφών της Αθηναϊκής Αγοράς.

 

John K. Papadopoulos is Distinguished Professor of Archaeology and Classics at the University of California, Los Angeles, having served as Chair of the Department of Classics (2005-2008) and Chair of the Interdepartmental Archaeology PhD Program (2009-2019). His research and teaching interests include the Aegean, as well as the eastern and central Mediterranean from the Late Bronze and Early Iron Ages into the Classical and later periods, the archaeology of colonization, the archaeology of death, the topography and architecture of Athens, and the integration of literary evidence with the material and visual record in the study of the past. He has excavated or conducted fieldwork widely in Greece, Albania, Italy, and Australia, and has directed or co-directed fieldwork projects at Torone and Methone in northern Greece, Lofkënd in Albania, and the repatriation project for Francavilla Marittima in South Italy. He is the author or editor of thirteen books (most recently, Agora XXXVI: The Early Iron Age [2017] and Ancient Methone: 2003-2013 [2023]), well over 100 articles and some fifty book reviews. On July 1, 2022 he became the Director of the excavations of the Athenian Agora.

Σχετικές ομιλίες