Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Αναζητώντας την Ευρώπη στα μεταπαναστατικά χρόνια

Λούβη Λίνα

20 Μαΐου 2021

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 00:28:07 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 410

Το ΚΙΚΠΕ σε συνεργασία με τα ΑΣΚΙ οργανώνει τον 2ο κύκλο Επιμορφωτικών Διαλέξεων που εντάσσεται στον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης του 1821 με τίτλο Οι κληρονομιές του 1821. Τα πρόσωπα και οι ιδέες. Πρόθεση του κύκλου διαλέξεων αποτελεί η μελέτη των μείζονων ζητημάτων που έθεσε η επαναστατική διαδικασία της δεκαετίας του 1820 και της εξέλιξής τους στα μετεπαναστατικά χρόνια. Στο επίκεντρο θα τεθούν όχι μόνο τα ζητήματα αλλά και οι διαδρομές όσων συμμετείχαν στην Επανάσταση και στελέχωσαν στη συνέχεια το νεοσύστατο κράτος. Στην κατεύθυνση αυτή, οι διαφορετικές προσεγγίσεις των εισηγητών-τριών, από τον χώρο της ιστορίας, της φιλολογίας και της νομικής, αποσκοπούν στην πληρέστερη και σφαιρικότερη κατανόηση μιας πολυσύνθετης πραγματικότητας.

Αναζητώντας την Ευρώπη στα μετεπαναστατικά χρόνιαΛίνα Λούβη, Καθηγήτρια Νεότερης Ιστορίας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η Ευρώπη ως ιδέα και ως πραγματικότητα, είναι μία από τις σημαντικότερες κληρονομιές της Ελληνικής Επανάστασης. Τα πολλαπλά πρόσωπα και οι διαφορετικές προσλήψεις της ασαφούς αυτής πολιτικής, ιδεολογικής, πολιτισμικής, γεωγραφικής οντότητας, εκφράζουν τις ίδιες τις αντιφάσεις του νεαρού βασιλείου. Για τους κατοίκους του, η Ευρώπη θα είναι κεντρικό σημείο αναφοράς∙ η Δύναμη στην οποία όφειλαν την ανεξαρτησία τους, το πρότυπο σύμφωνα με το οποίο έπρεπε να συγκροτήσουν το κράτος τους, ο «παρατηρητής», ενώπιον του οποίου αισθάνονταν ότι όφειλαν να λογοδοτούν, επιδιώκοντας τον έπαινο ή φοβούμενοι την απόρριψη. Παράλληλα όμως θα γίνει και ο αποδέκτης της δυσαρέσκειάς τους για τη μη επίλυση των προβλημάτων τους και κυρίως για τη στάση της απέναντι στην πραγματοποίηση της Μεγάλης Ιδέας.

Στόχος της ομιλίας είναι να αναδείξει το πώς αντιλαμβάνονταν οι Έλληνες τον ρόλο της Ευρώπης μετά τη δημιουργία του κράτους. Τις αντιδράσεις τους στην υποχώρηση του φιλελληνισμού, τις «αξιώσεις» που «τα κακομαθημένα παιδιά της Ιστορίας» είχαν από τις εγγυήτριες Δυνάμεις να στηρίξουν πολιτικά και διπλωματικά το ελληνικό βασίλειο, εξαργυρώνοντας έτσι την πνευματική οφειλή τους στην αρχαιοελληνική κληρονομιά.

Στα τρία μείζονα ζητήματα που απασχόλησαν τους Έλληνες τις πρώτες δεκαετίες μετά την ανεξαρτησία τους, το Σύνταγμα, το Εκκλησιαστικό και το αλυτρωτικό, τα πρόσωπα της Ευρώπης, ως προτύπου, απειλής και προστάτιδας αντίστοιχα, αναδύθηκαν κυρίως μέσα από τον Τύπο, και με βασικό κριτήριο τον ρόλο που, με βάση την πολιτική συγκυρία, αποδόθηκε στις «προστάτιδες» Δυνάμεις ότι έπαιξαν ή δεν έπαιξαν στα πρώτα βήματα του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.

Λούβη Λίνα Καθηγήτρια Νεότερης Ιστορίας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Η Λίνα Λούβη σπούδασε Ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris I), όπου απέκτησε και τον τίτλο του διδάκτορα. Έχει διδάξει Νεότερη Ευρωπαϊκή και Ελληνική Ιστορία στα τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Σήμερα είναι καθηγήτρια στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έχει γράψει τα βιβλία: Περιγέλωτος βασίλειον. Οι σατιρικές εφημερίδες και το εθνικό ζήτημα. 1875-1886, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2002 (βραβείο Ακαδημίας Αθηνών)∙ Η Ελληνική Οικονομία του 19ου αιώνα με τη γραφίδα των γελοιογράφων, Πρόγραμμα Ερευνών Ιστορικού Αρχείου ΕΤΕ, Αθήνα 2011∙ Η Ευρώπη των Ελλήνων. Πρότυπο, απειλή, προστάτις 1833-1857, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2020, καθώς επίσης και, σε συνεργασία με τον Δ. Ξιφαρά, το εγχειρίδιο Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από την πολιτική ιστορία του ελληνικού κράτους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
• Αλιβιζάτος Νίκος, Το Σύνταγμα και οι εχθροί του στη Νεοελληνική Ιστορία. 1800-2010, Πόλις, Αθήνα 2011.
• Γιακωβάκη Νάσια, «Στον ορίζοντα της Ευρώπης. Το ευρωπαϊκό υπόβαθρο της νεοελληνικής ταυτότητας», στο Βασίλης Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού. 1770-2000, τ. 2, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003.
• Δημαράς Κ. Θ., Φροντίσματα. Πρώτο Μέρος. Από την Αναγέννηση στον Διαφωτισμό, Αθήνα 1962.
• Driault Édouard - Lhéritier Michel, Histoire Diplomatique de la Grèce de 1821 à nos jours, τ. II, La Règne d’Othon. - La Grande Idée (1830-1862) par Édouard Driault, Les Presses Universitaires de France, Παρίσι 1925.
Ευρώπη και Νέος Ελληνισμός, Επιστημονικό Συμπόσιο 9-10 Νοεμβρίου 2001, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 2003.
• Frazee Charles Α., Ορθόδοξος Εκκλησία και Ελληνική Ανεξαρτησία 1821-1852, μτφρ. Ιωσήφ Ροηλίδης, Δόμος, Αθήνα 1987.
• Kaltchas Nicholas, Intoduction to the Constitutional History of Modern Greece, Νέα Υόρκη 1940. Ανατύπωση της αγγλικής έκδοσης με εισαγωγή Στέφανου Κουτσουμπίνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Αθήνα 2010.
• Καραφουλίδου Βίκυ, «…της μεγάλης ταύτης ιδέας…». Όψεις της εθνικής ιδεολογίας 1770-1854, Πόλις, Αθήνα 2018.
• Κατσιαρδή-Hering Όλγα, «“Να εξομοιωθώμεν με τους υπολοίπους συναδέλφους μας ευρωπαίους χριστιανούς”: η ιδέα της Ευρώπης σε ελληνικά κείμενα στα χρόνια γύρω από την Επανάσταση του 1821», στο Πολιτικοί προσανατολισμοί του Νέου Ελληνισμού, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Αθήνα 2011.
• Λούβη Λίνα, Η Ευρώπη των Ελλήνων. Πρότυπο, απειλή, προστάτις 1833-1857, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2020.
• Ματάλας Παρασκευάς, Έθνος και Ορθοδοξία. Οι περιπέτειες μιας σχέσης. Από το «ελλαδικό» στο βουλγαρικό σχίσμα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2002.
• Petropulos John A., Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό βασίλειο (1833-1843), τ. Α΄-Β΄, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1985-1986.
• Σκοπετέα Έλλη, Το «πρότυπο βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του εθνικού προβλήματος στην Ελλάδα (1830-1880), Πολύτυπο, Αθήνα 1988.

Σχετικές ομιλίες

Συνεδρία  VI - Η συζήτηση για την Ελληνική Επανάσταση στη δημόσια σφαίρα 02:12:42

Φεβ 06, 2021

Συνεδρία VI - Η συζήτηση για την Ελληνική Επανάσταση στη δημόσια σφαίρα

Χρυσανθόπουλος Χρήστος Κουμπουρλής Γιάννης Φούφουλας Δημήτρης Λάμπρου Μυρτώ Φουρναράκη Ελένη Καραφουλίδου Βίκυ Αγγελομάτη - Τσουγκαράκη Ελένη Σφοίνη Αλεξάνδρα

Γλώσσα: Ελληνική