Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Πολυμέρου-Καμηλάκη Αικατερίνη

πρώην Διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκε στην Τσαγκαράδα του Πηλίου, όπου και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της με τον βαθμό Αριστα. Εισήλθε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών μεταξύ των πρώτων, εξασφαλίζοντας για τις σπουδές της υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Είναι  πτυχιούχος και διδάκτωρ Φιλολογίας (ειδ. Λαογραφίας) της ίδιας Σχολής με θέμα: «Νεοελληνική Μετρολογία. Παραδοσιακά μέτρα και σταθμά,  19ος- 20ός αι.».

Με υποτροφία του Ιδρύματος Gottfried von Herder του Αμβούργου, μετά από πρόταση του αειμνήστου Καθηγητού της Λαογραφίας και Προέδρου της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας Δημ. Σπ. Λουκάτου, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιέννη, κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετείχε ενεργά σε σεμινάρια και συζητήσεις για την εθνολογία και λαογραφία με κορυφαίους εκπροσώπους από την Ευρώπη και τα Βαλκάνια, όπως ο G. Wiegelmann, ο Ul. Tolksdorf και ο Bela Gunda. Στο πλαίσιο των ενδιαφερόντων της για τον Ευρωπαϊκό Εθνολογικό Ατλαντα συνεργάσθηκε με την εκπρόσωπο του Αυστριακού Ατλαντα στη Διεθνή Επιτροπή Edith Klenk-Höradner για την προετοιμασία της εκδόσεως του Β΄ Ευρωπαϊκού Ατλαντα με θέμα τη «Der Konservierung der Nahrung».

Είναι παντρεμένη με τον ερευνητή Παν. Καμηλάκη και μητέρα δύο παιδιών.

Από το 1974 είναι συντάκτρια (από το 1992 ερευνήτρια) και το 1994 εξελέγη Διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας.

Στo πλαίσιo της επιστημονικής της εργασίας στο Κέντρο Λαογραφίας ασχολήθηκε με την αποδελτίωση και συστηματική μελέτη υλικού αναφερομένου στον «υλικό βίο» του ελληνικού λαού, καθώς και σε ποικίλα άλλα θέματα του πνευματικού και κοινωνικού βίου. Καρπός της μακροχρόνιας απασχόλησής της με τα σχετικά θέματα είναι η δημιουργία στο Κέντρο Λαογραφίας, σχεδόν εξ αρχής, πλουσίου Αρχείου του υλικού πολιτισμού και η σύνταξη και δημοσίευση, σε συνεργασία με τον τότε Διευθυντή του Κέντρου, Καθηγητή Στέφ. Δ. Ήμελλο, ειδικού Ερωτηματολογίου για τον υλικό βίο, ως συμπλήρωμα των «Ζητημάτων Λαογραφίας» του Γεωργίου Α. Μέγα.

Έχει οργανώσει σειρά από μεγάλα συνέδρια, έχει επιμεληθεί εκδόσεις συλλογικών έργων, έχει προλογίσει δεκάδες βιβλία και έχει συμβάλει στην οργάνωση και λειτουργία Μουσείων, εκθέσεων κ.λπ. Έχει πραγματοποιήσει 145 επιστημονικές ανακοινώσεις σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια, δεκάδες διαλέξεις και συζητήσεις, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές με θέματα της ειδικότητάς της. Είχε την ευθύνη και παρουσίαζε επί τριετία (2006-2009), σε συνεργασία με τον ερευνητή Ευάγγελο Καραμανέ, την εκπομπή “Λαογραφικές Σελίδες” του Κέντρου Λαογραφίας στον ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Κατά τη διάρκεια της ως τώρα επιστημονικής και ερευνητικής της θητείας στο Κέντρο Λαογραφίας, εκτός από τη συμμετοχή στην εκδοτική του προσπάθεια, τη  δημοσίευση επιστημονικών εργασιών, τη διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων της επιστημονικής Επετηρίδας, των αυτοτελών δημοσιευμάτων του Κέντρου, την αρχειακή εργασία (αποδελτίωση, αντιβολή, κατάταξη και αρχειοθέτηση ποικίλου υλικού του κοινωνικού, πνευματικού και υλικού βίου κ.ά.) πραγματοποίησε εντεταλμένες πολυήμερες λαογραφικές αποστολές στη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την Κρήτη για επιτόπια έρευνα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της Διευθύντριας του Κέντρου προσπάθησε να βελτιώσει ριζικά τις συνθήκες για επιστημονική εργασία τόσο των ερευνητών του Κέντρου, όσο και των επισκεπτών ερευνητών, εξασφαλίζοντας μεταξύ των πρώτων την απαραίτητη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή. Στον τομέα της προστασίας και διάσωσης του υπάρχοντος πολύτιμου υλικού του Κέντρου, χειρογράφου-αρχειακού, μουσικού και μουσειακού, κατέβαλε προσπάθεια, με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών μέσων, να δημιουργηθεί η απαραίτητη υποδομή. Για την πραγματοποίηση του προγράμματος αναδιάρθρωσης και επιστημονικής αξιοποίησης του λαογραφικού θησαυρού του Κέντρου συνέταξε Πρόταση με θέμα: «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός της Βιβλιοθήκης-Αρχείου του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών», η οποία εντάχθηκε στο Β' ΚΠΣ (ΕΠΕΑΕΚ). Η έγκριση του εν λόγω Προγράμματος, το 1996, επέτρεψε στο Κέντρο, σε συνδυασμό και με την μεταστέγασή του, να ελπίζει σε μια νέα πορεία στο χώρο της έρευνας, μελέτης, προβολής και αξιοποίησης του υλικού του λαϊκού πολιτισμού. Με νέα πρόταση το 2004 το Κέντρο Λαογραφίας  επέτυχε την ένταξή του στο Πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας με θέμα: «Ανάπτυξη Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης του Λαϊκού Πολιτισμού», με την βοήθεια του οποίου ψηφιοποιήθηκε το σύνολο του αρχειακού και δημοσιευμένου υλικού του Κέντρου Λαογραφίας.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για ασφάλεια του τεράστιου σε όγκο υλικού, της επιστημονικής αξιοποίησής του και της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας αλλά και της αισθητικής των χώρων του Κέντρου Λαογραφίας προέτεινε, και έγινε ομόφωνα δεκτό από την Εφορευτική Επιτροπή του Κέντρου και τη Διοίκηση της Ακαδημίας, την αναζήτηση νέου κτηρίου για τη μεταστέγασή του. Μετά από συντονισμένες ενέργειες το Ίδρυμα Βουδούρη αγόρασε και εδώρησε στο Κέντρο το νεοκλασικό κτίριο της οδού Ηπίτου, αρ. 3, το οποίο στεγάζει ήδη, μετά την ανακαίνιση και τον τεχνικό εξοπλισμό του, τις δραστηριότητες του εκσυγχρονισμένου Κέντρου Λαογραφίας. Στις 2 Ιουνίου 2006 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, της Διοίκησης της Ακαδημίας Αθηνών, της Εφορευτικής Επιτροπής του Κέντρου Λαογραφίας και των φίλων της Λαογραφίας.

Με πρότασή της και ομόφωνη απόφαση της Εφορευτικής του Επιτροπής του Κέντρου Λαογραφίας καθιερώθηκε η νέα σειρά εκδόσεων, ανέκδοτου λαογραφικού υλικού από το πλουσιότατο Αρχείο χειρογράφων συλλογών του, με γενικό τίτλο «Πηγές του λαϊκού πολιτισμού».

Κατά τη διάρκεια της ως τώρα θητείας της πραγματοποιήθηκαν προγράμματα ευρωπαϊκά και εθνικά, συνέδρια, εκθέσεις, ημερίδες, εκδόσεις, αναζητήθηκε συνεργασία με ομοειδή προς το Κέντρο Λαογραφίας επιστημονικά–ερευνητικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ήδη ευρίσκονται σε εξέλιξη ή ολοκληρώθηκαν κοινά επιστημονικά προγράμματα.

Για σειρά ετών υπήρξε εκπρόσωπος της Ακαδημίας Αθηνών στην «Οριζόντια Δράση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών».

Πήρε μέρος στη Συνάντηση Οργανωτών των σχεδίων πολυετών συμφωνιών συνεργασίας του Προγράμματος Πολιτισμός 2000, Ζάππειο, 4 Απριλίου 2003 και στο διεθνές Συνέδριο με θέμα «Πολιτισμική Σύγκλιση και Ψηφιακή Τεχνολογία» (Ακαδημία Αθηνών και Ζάππειο Μάιος 2003), που οργάνωσε το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Επίσης πήρε μέρος με ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο “Digital Heritage in the New Knowledge Environment: Shared spaces and open paths to cultural contents” που οργάνωσε η Διεύθυνση Αρχείων και Μνημείων του ΥΠΠΟ, Οκτώβριος 2008.

Είναι Πρόεδρος:
Της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας των Θεσσαλών της Αθήνας
Του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης
Αντιπρόεδρος:
Της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας από το 2003.

Μέλος:
Της τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής του Δημοτικού Μουσείου Μηλεών Πηλίου από το 1989. 
Του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης από το 2004 
Της Συνοδικής Επιτροπής της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα Καλλιτεχνικά θέματα από το 2000.
Του Οργανισμού Προβολής του Ελληνικού Πολιτισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού (2004-2006).
Του Verein fur Volkskunde της Βιέννης από το 1983.
Τακτικό μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (1990-1993), υπεύθυνη για τα Παιδαγωγικά του Τμήματα, μέλος του Δ.Σ. του Καλλιτεχνικού Οργανισμού του Δήμου Βόλου και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Λαογραφικού Κέντρου «Κίτσος Μακρής», υπεύθυνη για την οργάνωση και αξιοποίηση της σημαντικής Συλλογής του αειμνήστου λαογράφου Κίτσου Μακρή και την αποκατάσταση της οικίας του. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου συνέβαλε ουσιαστικά στην διδασκαλία στα Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας του μαθήματος της Λαογραφίας, καθώς και στην ίδρυση του νέου, μοναδικού στην Ελλάδα, «Τμήματος Αρχαιολογίας-Ιστορίας-Λαογραφίας», του οποίου συνέταξε την Εισήγηση προς το Υπουργείο Παιδείας. Σήμερα έχει μετονομασθεί σε Τμήμα «Αρχαιολογίας – Ιστορίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας». 
Ιδρυτικό μέλος του επιστημονικού φορέα «Μουσείο Γεωργικών Εργαλείων και Παραδοσιακής Τεχνολογίας» στο Βελεστίνο και της «Εταιρείας Αρχαίας Τεχνολογίας».

Διδασκαλία

Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1991-92 και 1992-93 και 1993-94 δίδαξε:
Ιστορία της παραδοσιακής Τεχνολογίας στο Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο. (Βλ. περ. Τεχνολογία, έτ. 1992, τεύχος 5/6, σ. 12).
Λαογραφία στα Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
Δίδαξε επίσης Λαογραφία στους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) της Φιλοσοφικής Σχολής από το 1994-2000, ως εκλεγμένη Λέκτωρ.

ΟΜΙΛΙΕΣ