Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Το εργασιακό άγχος στον Χημικό Βιομηχανίας

Σειραγάκης Γιώργος

26 Ιανουαρίου 2018

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 23:16 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 476
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Δυναμικής (ΙΚΔΥΝ) και η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) συνδιοργάνωσαν στο πλαίσιο των «Παρασκευών στην ΕΕΧ» την εκδήλωση με θέμα «ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ», επιχειρώντας να ψηλαφίσουν ένα θέμα το οποίο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και το οποίο επηρεάζει καθοριστικά την υγεία ατόμων, επιχειρήσεων, ακόμη και εθνικών οικονομιών, καθώς είναι υπεύθυνο για το 40% περίπου των χαμένων ωρών εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 

Το εργασιακό άγχος και οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι έχουν θεωρηθεί θέματα που μπορούν να στιγματίσουν και να περιθωριοποιήσουν τον εργαζόμενο όταν αντιμετωπίζονται ως προσωπική αδυναμία και όχι ως οργανωτικά ζητήματα ή διαχειρίσιμοι κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας.
 

Μία από τις πηγές των ψυχοκοινωνικών κινδύνων μπορούν να θεωρηθούν οι σημαντικές αλλαγές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στον κόσμο της εργασίας τις τελευταίες δεκαετίες με την ραγδαία ανάπτυξη και ενσωμάτωση της τεχνολογίας, οι οποίες αφενός οδήγησαν στην μεταβολή των απαιτούμενων δεξιοτήτων για τον εργαζόμενο και αφετέρου αύξησαν δραματικά τον ανταγωνισμό στην εργασία και επομένως φαινόμενα, όπως ο εκφοβισμός και η παρενόχληση.
 

Είναι ενδεικτικό για την Ελλάδα ότι στην έρευνα που πραγματοποίησε το 2013 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (EU-OSHA) το 74% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα απάντησε θετικά στην ερώτηση « Ο εργαζόμενος υπόκειται σε εκφοβισμό ή παρενόχληση» και το 46% θετικά στην ερώτηση « Είναι πολύ συνηθισμένες οι περιπτώσεις εργασιακού άγχους».
 

Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι μπορούν να είναι αποτέλεσμα εργασιακής ανασφάλειας, κακής διαχείρισης των οργανωτικών αλλαγών, έλλειψης υποστήριξης από τη διοίκηση ή τους συναδέλφους, μη υγιούς κοινωνικού πλαισίου της εργασίας ή ακόμη και ψυχολογικής ή σεξουαλικής παρενόχλησης ή λεκτικής-σωματικής βίας που ασκείται από τρίτους.
 

Ενοχοποιούνται για σοβαρά προβλήματα τόσο στο υποκείμενο, όπως κατάθλιψη, τραυματισμούς στην εργασία, ψυχοσωματικές αντιδράσεις, συναισθηματικές ή και γνωστικές διαταραχές, συμπεριφορικές αντιδράσεις, όπως καταχρήσεις ουσιών κ.ά. όσο και στην επιχείρηση ή γενικότερα την εργασία, διότι οδηγούν συχνά σε ανθρώπινα λάθη, μείωση της παραγωγικότητας, προβλήματα συνεργασίας, αύξηση των ατυχημάτων και απώλεια ωρών εργασίας.
 

Η ΕΕΧ και το ΙΚΔΥΝ εκτιμώντας ότι η διαχείριση ενός τέτοιου πολυπαραγοντικού θέματος της κοινωνικής πραγματικότητας απαιτεί πολύπλευρη και διεπιστημονική συνεργασία, ώστε να αναδειχθούν και να οριοθετηθούν οι πτυχές του και να προταθούν ρεαλιστικές και αποτελεσματικές διέξοδοι οργάνωσαν την εκδήλωση αυτή με εκλεκτές ομιλήτριες και ομιλητές που θα προσεγγίσουν το θέμα από την κοινωνική και διοικητική, την νομική, της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, την πλευρά των επιχειρήσεων και της επιθεώρησης εργασίας.

Σειραγάκης Γιώργος Εκπρόσωπος ΠΣΧΒΕ
O Γεώργιος Σειραγάκης είναι Χημικός με μεταπτυχιακό τίτλο στη Διασφάλιση Ποιότητας και με 30 χρόνια εργαστηριακή και επιστημονική εμπειρία στην ανάλυση τροφίμων. Τα πρώτα είκοσι χρόνια της καριέρας του ήταν Χημικός υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου σε μεγάλη Ελαιουργική Βιομηχανία και τα τελευταία 10 χρόνια διευθύνει τα εργαστήρια Food Allergens Labs (Αθήνα, Λάρνακα, Ρέθυμνο, Βαρσοβία) διαπιστευμένα με ISO17025 για χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις σε νερά και τρόφιμα. Για είκοσι χρόνια διατέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Χημικών Βιομηχανίας και της ΣτΑ της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Είναι μέλος της CEN/TC275/WG12 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανίχνευση αλλεργιογόνων στα τρόφιμα και της TAG3 για ανίχνευση παθογόνων στα τρόφιμα με PCR. Είναι πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Πανελληνίου Συνεδρίου Βιοτεχνολογίας Τροφίμων που πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια. Έχει μεγάλη εμπειρία, σε συμμετοχή και σε συντονισμό ερευνητικών προγραμμάτων (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EQUAL, ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ, FICHE, Transition GSL Cyprus, EUREKA Ελλάδα-Ισπανία). Έχει συγγράψει επιστημονικά βιβλία και άρθα σε επιστημονικά περιοδικά πάνω στον έλεγχο και την ασφάλεια των τροφίμων.

Σχετικές ομιλίες