Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Special session 1.1: Democracy, development and innovation

Cozzens Susan, Γιαννίτσης Τάσος, Arocena Rodrigo, Lee Keun, Maharajh Rasigan

11 Οκτωβρίου 2017

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 69:41 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 154
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Στο 15th GLOBELICS International Conference “Innovation and Capacity Building in the Context of Financialisation and Uneven Development of the Global Economy: New Roles for the State, Productive Sector and Social Actors" συμμετείχαν 400 συνέδροι από τις 5 ηπείρους και παρουσιάστηκαν 208 επιστημονικές εργασίες, οι οποίες εντάσσονταν σε 15 επιστημονικές περιοχές που συνδέονται με την Καινοτομία και την Ανάπτυξη, με 8 κεντρικές ομιλίες, 8 ειδικές συνεδρίες και 2 ειδικές εκδηλώσεις ελληνικού ενδιαφέροντος. To Συνέδριο έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 11 έως 13 Οκτωβρίου 2017, στις εγκαταστάσεις του Συνεδριακού Κέντρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Το θέμα του 15ου ετήσιου Συνεδρίου του παγκοσμίου ερευνητικού Δικτύου Globelics αφορούσε τη συμβολή της καινοτομίας και της οικοδόμησης ικανοτήτων στο πλαίσιο του κυρίαρχου ρόλου του χρηματοπιστωτικού τομέα (financialisation) και της άνισης ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αναζήτηση ενός νέου ρόλου για το κράτος,  τον παραγωγικό τομέα και τους κοινωνικούς φορείς.
 

Το συνέδριο οργανώθηκε από το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ (με Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής1 τον Καθηγητή Γιάννη Καλογήρου, Διευθυντή του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας), σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Globelics (που για την περίοδο αυτή εδρεύει στο Ινστιτούτο Οικονομικών του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου του Rio de Janeiro και επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα του Globelics Kαθηγητή Jose Cassiolato), το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ (με υπεύθυνο για το Συνέδριο τον Κοσμήτορα Καθηγητή Νεκτάριο Κοζύρη), την υποστήριξη της SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Συνέδριο τέθηκε υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και του Δήμου Αθηναίων, ενώ υποστηρίχθηκε από  σημαντικές βιομηχανικές επιχειρήσεις, ιδρύματα και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό χώρο. Χορηγοί επικοινωνίας ήταν η εφημερίδα «Καθημερινή» και ο ραδιοσταθμός «Αθήνα 9.84». O Πρύτανης του ΕΜΠ Καθηγητής Γιάννης Γκόλιας κήρυξε την έναρξη του Συνεδρίου.

Το Globelics (Global Network for Economics of Learning, Innovation, and Competence Building Systems) είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο ερευνητών, που προέρχονται από τις ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίοι ερευνούν τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η καινοτομία, η γνώση και η οικοδόμηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων, στην οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη.
 

Η φετινή διοργάνωση υπήρξε η πρώτη που πραγματοποιήθηκε σε ευρωπαϊκή χώρα και η επιλογή της Ελλάδας αναμφίβολα ήταν συμβολική, ουσιαστική και τιμητική. Επίσης, η συγκυρία υπήρξε ιδιαίτερα συμβολική, καθώς φέτος είναι η επέτειος των 100 χρόνων από την ίδρυση της Σχολής Χημικών Μηχανικών, αλλά και της Σχολής Ηλεκτρολόγων του ΕΜΠ  και των 180 χρόνων από την ίδρυση του ΕΜΠ.
 

Στο συνέδριο πραγματοποιήθηκαν 8 κεντρικές ομιλίες από τους Bengt-Åke Lundvall, Richard Nelson, William Lazonick, Maria Joao Rodrigues, Νίκο Χριστοδουλάκη, Κώστα Φωτάκη, Ελισσάβετ Λιπιάτου και Γιώργο Καμίνη. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παρουσία του Ομότιμου Καθηγητή του Columbia Richard Nelson, ενός από τους πιο πολύ-αναφερόμενους στην επιστημονική βιβλιογραφία (πάνω από 150.000 αναφορές στο Google Scholar) και από τους θεμελιωτές της σύγχρονης εξελικτικής οικονομικής (evolutionary economics) και των οικονομικών της καινοτομίας. Παρουσιάστηκαν 188 επιστημονικές εργασίες από διακεκριμένους και νέους ερευνητές, ανάμεσα σε αυτές και 20 από Έλληνες επιστήμονες από διάφορα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Επιπροσθέτως, διοργανώθηκαν δύο συνεδρίες, όπου παρουσιάστηκαν  20 επιστημονικές εργασίες με τη μορφή Poster, καθώς και 14 βιβλία και συλλογικοί τόμοι που κυκλοφόρησαν πρόσφατα. Σε μία γεωγραφική κατανομή, οι προσκεκλημένοι ομιλητές και οι εισηγητές από το εξωτερικό προήλθαν περίπου: 70 από την Ευρώπη, 65 από τη Λατινική Αμερική, 12 από τις ΗΠΑ/Καναδά, 55 από την Ασία και 33 από την Αφρική. 

Παράλληλα οργανώθηκαν 8 ειδικές συνεδρίες, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά πέντε Έλληνες Πανεπιστημιακοί (Κωστής Βαϊτσος, Τάσος Γιαννίτσης, Γιάννης Καλογήρου, Αλέξανδρος Κύρτσης και Αχιλλέας Μητσός) και άλλοι τριάντα από πέντε ηπείρους. Η θεματολογία των ειδικών συνεδριών είχε  το ακόλουθο περιεχόμενο: α)  Δημοκρατία, ανάπτυξη και καινοτομία, β) Χρηματοπιστωτικές αγορές, τεχνολογική καινοτομία και προσανατολισμός των επιχειρήσεων, γ) Διάλογος για το πλαίσιο προώθησης της καινοτομίας, της αμοιβαίας μάθησης και της συνεργασίας μεταξύ των διεθνών οργανισμών-δωρητών (Donor Agencies), δ) Δημόσιες πολιτικές για την καινοτομία, την οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη: διδάγματα που αντλήθηκαν, δυνατότητες και τάσεις στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας, ε) Ανάπτυξη δεικτών για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία αναγκαίων για μια οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς ή αλλιώς μια συμπεριληπτική ανάπτυξη (Inclusive Development), στ) Ο ρόλος της καινοτομίας στη δημιουργική ανασυγκρότηση των αφρικανο-ευρωπαϊκών σχέσεων για αμοιβαίο όφελος, ζ) η διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την έξοδο από την κρίση και τη στασιμότητα, η) ο μετασχηματισμός της καινοτομίας και η επίδραση των ιδεών που οδηγούν τον μετασχηματισμό στον τρόπο θεώρησης των συστημάτων καινοτομίας.
 

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν δύο ελληνικού ενδιαφέροντος εκδηλώσεις, η πρώτη με στόχο την ανάδειξη του καινοτομικού έργου, των καλών πρακτικών, των δυνατοτήτων και της προοπτικής του ελληνικού ερευνητικού, παραγωγικού κι επιχειρηματικού συστήματος, και η δεύτερη με επικέντρωση στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των τεχνικών και οργανωτικών ιδεών ερευνητών, φοιτητών και αποφοίτων των ελληνικών πολυτεχνείων, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων.
 

Στην πρώτη, την οποία συντόνισε ο Επ. Καθηγητής Άγγελος Τσακανίκας, συμμετείχαν εκπρόσωποι του ελληνικού παραγωγικού συστήματος (ΕΛΚΕΜΕ - Ελληνικό Κέντρο Έρευνας Μετάλλων ΑΕ του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, Κορρές ΑΕ, Ελληνικά Πετρέλαια, Τσιμέντα Τιτάν ΑΕ, Ericsson Hellas, Εurobank και Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων), οι οποίοι επικεντρώθηκαν στους τομείς που μπορεί να στηρίξουν μια στρατηγική εξόδου από την κρίση. Στη δεύτερη, αναδείχθηκε η σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στη βιομηχανία και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα/ερευνητικά κέντρα ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη δρομολόγηση μιας νέας αναπτυξιακής τροχιάς υψηλότερης ποιότητας, που θα βελτιώσει τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και τη θέση της στο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Στην συζήτηση συμμετείχαν 14 ομιλητές, νέοι επιχειρηματίες, επιτελικά στελέχη οργανισμών από τον διεθνή χώρο που στηρίζουν επιχειρηματικά σχήματα, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και εκπρόσωποι από φορείς χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων.
 

Τέλος, μεταξύ άλλων προσωπικοτήτων, στο Συνέδριο συμμετείχε και ο Βουλευτής του Ποταμιού και Αναπληρωτής Καθηγητής στο ΕΒΕΟ/ΕΜΠ, Γιώργος Μαυρωτάς.
 

Οι κεντρικές ομιλίες καθώς και οι 8 ειδικές συνεδρίες του Συνεδρίου βιντεοσκοπήθηκαν, και ορισμένες από αυτές αναρτώνται στο Blod.

1. Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείτο από τους/ τις Γιάννη Καλογήρου, Νεκτάριο Κοζύρη, Δανάη Διακουλάκη, Άγγελο Τσακανίκα, Αιμιλία Πρωτόγερου, Ιωάννα Καστέλλη, Βαγγέλη Σιώκα, Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο, Νίκο Κανέλλο, Γιώργο Σιώκα, Πέτρο Δήμα, Πρίσκιλλα Μουσαφιράκη.

Cozzens Susan Καθηγήτρια Δημόσιας Πολιτικής, Ivan Allen College, Georgia Technology Institute

Η Susan Cozzens είναι Καθηγήτρια Δημόσιας Πολιτικής, Διευθύντρια του Κέντρου Τεχνολογικής Πολιτικής και Αξιολόγησης, και Αναπληρώτρια Κοσμήτορας για την Έρευνα στο Ivan Allen College του Georgia Technology Institute (Georgia Tech) στην Ατλάντα των ΗΠΑ.. Από το 1998 έως το 2003 ήταν Πρόεδρος της Σχολής Δημόσιας Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Georgia Tech, ενώ πριν μετακινηθεί στο Πανεπιστήμιο Georgia Tech ήταν για 11 χρόνια στη Σχολή του Πολυτεχνικού Ινστιτούτου Rensselaer. Επίσης, από το 1995 έως το 1997 ήταν Διευθύντρια του Γραφείου Υποστήριξης Πολιτικών στο Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών (NSF) των ΗΠΑ.

Η Susan Cozzens χαρακτηρίζεται από πλούσιο ιστορικό δημοσιεύσεων, προσφοράς υπηρεσιών και άντλησης  χρηματοδότησης πάνω στο πεδίο της μελέτης της επιστήμης και της τεχνολογίας, και των πολιτικών για την επιστήμη. Μεταξύ άλλων ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής για την Επιστήμη, τη Μηχανική και τη Δημόσια Πολιτική της Αμερικανικής Ένωσης για την Προώθηση της Επιστήμης. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε μια σειρά από σημαντικές επιστημονικές επιτροπές και συμβούλια των ΗΠΑ αλλά και άλλων χωρών, και επίσης έχει διατελέσει επιμελήτρια (editor) σε σημαντικά επιστημονικά περιοδικά. Της έχει απονεμηθεί το Lang Award της Technology Transfer Society για ένα άρθρο που έχει συγγράψει μαζί με τη Julia Melkers. To 2015 αναγνωρίστηκε ως “Section Star” στην 25η ετήσια εκδήλωση του τμήματος Επιστήμης, Γνώσης και Τεχνολογίας της Αμερικανικής Κοινωνιολογικής Ένωσης.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Susan Cozzens αναφέρονται σε πολιτικές για την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία στις αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων ισότητας, ισονομίας και ανάπτυξης. Είναι ενεργή σε διεθνές επίπεδο στην ανάπτυξη μεθόδων για την αξιολόγηση της έρευνας αλλά και δεικτών που αφορούν την επιστήμη και την τεχνολογία. Οι τρέχουσες ερευνητικές της δραστηριότητες αφορούν θέματα όπως τις τεχνολογίες διαχείρισης υδατικών πόρων και ενέργειας, τη νανοτεχνολογία, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τα τεχνολογικά προγράμματα που στοχεύουν στη μείωση της απόλυτης φτώχειας και τη διεθνή ερευνητική συνεργασία.

Γιαννίτσης Τάσος Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών, ΕΚΠΑ - πρώην Υπουργός (2000-2004 και 2011-2012)

Ο Τάσος Γιαννίτσης γεννήθηκε το 1944 στην Αθήνα. Είναι Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε Νομικά και Οικονομικές-Πολιτικές Επιστήμες στο ίδιο Πανεπιστήμιο και έκανε διδακτορικό στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων στην Οικουμενική κυβέρνηση Ζολώτα και ξανά το 1993-1994 με υπουργό τον Γ. Γεννηματά, υπήρξε μέλος της Επιτροπής Αγγελόπουλου (1994), ανέλαβε ως οικονομικός σύμβουλος των πρωθυπουργών Ανδρέα Παπανδρέου, το 1994-1995, και Κώστα Σημίτη, την περίοδο 1996-2000, και διετέλεσε διαδοχικά Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (2000-2001), Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών (2001-2004), Υπουργός Εξωτερικών (Φεβρουάριος-Μάρτιος 2004) στην Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό τον Κώστα Σημίτη και Υπουργός Εσωτερικών (2011- 2012). Μέλος περισσότερων Διοικητικών Συμβουλίων σε Οργανισμούς και επιχειρήσεις σε διάφορα έτη.

Στο επίκεντρο των επιστημονικών του εργασιών βρίσκονται τα θέματα της αναπτυξιακής θεωρίας και πολιτικής, τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, τα διεθνή οικονομικά, θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τα οικονομικά της τεχνολογίας. Έχει δημοσιεύσει πολλά βιβλία και άρθρα (σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και εκδόσεις) για θέματα ελληνικής οικονομίας, ανάπτυξης, διεθνών επενδύσεων, την παγκοσμιοποίηση, τα οικονομικά της τεχνολογίας, τη βιομηχανική και τεχνολογική πολιτική, το τραπεζικό σύστημα, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την ΟΝΕ.

Πιο πρόσφατα βιβλία του: "Το ασφαλιστικό και η κρίση" (2016, εκδ. Πόλις), "Ανισότητες, φτώχεια, οικονομικές ανατροπές στα χρόνια της κρίσης" (2016, εκδ. Πόλις, με Στ. Ζωγραφάκη). Πρόσφατα άρθρα: "Reflections on Banking Union", "Fiskalkonsolidierung und Einkomensverteilung", "Industrial Policy in Times of Crisis: The Case of Greece" (με I. Kastelli).

Arocena Rodrigo Καθηγητής Επιστημών και Ανάπτυξης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας της Ουρουγουάης

Ο Rodrigo Arocena είναι Καθηγητής Επιστημών και Ανάπτυξης στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Δημοκρατίας της Ουρουγουάης. Έχει επίσης διατελέσει Πρύτανης του Πανεπιστημίου της Δημοκρατίας της Ουρουγουάης (2006 – 2015). Είναι κάτοχος δύο διδακτορικών τίτλων στα Μαθηματικά και στις Αναπτυξιακές Σπουδές και το έργο του συνδέεται και με τις δύο αντίστοιχες περιοχές. Ειδικότερα, στην περιοχή των Κοινωνικών Επιστημών, το κύριο ερευνητικό του έργο έχει εκπονηθεί σε συνεργασία με τη Judith Sutz και επικεντρώνεται στο πρόβλημα της καινοτομίας στην υπανάπτυξη, στην εξέλιξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Λατινική Αμερική, στη συμβολή των πανεπιστημίων στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη και στη σχέση της έρευνας και της καινοτομίας με την κοινωνική ένταξη.

Lee Keun Καθηγητής Οικονομικών, Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σεούλ

O Keun Lee είναι Καθηγητής Οικονομικών στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σεούλ. Eίναι από το 2016 Πρόεδρος της διεθνούς επιστημονικής εταιρείας “International Schumpeter Society”, εκδότης (Editor) του “Research Policy” (του σημαντικότερου  επιστημονικού περιοδικού για τα οικονομικά, τη διοίκηση και την πολιτική της έρευνας και της καινοτομίας) και αναπληρωτής εκδότης στο επιστημονικό περιοδικό “Industrial and Corporate Change”. Επίσης, είναι συγγραφέας του βιβλίου “Schumpeterian analysis of economic catch-up: Knowledge, path-creation and the middle income trap”, το οποίο έχει βραβευθεί με το “Schumpeterian 2014 Prize”.

Maharajh Rasigan Iδρυτής - Διευθυντής, Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών για την Καινοτομία, Σχολή Οικονομικών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Tshwane της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής

Ο Rasigan Maharajh είναι ιδρυτικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών για την Καινοτομία στη Σχολή Οικονομικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Tshwane της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από την εξελικτική πολιτική οικονομία, τα συστήματα καινοτομίας και τις δημόσιες πολιτικές στο πλαίσιο της παγκόσμιας κοινωνίας της γνώσης, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη δημοκρατική διακυβέρνηση. Από το 2014, ορίστηκε Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας “Scientometrics and Science Policy”- που ασχολείται με τη μέτρηση της επιστημονικής δραστηριότητας και τη επιστημονική πολιτική- του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών της Νοτίου Αφρικής.

Ο Rasigan Maharajh είναι, επίσης, Συνεργάτης- Ερευνητής του Ινστιτούτου Tellus στη Βοστώνη και Επισκέπτης-Ερευνητής  στο George Perkins Marsh Institute του Πανεπιστημίου Clark στο Worcester των ΗΠΑ. Είναι, ακόμη, ενεργό μέλος του Διεθνούς Δικτύου “Global Network for the Economics of Learning, Innovation and Competence-building Systems” (Globelics) και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου για την Περιοχή της Αφρικής (Africaliks).

Σχετικές ομιλίες

Η Ελλάδα Μετά / Κύκλος 5: Το διανοητικό κεφάλαιο υπό συνθήκες τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης 150:05

Ιουν 13, 2017

Η Ελλάδα Μετά / Κύκλος 5: Το διανοητικό κεφάλαιο υπό συνθήκες τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης

Μαστρογεωργίου Γιάννης Γραβάνης Αχιλλέας Γρυσπολάκης Ιωακείμ Κιντή Βάσω Φασουλής Σταμάτης Παυλάκης Γιώργος Ζαούδης Γιάννης Φαρμάκης Γρηγόρης Καλαμαράς Γιώργος Τζέκας Βαλεντίνος Καβάσαλης Πέτρος

Γλώσσα: Ελληνική