Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Ομιλία εκπροσώπου ΥΠΠΟΑ

Νταής Παναγιώτης

16 Απριλίου 2016

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 10:02 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 694
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Ένα μοναδικό και πλούσιο σε εμπειρίες τριήμερο απόλαυσαν όλοι όσοι παρευρέθηκαν στην 3η Συνάντηση του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» με τα Εταιρικά του Μέλη, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πάργα από την Παρασκευή 15 έως και την Κυριακή 17 Απριλίου 2016. Ήταν όλοι τους εκεί: εκπρόσωποι της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, των Εφορειών Αρχαιοτήτων και του Υπουργείου Πολιτισμού, των μεγάλων επιχειρήσεων, των παραγωγικών φορέων και των Ιδρυμάτων της χώρας μας, της εκπαιδευτικής κοινότητας και του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», όλοι μαζί μια αγκαλιά για τα μνημεία, όπως πραγματικά αρμόζει στην ολοκληρωμένη διαχείρισή τους. 

Με κεντρικό θέμα «Οι καρποί των Συνεργειών» όλοι οι παραπάνω φορείς ξεδίπλωσαν τις δράσεις τους για την ανάδειξη των αρχαίων μνημείων και παρουσίασαν τις συνέργειές τους, οι οποίες τοποθετούν τα μνημεία στο κέντρο της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας.
Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης παρουσιάστηκαν, επίσης, όλες οι πτυχές του κορυφαίου προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου», το οποίο υλοποιείται από όλους τους αρμόδιους φορείς και χρηματοδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020. Το παραπάνω πρόγραμμα ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων, που έχουν ως στόχο τη συνάντηση των μνημείων με την αειφόρο ανάπτυξη. 

Νταής Παναγιώτης Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Ο Παναγιώτης Νταής γεννήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 1968.

ΣΠΟΥΔΕΣ:
1. Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Α΄ Δημοτικό – Α΄ Γυμνάσιο – Α΄ Λύκειο Ηγουμενίτσας (1974 – 1986).
2. Πανεπιστημιακές προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές:
α) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών/ Πτυχίο Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (1986 – 1990) με κατεύθυνση Δημόσια Διοίκηση/ Τοπική Αυτοδιοίκηση.
β) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Δημόσια Πολιτική (1999 – 2001) με αντικείμενο πτυχιακής εργασίας την οργάνωση της περιφερειακής διοίκησης του Κράτους.
3. Υπηρεσιακή Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση: Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (1995 – 1997).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
α) Δημοσιογραφία σε Περιφερειακά Μ.Μ.Ε. (εφημερίδες, ραδιοφωνικοί σταθμοί) της Ηπείρου (1990 – 1991).
β) Ειδικός Σύμβουλος Νομαρχίας Θεσπρωτίας (1993 – 1995). Αρμοδιότητες σε θέματα εσωτερικής οργάνωσης, εποπτείας Ο.Τ.Α., τύπου και προγραμματισμού έργων (Β΄ Κ.Π.Σ.)
γ) Στέλεχος Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους – Πολίτη/ Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Δ.Δ. – Η.Δ) Υπουργείου Εσωτερικών (1997 – 2003). Ενασχόληση με θέματα πληροφόρησης και εξυπηρέτησης πολιτών (Κ.Ε.Π., τηλεφωνικές αιτήσεις 1502, κέντρα πληροφόρησης πολιτών, εφημερίδα «Δημοσιογραφικά» κ.α.), συμμετοχή στην οργάνωση της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», εφαρμογή Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ερμηνεία νομοθεσίας για την πρόσβαση σε διοικητικά έγγραφα, εκπρόσωπος Υπουργείου στις Ομάδες Εργασίας της Ε.Ε. για την διαμόρφωση της Οδηγίας για την περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας, εκπρόσωπος του Υπουργείου στην Ομάδα Θεσμικής Ανανέωσης και Χρηστής Διακυβέρνησης του Οργανισμού Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.
δ) Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσίων Επενδύσεων/ Διεύθυνσης Οικονομικού/ Γ.Γ.Δ.Δ. – Η.Δ. Υπουργείου Εσωτερικών (2003 – 2005). Αρμοδιότητα για την κατάρτιση, εκτέλεση και παρακολούθηση του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου (οικονομική διαχείριση έργων ενταγμένων στο Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ Κ.Π.Σ.).
ε) Προϊστάμενος Τμήματος Τεκμηρίωσης και Βέλτιστων Πρακτικών/ Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας/ Γ.Γ.Δ.Δ. – Η.Δ. Υπουργείου Εσωτερικών (2005 – 2006). Εφαρμογή συστημάτων ποιότητας, στοχοθεσίας και μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.
στ) Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού/ Γ.Γ.Δ.Δ. – Η.Δ. Υπουργείου Εσωτερικών (2006 – 2008). Αρμοδιότητα για την κατάρτιση, εκτέλεση και παρακολούθηση του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου (οικονομική διαχείριση έργων ενταγμένων στο Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ Κ.Π.Σ.). Προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών για την αποτελεσματική λειτουργία του Υπουργείου. Διεκπεραίωση διαδικασιών παροχής πάσης φύσεων αμοιβών στο προσωπικό. Διαχείριση υλικού και εξοπλισμού του Υπουργείου. Κωδικοποίηση της νομοθεσίας και διάθεσή της στο κοινό (Υπηρεσία «Ραπτάρχης»).
ζ) Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης (Ε.Π.Δ.Μ.) του Ε.Σ.Π.Α. (2008 – 2010). Σχεδιασμός, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχος και χρηματοδότηση των έργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ε.Π.Δ.Μ.
η) Προϊστάμενος Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας/ Γ.Γ.Δ.Δ. – Η.Δ. Υπουργείου Εσωτερικών (2010 – 2011). Αρμοδιότητα για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
θ) Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Ε.Σ.Π.Α. Τομέα Πολιτισμού/ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (2011 – 2016). Σχεδιασμός, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχος και χρηματοδότηση των έργων που υλοποιήθηκαν στα Ε.Π. του Ε.Σ.Π.Α., στον τομέα πολιτισμού (προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς, προαγωγή σύγχρονου πολιτισμού).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:
Εισηγητής στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της κρατικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρουσιαστής του ελληνικού συστήματος εξυπηρέτησης πολιτών στο 2ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση (Κοπεγχάγη 2002). Ομιλητής σε επιστημονικά συνέδρια για θέματα δημόσιας διοίκησης (π.χ. 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημών του Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ.ά.).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΑΡΘΡΑ:
Αρθρογραφία σε ειδικό επιστημονικό περιοδικό τύπο (περιοδικά «Διοικητική Ενημέρωση», «Δημόσιος Τομέας», «Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης» κ.α.) για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακής πολιτικής, ελεγκτικών μηχανισμών, σχέσεων κράτους – πολίτη, δημοσιονομικού πλαισίου κ.τ.λ..

Σχετικές ομιλίες