Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας. Βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα, μεταλλικά ορυκτά και ορυκτά καύσιμα - Παρούσα κατάσταση και προοπτικές

Σταματάκης Μιχαήλ Γ.

25 Σεπτεμβρίου 2011

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 30:51 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 2356
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Ο ομιλητής, αφού αρχικά αναφερθεί στην εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου που γίνεται στη χώρα μας εδώ και δεκαετίες και αφού απαριθμήσει το είδος των εκμεταλλεύσιμων βιομηχανικών ορυκτών, εντοπίζει την ανάλυσή του στα πρόσφατα αξιοποιημένα κοιτάσματα και αποτυπώνει τη σημερινή εικόνα των εκμεταλλεύσεων Ορυκτών Πρώτων Υλών καθώς και την οικονομική τους σημασία.

Στη συνέχεια μιλά για τη - διαπιστωμένη από την αρχαιότητα – παρουσία χρυσού στον ελλαδικό χώρο, σχολιάζει τις συχνές και επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις στην έναρξη των αναγκαίων σχετικών μεταλλευτικών και μεταλλουργικών εργασιών που οφείλονται στη νομολογία και σε κακές τακτικές, αξιολογεί τις τέσσερις κύριες περιοχές που είναι πρόσφορες για αξιοποίηση και ορίζει τις προαπαιτούμενες προϋποθέσεις για μια ορθολογική και επιτυχή εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, αποδεκτή από τις τοπικές κοινωνίες.

Στη δεύτερη ενότητα της ομιλίας του, ο καθηγητής Σταματάκης αναφέρεται στις μεγάλες προσδοκίες που καλλιεργούνται σχετικά με τα κοιτάσματα πετρελαίου και αερίου στην Ελλάδα, επιχειρεί μια σύντομη αναδρομή στα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα ερευνών, εντοπίζει τις μεθόδους και τους όρους που απαιτούνται για να τελεσφορήσουν οι προσπάθειες που γίνονται σήμερα και υπογραμμίζει ότι στη σύγχρονη έρευνα υδρογονανθράκων που γίνεται στη χώρα μας «χρειαζόμαστε προσέλκυση διεθνών εταιρειών, σημαντικές επενδύσεις, συνεχείς, συστηματικές και μακράς διάρκειας συνέργειες που αφορούν την έρευνα και εκμετάλλευση και σταθερή και ελκυστική νομολογία και φορολογική πολιτική, εναρμονισμένη με τους διεθνείς κανόνες».

Σταματάκης Μιχαήλ Γ. Καθηγητής Βιομηχανικών Ορυκτών, Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Δρ Μιχαήλ Γ. Σταματάκης είναι μέλος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το  1980. Έλαβε το διδακτορικό του από το ίδιο Πανεπιστήμιο το 1987 και υπηρετεί στη βαθμίδα του Καθηγητή Βιομηχανικών Ορυκτών από το 2005, ενώ από το 2009 είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος. Διδάσκει τα μαθήματα «Βιομηχανικά Ορυκτά», «Ενεργειακές Πρώτες Ύλες» & «Ορυκτές Πρώτες Υλες & Περιβάλλον» σε προπτυχιακό επίπεδο, ενώ διδάσκει και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος «Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία»  το αντικείμενο «Φιλικές στο περιβάλλον Ορυκτές Πρώτες Υλες», καθώς και το αντικείμενο «Τεχνολογία Υλικών» στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό «Μουσειακές Σπουδές», στο οποίο διετέλεσε Πρόεδρος την περίοδο 2009-2011.

Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν τον εντοπισμό, τη μελέτη και την αξιολόγηση κοιτασμάτων ποζολανικών τόφφων, ζεολίθων, διατομιτικών πετρωμάτων, καολινιτικών αργίλλων, βορικών αλάτων, γύψου, φωσφορικών αλάτων, πυριτικής άμμου και λευκών ανθρακικών πετρωμάτων και ορυκτών στην Ελλάδα. Το δημοσιευμένο έργο του ξεπερνά τις 140 εργασίες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, ενώ έχει παρουσιάσει σε διεθνή συνέδρια μεγάλο μέρος των ερευνητικών του αποτελεσμάτων.

Έχει εργαστεί ερευνητικά επίσης στις χώρες: Τουρκία, πρώην Γιουγκοσλαβία, Ισπανία, Δανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Καναδά, Κύπρο και Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει συνεργαστεί με τις Γεωλογικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ (USGS), του Ηνωμένου Βασιλείου (BGS), της Ισπανίας (IGME), της Ουγγαρίας (HGS) και της Δανίας (GEUS).

Στην επαγγελματική του δραστηριότητα περιλαμβάνεται και η συνεργασία του, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος προγραμμάτων που υλοποιούνται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με εταιρείες του κλάδου [Εταιρία Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, MEVIOR, ΜΑΘΙΟΣ Refractories, POLYECO, Rio Tinto, BHP Utah, HUDSON Resources, ECOREM]. Έχει επίσης αναλάβει ως ανάδοχος ή/και συντονιστής την υλοποίηση έργων Έρευνας & Ανάπτυξης τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς αλλά και ευρωπαϊκούς πόρους από το 1990 μέχρι σήμερα.

Ιστοσελίδα του Μιχαήλ Σταματάκη στο ΕΚΠΑ

Σχετικές ομιλίες