Bodossaki Lectures on Demand

Οι ορυκτές πρώτες ύλες της Ελλάδας-Ένας μισοκρυμμένος θησαυρός, Η έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα-Παρελθόν-Προοπτικές και η γεωπολιτική διάσταση

Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος Β.

25 Σεπτεμβρίου 2011

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 29:41 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 2124
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

«Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας είναι ένας μισοκρυμμένος θησαυρός» τονίζει χαρακτηριστικά ο ομιλητής στην αρχή της ανάλυσής του, για να αναφερθεί στη συνέχεια στις υποδομές, τα μεγέθη και τα χαρακτηριστικά της Ελληνικής μεταλλευτικής Βιομηχανίας, να απαριθμήσει τις εκμεταλλεύσιμες μεταλλικές Ορυκτές Πρώτες Ύλες (ΟΠΥ) και κυρίως τα Βιομηχανικά ορυκτά που εντοπίζονται στη χώρα, να αναλύσει τις νέες επενδυτικές δυνατότητες που εμφανίζονται στη Β. Ελλάδα -οι οποίες σχετίζονται ειδικότερα με την εκμετάλλευση του ελληνικού χρυσού-, να παρουσιάσει το νέο ερευνητικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) στον τομέα αυτό και να καταλήξει επισημαίνοντας την ανάγκη οριοθέτησης του “οδικού χάρτη” βιώσιμης ανάπτυξης του συγκεκριμένου κλάδου.

«Είναι πλέον απαραίτητο -τονίζει- να προσδιορισθούν οι στρατηγικές επιλογές για το μέλλον, να οροθετηθεί και να χαραχθεί ο “οδικός χάρτης” βέλτιστης αξιοποίησης και βιώσιμης εκμετάλλευσης συγκεκριμένων Ορυκτών Πρώτων Υλών, με χαρακτηριστικά εθνικού ή και περιφερειακού συγκριτικού πλεονεκτήματος και υπεροχής για την Ελλάδα, και να διασφαλιστεί η διατήρηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μακροπρόθεσμα. Στις όποιες οικονόμο-τεχνικές εκτιμήσεις, στρατηγικό σχεδιασμό και επενδυτική σκοπιμότητα θα πρέπει να συνυπολογισθούν και οι ανεπιθύμητοι παράγοντες, που επηρεάζουν αρνητικά τη μεταλλευτική δραστηριότητα και έρευνα της χώρας, αλλά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρα μας σε σχέση με άλλες χώρες Είναι βέβαιο πως η καθυστέρηση στην αξιοποίηση βιώσιμων πλουτοπαραγωγικών πηγών, όπως είναι τα ορυκτά αφαιρούν την δυνατότητα της χώρας να αλλάξει ριζικά τα σημερινά αναπτυξιακά της δεδομένα εκμεταλλευόμενη τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα».

Στο δεύτερο μέρος της ανάλυσής του, ο ομιλητής θέτει σε ρεαλιστική βάση το θέμα του εντοπισμού και της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στον ελληνικό χώρο τονίζοντας ότι, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν όντως σημαντικές εμφανίσεις υδρογονανθράκων, η χώρα μας δεν είναι «ούτε Σαουδική Αραβία, ούτε Βενεζουέλα» και για το λόγο αυτό πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι και προσεκτικοί στις εκτιμήσεις μας, ιδιαίτερα τώρα που οι έρευνες βρίσκονται στο πρώτο στάδιο. Στη συνέχεια επιχειρεί μια ιστορική αναδρομή στη δραστηριότητα του ΙΓΜΕ στον τομέα αυτό και κλείνει την ομιλία του με μια ειδική αναφορά στο γεωπολιτικό περιβάλλον τονίζοντας ότι οι έρευνες για υδρογονάνθρακες συνδέονται άμεσα με την άσκηση εθνικής κυριαρχίας κυρίως σε μη οριοθετημένες ή αμφισβητούμενες θαλάσσιες περιοχές.

Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος Β. Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας & Γεωχημείας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών - Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)

Ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου γεννήθηκε στο Βόλο. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας & Γεωχημείας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών, με ειδικότητα στα θέματα έρευνας – οικονομοτεχνικής αξιολόγησης ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών, καθὠς και έρευνας-αξιολόγησης υποθαλασσίων ορυκτών και ενεργειακών πόρων.

Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) κατά τα έτη 1981-1989 και το 2010 επέστρεψε στη ίδια θέση. Ήταν εθνικός εκπρόσωπος στην Συμβουλευτική Επιτροπή CGC της 12ης Γενικής Διεύθυνσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1982-1989)

Κατά τα έτη 1986-1989 ήταν εθνικός εκπρόσωπος της χώρας στην 3η Διεύθυνση της ΕΟΚ, αρμόδιος για θέματα Κοινοτικής Μεταλλευτικής Πολιτικής και Μεταλλευτικής Βιομηχανίας. Επίσης έχει διατελέσει Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής IGCP (International Geological Correlation Programme) της UNESCO (1987-1989), μέλος της Ελληνικής Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟDΡ (Οcean Drilling Project) (1986-1989) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας(Ε.Γ.Ε) (2000-2008). Ακόμα, Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας,Γεωχημείας καί Ορυκτολογίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας (1996-1997), ειδικός σύμβουλος του Υπουργού Παιδείας σε θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,σύνδεσης της έρευνας στα ΑΕΙ/ΤΕI με την βιομηχανία καί τίς επιχειρήσεις γενικότερα καθώς καί την προώθηση του ΕΠΕΑΕΚ στην τριτοβάθμια εκπ/ση (1994-1996).

Τέλος ήταν εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας (Υπουργείο Παιδείας )στήν Κοινοτική πρωτοβουλία LEONARDO DA VINCI πού αφορά σχεδιασμό πολιτικών καί προγραμμάτων αρχικής καί συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης καί κατάρτισης (1994-1997), μέλος του Δ.Σ τού Ινστιτούτου Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ) « Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» (1995-1998) και μέλος της ομάδας εργασίας που όρισε ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Γ. Παπανδρέου για θέματα γεωπολιτικής της ενέργειας που λειτούργησε στο Υπουργείο Εξωτερικών στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας στην Ε.Ε στο 1ο εξάμηνο του 2003 (2002-2003).

Ο Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών αλλά και γενικότερων άρθρων σχετικά με την έρευνα-αξιολόγηση των ορυκτών πόρων, για θέματα μεταλλευτικής βιομηχανίας, καθώς και για θέματα ενεργειακής πολιτικής, παιδείας και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης γενικότερα.

Σχετικές ομιλίες