Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Ο Κάλβος και τα βιβλικά κείμενα

Μπελέζος Κωνσταντίνος

19 Μαρτίου 2019

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 00:13:30 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 149

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, το Μουσείο Μπενάκη και το περιοδικό "Νέα Ευθύνη", με αφορμή τα 150 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Κάλβου, οργάνωσαν επιστημονική εκδήλωση την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος τίμησε την εκδήλωση με την παρουσία του.

Συμμετείχαν έγκριτοι νεοελληνιστές και μελετητές του Κάλβου, ορισμένοι από τους οποίους έχουν ήδη συνεισφέρει στο πρόγραμμα της έκδοσης των Έργων του (κατά αλφαβητική σειρά: Δημήτρης Αρβανιτάκης, Νάσος Βαγενάς, Ευριπίδης Γαραντούδης, Αγγέλα Γιώτη, Δημήτρης Κοσμόπουλος, Κωνσταντίνος Μπελέζος, Λίνος Μπενάκης, Γιάννης Ξούριας, Σπύρος Ν. Παππάς και Μιχαήλ Πασχάλης).

Η εκδήλωση, που ήταν διαρθρωμένη σε τρία μέρη, στοχεύει στην ανάπτυξη του προβληματισμού γύρω από τη σημασία του έργου του Κάλβου, ως ιταλόγλωσσου και ελληνόγλωσσου ποιητή και λογίου, θεωρημένου από τη σημερινή σκοπιά: ποιες πλευρές του έργου του εξακολουθούν να μας ενδιαφέρουν σήμερα, από αισθητική και στοχαστική σκοπιά, και γιατί; Η εις βάθος ιστορικοποίηση του καλβικού έργου, ενταγμένου στις πολιτισμικές και ιδεολογικές συνθήκες της εποχής του, έτσι όπως επιτυγχάνεται από την έκδοση των Έργων, το φωτίζει με τρόπο διαφορετικό, αποκαλύπτοντάς μας έναν περισσότερο σύνθετο Κάλβο από αυτόν που γνωρίσαμε στο παρελθόν;

Μπελέζος Κωνσταντίνος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Θεολογίας, ΕΚΠΑ

Ο Κωνσταντίνος Ι. Μπελέζος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, γεννήθηκε το 1965 στις Η.Π.Α. από Έλληνες γονείς. Πραγματοποίησε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Regensburg, Tűbingen (Γερμανία) και Besançon (Γαλλία). Απέκτησε ειδικότερες γνώσεις Ελληνικής και Λατινικής Παλαιογραφίας, έλαβε δε μέρος σε αποστολές του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος.

Αναγορεύτηκε Διδάκτωρ της Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με την εργασία: Το Υπόμνημα του Οικουμενίου στην Αποκάλυψη του Ιωάννου (Ιστορική και ερμηνευτική προσέγγιση). Αθήνα 1997.

Εργάστηκε στη Μέση Εκπαίδευση (σε δημόσια Σχολεία, καθώς και στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας), υπηρετεί δε από το έτος 1999, ως Λέκτωρ αρχικά κι εν συνεχεία ως Επίκουρος Καθηγητής, στο Τμήμα Θεολογίας (Τομέας Ερμηνευτικός) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στα αντικείμενα της διδακτικής του ενασχολήσεως περιλαμβάνονται τα μαθήματα: Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, Ερμηνεία Καινής Διαθήκης, Ερμηνευτική και Πατερική Ερμηνευτική, Θέματα Ερμηνευτικής Μεθοδολογίας και Θεολογίας του Φύλου και του Φυσικού Περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής του ευθύνης και σε εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων SOCRATES/ERASMUS, ανέλαβε τη σύναψη και διεκπεραίωση συμφωνιών του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με τα Πανεπιστήμια Erfurt, Martin Luther Universität Halle Wittenberg, Ludwig-Maximilians Universität München και Regensburg (Γερμανία), ‘Babes-Bolyai’ din Cluj-Napoca και Οradea (Ρουμανία), Prešov (Σλοβακία), Joensuu (Φινλανδία), Βέρνης (Ελβετία), The Hellenic Institute, Royal Holloway and Bedford New College (University of London) και The Institute for Orthodox Christian Studies (University of Cambridge) [Μ. Βρεττανία]. Εξ αυτών δίδαξε στο Hellenic Institute, Royal Holloway and Bedford New College (University of London) και στο Πανεπιστήμιο του Regensburg (Γερμανία). Παραλλήλως του ανετέθη (γιά το Τμήμα Θεολογίας) η παρακολούθηση της αντιστοιχίας διδακτικών ωρών/μονάδων και ακαδημαϊκών πιστωτικών μονάδων (credits), μεταφερομένων και συμψηφιζομένων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ECTS).

Επιμέρους τομείς της ερευνητικής του δραστηριότητας καταλαμβάνουν η Ιστορία της Ερμηνείας του βιβλίου της Αποκαλύψεως, η χρονολόγηση των επιστολών του αποστόλου Παύλου, η θέση της Γυναίκας κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, η Ιστορία της Έρευνας του Βίου του Ιησού, η Ερμηνευτική των Πατέρων και δη του Ιωάννου Χρυσοστόμου, η πρόσληψη της Αγίας Γραφής από Ευρωπαίους διανοητές κι εκπροσώπους της νεοελληνικής Λογοτεχνίας, περαιτέρω δε η Ιστορία και η μελέτη του μουσειακού υλικού του Πανεπιστημίου Αθηνών, και δη της Θεολογικής αυτού Σχολής, η τεκμηρίωση του ελληνόφωνου θεολογικού κι εκκλησιαστικού Τύπου από το 1784 ως το 1996 κ.ά.

Από τις δημοσιεύσεις του αυτοτελώς κυκλοφορούν τα βιβλία: α) Η Ερμηνεία του Οικουμενίου του Σχολαστικού στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Ιστορική και μεθοδολογική προσέγγιση. Αθήναι 1999 (= Κέντρον Ερεύνης Βυζαντίου της Εταιρείας των Φίλων του Λαού: 8) [διδ. διατριβή], β) Χρυσόστομος και Απόστολος Παύλος: Χρονολόγηση των παύλειων επιστολών και χρυσοστόμεια Ερμηνευτική (γ΄ έκδοση, συμπληρωμένη). Αθήνα 2008 (εκδόσεις ″Διήγηση”), και γ) Η Σημειολογία του Γάμου στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. (Πρόσωπα και συμβολισμοί). Αθήνα 2006 (εκδόσεις ″Εριφύλη”).

Άρθρα και μελέτες του δημοσιεύονται σε Πρακτικά Συνεδρίων, συλλογικούς Τόμους κι επιστημονικά Περιοδικά της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Έχει επιμεληθεί τόμους Πρακτικών Ημερίδων και Συνεδρίων, καθώς και βιβλία ιστορικού, φιλοσοφικο-θεολογικού, λογοτεχνικού κ.ά. περιεχομένου. Από το 2000 έως το 2004 είχε την ευθύνη, με δική του πρωτοβουλία, για τη σύνταξη των Χρονικών της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στην κατ’ έτος εκδιδόμενη Επιστημονική της Επετηρίδα.

Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Δελτίο Βιβλικών Μελετών, καθώς της κριτικής επιστημονικής Επιτροπής του ενθέτου «Θεολογικά Τετράδια» του περιοδικού Βημόθυρο.

Από τις αρχές του 2010 τυγχάνει μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος «Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσης», το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχει ως σκοπό την έρευνα της Ελληνικής Γλώσσας στη διαχρονική της ανέλιξη, με τις δυνατότητες που μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, καθώς και την ηλεκτρονική καταγραφή της Γραμματείας μας από τον Όμηρο έως σήμερα.

Κατά καιρούς λαμβάνει μέρος σε δημόσιες συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, ραδιοφωνικές εκπομπές, δίνει διαλέξεις για το ευρύτερο κοινό, συνεντεύξεις στον ημερήσιο Τύπο, συνεργεί στη διεξαγωγή τηλεοπτικών παραγωγών και τη διοργάνωση Συνεδρίων και Ημερίδων ειδικού ή γενικότερου ενδιαφέροντος.

Ομιλεί γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά, διαβάζει δε ρωσικά, ρουμανικά και ισπανικά. Από τις αρχαίες γλώσσες έχει ασχοληθεί, εκτός από τη λατινική και την εβραϊκή, με την αραμαϊκή και τη χριστιανική συριακή.

Σχετικές ομιλίες