Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Μη επεμβατική αξιολόγηση της φλεγμονής των αεραγωγών σε ασθματικούς καπνιστές

Μπακάκος Πέτρος

7 Απριλίου 2011

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 23:42 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 3605
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Το κάπνισμα είναι τοξικό για το βρογχικό επιθήλιο, προκαλεί οξειδωτική καταστροφή, προσέλκυση φλεγμονωδών κυττάρων και αυξάνει τη διαπερατότητά του.

Τα ποσοστά των καπνιστών ασθματικών είναι αντίστοιχα με τα ποσοστά των καπνιστών στο γενικό πληθυσμό, παρά το γεγονός ότι το κάπνισμα επιτείνει τα συμπτώματα της νόσου, επιταχύνει την κατάπτωση της πνευμονικής λειτουργίας, αυξάνει την ανάγκη νοσοκομειακής περίθαλψης αλλά και τη θνητότητα.

Η μη επεμβατική αξιολόγηση της φλεγμονής των αεραγωγών σε ασθματικούς ασθενείς γινόταν στο παρελθόν κυρίως με τη μέτρηση των ηωσινόφιλων στο περιφερικό αίμα (τα ηωσινόφιλα είναι μειωμένα στους καπνιστές) ή τη μέτριση των λευκοτριενίων (ltb4) στα ούρα (τα λευκοτριένια είναι αυξημένα στους καπνιστές).

Νεότερες μέθοδοι αποτελούν οι μετρήσεις που γίνονται στα προκλητά πτύελα, το εκπνεόμενο μονοξείδιο του αζώτου και το συμπύκνωμα του εκπνεόμενου αέρα. Καθεμιά από αυτές ενέχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Η μέτρηση των ηωσινοφίλων των πτυέλων βρέθηκε να είναι καλός δείκτης για τη διάγνωση του άσθματος και σχετίζεται θετικά με την βελτίωση της κλινικής εικόνας των ασθενών.

Ωστόσο, οι καπνιστές εμφανίζουν ιδιαιτερότητες σε ότι αφορά τις παραμέτρους της φλεγμονής των αεραγωγών όπως για παράδειγμα αυξημένα ουδετερόφιλα ή αύξηση του αριθμού των κυττάρων του βρογχικού επιθηλίου. Αυτός ο διαφορετικός φαινότυπος του ασθματικού καπνιστή ανταποκρίνεται διαφορετικά στις θεραπείες και απαιτεί προσαρμοσμένη διαγνωστική μεθοδολογία. Υπάρχει ανάγκη πραγματοποίησης μελετών με πολύ ειδικό σχεδιασμό που θα επιτρέψει τον εντοπισμό των ασθματικών ασθενών μεταξύ καπνιστών.

Μπακάκος Πέτρος Επίκ. Καθηγητής, Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Νοσοκομείο «Η Σωτηρία» (1st Department of Respiratory Medicine, Athens University)

Ο Πέτρος Μπακάκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Αποφοίτησε από τη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή τον Ιούνιο 1984. Μετά από πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις (1984) εγγράφηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από όπου αποφοίτησε το 1990. Τον Ιούνιο του 1996 παρουσίασε την διδακτορική του διατριβή και τον Ιούνιο του 1997 έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας της Πνευμονολογίας.

Μετά τη λήψη της ειδικότητας μετέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο και από τον Φεβρουάριο του 1998 μέχρι τον Ιούνιο του 1999 εργάστηκε ως Research and Clinical Fellow στο Respiratory Cell & Molecular Biology Research Division του Τμήματος University Medicine του Πανεπιστημίου του Southampton.
Από το 2000 έως το 2002 κατείχε θέση εξειδικευόμενου στην Εντατική Θεραπεία στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Ν.Ν.Θ.Α «Σωτηρία». Τον Φεβρουάριο 2002 έλαβε τον τίτλο της εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία. Από τον Αύγουστο του 2002 ως τον Μάρτιο του 2006 υπηρέτησε στο ΕΣΥ ως επιμελητής Β’ Εντατικολογίας στη ΜΕΘ/ΚΑΑ του Νοσοκομείου Ν.Ν.Θ.Α «Σωτηρία».

Τον Φεβρουάριο του 2005 εκλέχτηκε Λέκτορας Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ξεκίνησε να εργάζεται στην Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική τον Μάρτιο 2006, όπου και συνεχίζει. Από το 2009, ανήκει στην συντακτική ομάδα του περιοδικού «Πνεύμων» που είναι το επίσημο περιοδικό της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας.
Τον Απρίλιο του 2011 εξελίχθηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε πολλά Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια και έχει δημοσιεύσει εργασίες σε Ελληνικά και ξενόγλωσσα ιατρικά περιοδικά, ορισμένα από τα οποία έχουν υψηλό δείκτη απήχησης.

1. Binita Kane, Zoe Borrill, Thomas Southworth, Ashley Woodcock, and Dave Singh. Reduced exhaled breath condensate ph in asthmatic smokers using inhaled corticosteroids. Respirology, 14(3):419–23, April 2009.
 
2. Konstantinos Kostikas, Mina Gaga, Georgios Papatheodorou, Thomas Karamanis, Dora Orphanidou, and Stelios Loukides. Leukotriene b4 in ex- haled breath condensate and sputum supernatant in patients with copd and asthma. Chest, 127(5):1553–9, May 2005.
 
3. Stephen C Lazarus, Vernon M Chinchilli, Nancy J Rollings, Homer A Boushey, Reuben Cherniack, Timothy J Craig, Aaron Deykin, Emily Di Mango, James E Fish, Jean G Ford, Elliot Israel, James Kiley, Monica Kraft, Robert F Lemanske, Frank T Leone, Richard J Martin, Gene R Pesola, Stephen P Peters, Christine A Sorkness, Stanley J Szefler, Michael E Wechsler, John V Fahy, and National Heart Lung and Blood Institute’s Asthma Clinical Research Network. Smoking affects response to inhaled corticos- teroids or leukotriene receptor antagonists in asthma. Am J Respir Crit Care Med, 175(8):783–90, April 2007.
 
4. V Siroux, I Pin, M P Oryszczyn, N Le Moual, and F Kauffmann. Re- lationships of active smoking to asthma and asthma severity in the egea study. epidemiological study on the genetics and environment of asthma. Eur Respir J, 15(3):470–7, March 2000.

Σχετικές ομιλίες