Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Κυκλική Οικονομία: Ένα στοίχημα για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη διαχείριση των αποβλήτων – μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη

Σιδέρη Φιλλένια, Τσιρώνης Ιωάννης, Καφαντάρη Χαρά, Κουρέτας Δημήτρης, Ανδρεόπουλος Ανδρέας, Κατσιάμπουλας Αλέξανδρος, Κοκόσης Αντώνης

16 Ιουνίου 2017

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 117:43 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 2286
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Την Παρασκευή 16-06-2017 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στα γραφεία της Ένωσης Ελλήνων Χημικών η τέταρτη εκδήλωση της σειράς ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕΧ, με θέμα: «Κυκλική Οικονομία: Ένα στοίχημα για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη διαχείριση των αποβλήτων – μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη».
 

Κλείνοντας τον κύκλο εκδηλώσεων «ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕΧ» για το πρώτο εξάμηνο του 2017 η Ένωση Ελλήνων Χημικών επιχείρησε να αγγίξει και να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από το τεράστιο θέμα της ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, επιχειρώντας να συμβάλει στην ενημέρωση, στην υλοποίηση και στην χρηματοδότηση δράσεων επαναχρησιμοποίησης στερεών και υγρών αποβλήτων, στην επαναχρησιμοποίηση του νερού μετά από επεξεργασία, για την οποία ήδη η ΕΕΧ έχει ήδη από 12-2-17 διατυπώσει θέση στη δημόσια διαβούλευση, στην άρση των μεγάλων γραφειοκρατικών εμποδίων και κυρίως στη δημιουργία ευκαιριών για νέες θέσεις εργασίας για στελέχη μεσαίας και υψηλής εξειδίκευσης και για μια αειφόρο ανάπτυξη, στην οποία ο άνθρωπος και το περιβάλλον θα αποκαταστήσουν εκ νέου δεσμούς και ισορροπία.
 

Οι φιλόδοξοι στόχοι της κυκλικής οικονομίας, όπως η :

 Επιμήκυνση του κύκλου ζωής των προϊόντων

 Εξοικονόμηση των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων

 Ανακύκλωση υλικών και του ενεργειακού τους περιεχομένου

 Ανθρώπινη δραστηριότητα με μηδενικά απόβλητα και ελάχιστη χρήση φυσικών πόρων

 Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των βιομηχανικών παραπροϊόντων ως πρώτων υλών

 Ανάκτηση ύλης και ενέργειας μέσω της συνεπεξεργασίας δευτερογενών καυσίμων

 Ανακύκλωση τελικού προϊόντος και παραγωγή καινοτόμων υλικών
 

αποτελούν διακύβευμα για την ΕΕΧ εδώ και πολλά χρόνια.
 

Την έναρξη της συζήτησης έκανε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Ιωάννης Τσιρώνης, ο οποίος ανέπτυξε αναλυτικά την αναγκαιότητα της στροφής από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία, το οικονομικό μοντέλο το οποίο ευνόησε την ανάπτυξη της γραμμικής οικονομίας και αξιοποιώντας εμφατικά τον παραδειγματικό λόγο ανέδειξε τα οφέλη από την αλλαγή παραδείγματος.
 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, κ. Χαρά Καφαντάρη, στην ομιλία της παρουσίασε σημαντικά οικονομικά στοιχεία που αφορούν στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια συνέδεσε τους στόχους της κυκλικής οικονομίας με την κλιματική αλλαγή και τις αλλαγές στο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης.

Ο κ. Δημήτρης Κουρέτας, Καθηγητής του Τμήματος Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αφού ανέπτυξε αναλυτικά τις σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από υποπροϊόντα των Γεωργικών Βιομηχανιών Ελαιουργίας, Οινοποιίας, Τυροκομίας ανέδειξε τόσο τα οφέλη από την αξιοποίηση τους σε ζωοτροφές με παραδείγματα και ερευνητικά στοιχεία, όσο και την ευεργετική επίδραση της χρήσης των ζωοτροφών αυτών σε παραγωγικά ζώα σε ότι αφορά στην αντιοξειδωτική ικανότητα αίματος και ιστών, στην παραγωγική ικανότητα, στην ποιότητα κρέατος και στην υγεία του εντέρου που αποτελεί κριτήριο της υγείας του ζώου.

Στη συνέχεια ο Καθηγητής ΕΜΠ και Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ, κ. Ανδρέας Ανδρεόπουλος στην ομιλία του επισήμανε ότι το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας δίνει έμφαση στη «μείωση, επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανακύκλωση, ανάκτηση» και γι΄ αυτό απαιτεί αλλαγές σε ολόκληρες αλυσίδες αξίας, από το σχεδιασμό των προϊόντων έως και την κατανάλωσή του. Αναφερόμενος στην Εθνική πολιτική για τα απόβλητα επεσήμανε ότι σήμερα ανακτάται το 18% και μέχρι το 2020 αυτό θα πρέπει να έχει γίνει 74%, ενώ επισήμανε την αναγκαιότητα της οργάνωσης της βιομηχανικής παραγωγής σε κατάλληλους χώρους υποδοχής και σε συμβιωτικά δίκτυα με τα οποία επιτυγχάνονται συνέργειες και οικονομία κλίμακας.
 

Ο κ. Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας, Διευθυντής Περιβάλλοντος, Ποιότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης-Κλάδος Τσιμέντου Ελλάδας, «Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ» ανέπτυξε αφενός τις γενικότερες προκλήσεις για τη βιομηχανία, την έλλειψη φυσικών πόρων, το κόστος της ενέργειας, το κόστος καυσίμων και πρώτων υλών και το κόστος του διοξειδίου του άνθρακα και ειδικότερα για την τσιμεντοβιομηχανία. Η συνεπεξεργασία αποβλήτων στην τσιμεντοβιομηχανία με στόχο την ανάκτηση ενέργειας και την επαναχρησιμοποίηση υλικών είναι μία ρεαλιστική και ασφαλής απάντηση με πραγματικά οφέλη για το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία, τόνισε αναφερόμενος με στοιχεία στην πρακτική της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ, χωρίς όμως να παραλείψει να αναφερθεί και στα προβλήματα για την προώθηση της συνεπεξεργασίας στην Ελλάδα, καθώς και στο έλλειμα εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους- επιχειρήσεων και πολιτών.

Τέλος, ο Καθηγητής ΕΜΠ και εκπρόσωπος της Suschem, κ. Αντώνης Κοκόσης, τόνισε ότι ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης είναι «να καλυφθούν οι παρούσες ανάγκες χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ικανότητα των γενεών του μέλλοντος να καλύπτουν τις ανάγκες τους» και ότι στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: τον οικονομικό, τον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό. Για την επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας, απαιτείται η δημιουργία θεματικών δικτύων και η υιοθέτηση πρακτικών και μεθόδων βιομηχανικής συμβίωσης, κάνοντας αναφορά και στις πρώτες προσπάθειες που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Στόχος για την Ελλάδα η κινητοποίηση της βιομηχανίας στα πλαίσια Εθνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας με Ευρωπαϊκή βάση (Suschem) και η πιλοτική εφαρμογή δικτύων με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενθάρρυνση έργων αυξημένης αειφορίας και αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων, ειδικά για μη ενεργειακούς σκοπούς.
 

Στη συζήτηση που ακολούθησε κοινός παρονομαστής υπήρξε ότι η Κυκλική Οικονομία μπορεί να αποτελέσει σπουδαίο οικονομικό εργαλείο για την ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού της χώρας με νέο αειφόρο προσανατολισμό και για την έξοδο από την κρίση και γι΄ αυτό απαιτείται η συνέργεια τους κράτους, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας.

Σιδέρη Φιλλένια Πρόεδρος, Ένωση Ελλήνων Χημικών

Είναι απόφοιτος του Χημικού τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μιλά Αγγλικά και Ισπανικά.

Εργάζεται ως  ιδιωτικός εκπαιδευτικός από το 1986 μέχρι σήμερα και είναι συγγραφέας 14 βιβλίων Χημείας και του διδακτικού πακέτου Χημείας Γ΄ Γυμνασίου, το οποίο διδάσκεται σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας από το 2006.

Έχει υπάρξει μέλος της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής πολλών Επιστημονικών συνεδρίων, σεμιναρίων και Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών Χημείας από το 2000 μέχρι σήμερα.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος του ΔΣ του Επιστημονικού Τμήματος Παιδείας και Χημικής Εκπαίδευσης, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, υπεύθυνη για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από το 2012-2015  και είναι Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Ελλήνων Χημικών από τον Ιανουάριο του 2016.

Τσιρώνης Ιωάννης Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ο Γιάννης Τσιρώνης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958, είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών. Σπούδασε Χημικός και δίδασκε Οργανική Χημεία και Βιοχημεία σε φοιτητές.

Διετέλεσε Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ιανουάριος 2015) και της δεύτερης (Σεπτέμβριος 2015) κυβέρνησης Α. Τσίπρα, στο πλαίσιο της εκλογικής συνεργασίας του κόμματος των Οικολόγων - Πράσινων με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στην Β' Αθήνας από Σεπτέμβριο 2015.

Δραστηριοποιήθηκε στο φοιτητικό κίνημα μέσα στον «Ρήγα Φεραίο» και την Β' Πανελλαδική και ήταν μέλος της συντονιστικής επιτροπής της κατάληψης του Χημείου το 1979. Από το 1983 κατανοεί ότι στα αδιέξοδα της Αριστεράς, μοναδική ριζοσπαστική διέξοδος είναι η πολιτική οικολογία και γίνεται ιδρυτικό μέλος της Ε.Κ.Ο. (Εναλλακτική Κίνηση Οικολόγων). Από τότε συμμετέχει αδιάλειπτα στο Οικολογικό Κίνημα κυρίως στα θέματα παιδείας και εκπαίδευσης. Διετέλεσε μέλος του συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας από το 1999 μέχρι το 2006.

Είναι ιδρυτικό μέλος των Οικολόγων Πράσινων, κατά καιρούς μέλος του Πανελλαδικού τους Συμβουλίου και συντακτικό μέλος της εφημερίδας «Πράσινη Πολιτική». Διετέλεσε συντονιστής της Εκτελεστικής Γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων από τον Ιούνιο του 2010 μέχρι τον Οκτώβριο του 2011 και από τον Νοέμβριο του 2013 μέχρι τις 26 Ιανουαρίου του 2015.

Θεωρεί ότι, όπως λέει ο συγγραφέας Χρόνης Μίσσιος, η Οικολογία είναι η μοναδική κοσμοθεωρία, που δίνει προοπτική στον άνθρωπο.

Προσωπικό ιστολόγιο του Γιάννη Τσιρώνη

Καφαντάρη Χαρά Πρόεδρος Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, Βουλή των Ελλήνων

Γεωλόγος, πτυχιούχος του ΑΠΘ, συνταξιούχος Εθνικής Τράπεζας, παντρεμένη και μητέρα δύο νέων επιστημόνων.

Με ενεργό συμμετοχή από τα μαθητικά χρόνια στο αριστερό κίνημα της χώρας, στο συνδικαλιστικό κίνημα των τραπεζών, δραστήριο μέλος κοινωνικών κινημάτων και κινημάτων Πόλης, με ιδιαίτερη δράση στο περιβαλλοντικό πεδίο.

Βουλευτής Β’ Περιφέρειας Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές του 2012 και του 2015, με πλούσια και πολύπλευρη κοινοβουλευτική δράση εστιασμένη στο Περιβάλλον, την Κλιματική Αλλαγή, τη Διαχείριση Απορριμμάτων, την Προστασία των Ζώων, καθώς και σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώματος.

Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου,  μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής. Εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου στις τρεις τελευταίες Διεθνείς Συνδιασκέψεις για το κλίμα του ΟΗΕ: στη Ντόχα, τη Βαρσοβία και πρόσφατα στη Λίμα του Περού.

Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και των Τμημάτων Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Σωμάτων Ασφαλείας και Φεμινιστικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ.

Προσωπικό ιστολόγιο της Χαράς Καφαντάρη

Κουρέτας Δημήτρης Καθηγητής, Τμήμα Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο  Δημήτρης Κουρέτας γεννήθηκε στα Προσφυγικά της Πάτρας το 1962. Σπούδασε Φαρμακευτική στην Πάτρα και στη συνέχεια πήρε το διδακτορικό του στη Βιοχημεία από το Χημικό Τμήμα του Α.Π.Θ. Από το 1990-1992 εργάστηκε ως ερευνητής στην Ιατρική Σχολή του Harvard στη Βοστώνη. Σήμερα είναι Καθηγητής Φυσιολογίας Zωικών Oργανισμών και Τοξικολογίας και διευθυντής του ομώνυμου εργαστηρίου, στο τμήμα Βιοχημείας- Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ζει στη Λάρισα. Ερευνητικά εργάζεται στον τομέα της μελέτης των μηχανισμών αλληλεπιδράσεων διατροφικών στοιχείων με τον οργανισμό σε μοριακό επίπεδο, ειδικά σε περιπτώσεις άσκησης. Εχει δημοσιεύσει πάνω από 150 άρθρα σε διεθνή έγκυρα περιοδικά και έχει 3500 αναφορές (Δεκ. 2016).

Είναι Associate Editor του περιοδικού διατροφικής τοξικολογίας Food and Chemical Toxicology.

Είναι επιστημονικός υπεύθυνος της εταιρείας υψηλής τεχνολογίας Eatwalk που εχει αντικείμενο τα βιολειτουργικά τρόφιμα.

Η δουλειά του στην καινοτομία των τροφίμων έχει βραβευθεί στην Ελλάδα και  στην ΕΕ.

Το 2013-2014 ήταν αναπληρωτής Πρύτανη στο ΠΘ.

Είναι μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Εμπειρογνωμώνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ανδρεόπουλος Ανδρέας Καθηγητής, Σχολή, Χηικών Μηχανικών, ΕΜΠ

Ο Ανδρέας Ανδρεόπουλος γεννήθηκε το 1953.

Σπουδές
Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, 1976
Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ, 1983

Έρευνα
Bιοϊατρικά Υλικά (Προσθετικά Yλικά, Φαρμακευτικά Πολυμερή)-Σύνθετα Υλικά
Περιβάλλον και Ενέργεια (ανακύκλωση, Διαχείριση αποβλήτων, ενεργειακή αξιοποίηση

Αιρετές διοικητικές θέσεις
- Ταμίας  της Ελληνικής Εταιρίας Πολυμερών: 1985-1991
- Γεν. Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρίας Πολυμερών: 1991-1993
- Μέλος του Δ.Σ.  της Ελληνικής Εταιρίας Πολυμερών: 1993-1996
- Μέλος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών: 1992-94
- Μέλος του Δ.Σ. της ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε.: 1993-1996
- Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών: 1994-1997
- Μέλος της Συγκλήτου του ΕΜΠ: 1995-1996
- Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ: 1996-1999
- Μέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας: 1997-2003
- Πρόεδρος της Εταιρίας Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων: 1998-2000
- Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών υποθέσεων ΕΜΠ: 2000-2003
- Πρύτανης ΕΜΠ: 2003-2006
- Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ 2007-2010
-Επιμελητής  της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ 2012-σήμερα
-Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΚΑ 2010-11
-Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ)
- Πρόεδρος Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου (ΕΠΣ)

Έχει παρουσιάσει περισσότερες από 180 δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, καθώς και μονογραφίες και εκπαιδευτικά συγγράμματα, ενώ το έργο του έχει λάβει άνω των 1000 αναφορών από επιστήμονες της διεθνούς κοινότητας.

Κατσιάμπουλας Αλέξανδρος Δ/ντης Περιβάλλοντος, Ποιότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης, ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ - Συντονιστής Επιτροπής Ενεργειακής Αξιοποίησης ΣΕΒΙΑΝ

Ο Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Ε.Μ.Π. με μεταπτυχιακές σπουδές MSc στις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες στο UMIST και με σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στο ALBA, είναι σήμερα Διευθυντής Περιβάλλοντος, Ποιότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Κλάδου Τσιμέντου Ελλάδας της Α.Ε.Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ.

Έχει 19 έτη εμπειρία στο κλάδο της τσιμεντοβιομηχανίας έχοντας διατελέσει υπεύθυνος σε θέσεις προστασίας περιβάλλοντος, υγείας & ασφάλειας, παραγωγής και ποιότητας τόσο στα εργοστάσια όσο και σε επιτελικές θέσεις της εταιρείας.

Εκπροσωπεί τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών CEMBUREAU όσο και στη Διεθνή Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη WBCSD\Cement Sustainability Initiative αλλά και στο European Round Table.

Στην Ελλάδα είναι εκπρόσωπος του ΤΙΤΑΝΑ σε επιτροπές της ΕΝΩΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΣΕΒ, του ΕΛΟΤ ενώ είναι αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ).

Κοκόσης Αντώνης Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ –Εκπρόσωπος Suschem

Ο Αντώνης Κοκόσης, FIChemE, FIEE, FRSA, and FIET, είναι Καθηγητής Μηχανικών Διεργασιών και Συστημάτων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με κύριο αντικείμενο την Κυκλική Οικονομία, τον περιβαλλοντικό και τεχνικο-οικονομικό σχεδιασμό βιομηχανικών μονάδων. Aπόφοιτος της Βαρβακείου Σχολής και της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, εκπόνησε τη διατριβή του και εργάστηκε στις ΗΠΑ (Princeton), και επέστρεψε στη Ελλάδα (2009) μετά από μακρόχρονη ερευνητική και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στο Ενωμένο Βασίλειο (Manchester, Surrey). Είναι Εθνικός Εκπρόσωπος στο DG Research for Climate Change και στο International Energy Agency (IEA) και στο European Federation of Chemical Engineering (EFCE/CAPE). Από το 2016 συντονίζει την Εθνική Πλατφόρμα Αειφόρου Χημείας (Sustainable Chemistries – Suschem), μέλος της Ευρωπαϊκής Suschem με πρωταρχικό στόχο την Κυκλική Οικονομία.

Στα βασικά του ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνεται ο ολοκληρωμένος περιβαλλοντικός σχεδιασμός, η ανάλυση και βελτιστοποίηση συστημάτων και διεργασιών, η βιομηχανική συμβίωση, η Ανάλυση Κύκλου Ζωής, και η ένταξη σύγχρονων υπολογιστικών μεθόδων στη στήριξη αποφάσεων και στην ανάλυση σύνθετων συστημάτων. Έχει εκτενή εμπειρία σαν τεχνικός σύμβουλος στη βιομηχανία (UOP, ICI, Bayer, Mitsubishi, Exxon, Eastman, MW Kellogg, BP Oil, Unilever, Aspen, Granherne, Linnhoff-March). Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος στην Εθνική Επιτροπή Προγραμματισμού του American Institute of Chemical Engineering, Εκλέκτορας του EPSRC, μέλος της Επιτροπής Ανανεώσιμων Υλικών και Ενεργειακών Πόρων του DTI, Συντονιστής του Προγράμματος Περιβάλλοντος του AIChE, και Εξωτερικός Εξεταστής του Cranfield University.

Πριν επιστρέψει στη Ελλάδα, διετέλεσε για 7 χρόνια Διευθυντής πρότυπου Εργαστηρίου Μηχανικής Διεργασιών και Πληροφοριακών Συστημάτων στην Αγγλία. Το Εργαστήριο, ένα από τα πρώτα στο είδος του παγκοσμίως, συνδύασε έρευνα σε Μηχανικές Διεργασιών με Πληροφοριακές Τεχνολογίες και προπορεύεται σε ερευνητικές περιοχές σχετικές με Ολοκληρωμένες Εφαρμογές, Υπολογιστικά Πλαίσια, και τον Σχεδιασμό Πειραμάτων Ευρείας Κλίμακας. Σαν υπεύθυνος του Εργαστηρίου οργάνωσε κύκλο ερευνητικών δραστηριοτήτων με συμμετοχή της βιομηχανίας και παράλληλη χρηματοδότηση από εθνικούς και τοπικούς φορείς. Σαν ιδρυτής και Δ/ντής των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Surrey θέσπισε 6 κύκλους μεταπτυχιακών  προγραμμάτων στην περιοχή της Μηχανικής Διεργασιών και Συστημάτων.

Σήμερα διευθύνει και συντονίζει την Εργαστηριακή Μονάδα ΙPSEN του ΕΜΠ. Η διεθνής του αναγνώριση καταγράφεται με 170 συμμετοχές σε Διεθνή Συνέδρια και 70 προσκλήσεις για ομιλίες σε πανεπιστήμια και βιομηχανίες. Από τον Αύγουστο του 2011 συντονίζει το πρώτο Biorefinery School υπό την αιγίδα του IEA και FP7. Έχει επιβλέψει 45 προπτυχιακές διπλωματικές, 34 μεταπτυχιακές διατριβές, και 20 διδακτορικές διατριβές (12 μέσα στο διάστημα των τελευταίων 10 χρόνων).

Σχετικές ομιλίες