Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Η Ζωή στη Γη

Ροδάκης Γεώργιος

2 Φεβρουαρίου 2020

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 00:36:50 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1096
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Η σημερινή γνώση σχετικά με την εμφάνιση και την εξέλιξη της ζωής στη Γη υποδεικνύει ότι πρόκειται για αποτέλεσμα σειράς νομοτελειακών (αιτιοκρατικών) διαδικασιών (για παράδειγμα, αυθόρμητος σχηματισμός σύνθετων οντοτήτων από απλούστερες, καθώς και επικράτηση μορφών με συγκεκριμένες ιδιότητες μέσω της Δαρβινικής Φυσικής Επιλογής), ενώ παράλληλα υποδεικνύει και τον καθοριστικό ρόλο τυχαίων (στοχαστικών) γεγονότων. Η νομοτελειακή και τοπολογικά ανεξάρτητη φύση των γεγονότων επιτρέπει τη μεταφορά του σεναρίου σε οποιοδήποτε σημείο του χωροχρόνου, δηλαδή, με απλά λόγια, δεν αποκλείει τη δημιουργία και την εξέλιξη ζωντανών οργανισμών οπουδήποτε αλλού στο Σύμπαν. Μάλιστα, προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα, δεν αποκλείει, σε θεμελιώδες επίπεδο, τη σαφή ομοιότητα των πιθανών εξωγήινων μορφών ζωής με αυτές που αναγνωρίζουμε στον πλανήτη μας. Όμως, η αδυναμία εφαρμογής αναγωγιστικών προγνώσεων (οι ιδιότητες μιας σύνθετης οντότητας δεν μπορούν να περιγραφούν με τους όρους που περιγράφουν τις ιδιότητες των –απλούστερων– συστατικών της) καθώς και η απολύτως συγκεκριμένη επαλληλία μεγάλου και απροσδιόριστου αριθμού τυχαίων γεγονότων που διαμόρφωσαν τη σημερινή εικόνα της ζωής στη Γη, τροφοδοτούν την άποψη ότι η ζωή στη Γη είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο, αν όχι μοναδικό, φαινόμενο στο Σύμπαν. Έτσι, η αναζήτηση πιθανής εξωγήινης ζωής, όπως και η ανάγκη διατήρησής της στη Γη, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και σκοπιμότητα, ειδικά τώρα όπου αναμφίβολα έχουμε εισέλθει στην περίοδο της “6ης μεγάλης Μαζικής Εξαφάνισης ειδών”. Οι δυνατότητες μετοίκησης φαντάζουν αδύνατες με τη σημερινή τεχνολογία, χωρίς όμως να αποκλείονται στο απώτερο μέλλον. Ωστόσο, με δεδομένο ότι η τρέχουσα Μαζική Εξαφάνιση ειδών είναι ανθρωπογενής, η πορεία της μπορεί να επιβραδυνθεί ή ακόμη και να αναστραφεί, μέσω αναθεώρησης αντιλήψεων και εφαρμογής ορθολογικών πρακτικών από τον ίδιο τον άνθρωπο.

Ροδάκης Γεώργιος Ομότιμος Καθηγητής Μοριακής και Εξελικτικής Βιολογίας,Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Ο Ροδάκης Γεώργιος είναι Ομότιμος Καθηγητής Μοριακής και Εξελικτικής Βιολογίας του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το 1971 αποφοίτησε από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και το 1978 έλαβε τον τίτλο του Διδάκτορα Βιολογίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η διαδρομή του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ξεκινά με τον διορισμό του το 1973, αλλά για πολλά χρόνια μοίραζε το χρόνο του μεταξύ Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίου Harvard των ΗΠΑ. Εκεί μετεκπαιδεύτηκε σε Μεταπτυχιακό και Μεταδιδακτορικό επίπεδο, αλλά και διεξήγαγε μεγάλο μέρος της έρευνάς του στο εργαστήριο του τότε Καθηγητή Φώτη Καφάτου.

Επιγραμματικά, η έρευνά του αφορά στη δομική, λειτουργική και εξελικτική ανάλυση του ευκαρυωτικού γονιδιώματος, συμπεριλαμβάνοντας σ’ αυτό και το μιτοχονδριακό DNA, στο οποίο εστιάζονται τα πρόσφατα ερευνητικά προγράμματά του.

Είναι μέλος τεσσάρων επιστημονικών εταιρειών και εμπειρογνώμων-αξιολογητής ερευνητικών προγραμμάτων και εργασιών προς δημοσίευση. Έως σήμερα έχει συγγράψει δύο βιβλία και έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Επίσης, αποτελέσματα της έρευνάς του έχουν ανακοινωθεί σε πλήθος διεθνών και εθνικών συνεδρίων, σε πολλά από τα οποία συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής.

Το πλέον, όμως, χαρακτηριστικό στην ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητά του, είναι το ότι υπήρξε ένας από τους πρώτους πανεπιστημιακούς στην Ελλάδα, αν όχι ο πρώτος, που επέξετεινε τη Μοριακή Βιολογία και τη συνέδεσε με την Εξελικτική Βιολογία.

Σχετικές ομιλίες