Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

«Η συμβολή των οικονομικών βιβλιοθηκών στην έρευνα και την ανάπτυξη» - Συμπεράσματα ημερίδας

Σεμερτζάκη Εύα, Τσιμπόγλου Φίλιππος, Πλασκοβίτης Ηλίας, Παπάζογλου Χρήστος, Πεπελάση Ιωάννα-Σαπφώ

6 Μαρτίου 2015

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 61:23 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 933

Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Η συμβολή των οικονομικών βιβλιοθηκών στην έρευνα και την ανάπτυξη» οργάνωσε το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.) στην Τράπεζα της Ελλάδος, την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015.

Το ΔΙ.Ο.ΒΙ. συστάθηκε το 2012 με σκοπό την καλύτερη συνεργασία των βιβλιοθηκών-μελών του για την ανταλλαγή υπηρεσιών που αποσκοπούν στην ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των χρηστών τους. Μέλη του ΔΙ.Ο.ΒΙ. είναι οι βιβλιοθήκες των εξής φορέων: Alpha Bank,  Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Τράπεζα της Ελλάδος, Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Στόχος της ημερίδας ήταν να αναδείξει τη συμβολή των οικονομικών βιβλιοθηκών σε θέματα έρευνας, ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας, γι’ αυτό οι ομιλητές προέρχονταν κυρίως από τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο. 

Στα συμπεράσματα της ημερίδας συγκαταλέγονται:

η εμπέδωση ότι οι οικονομικές βιβλιοθήκες παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, αποταμιεύοντας χρόνο έρευνας για το κοινό τους

η ανάγκη για προσέγγιση του επιχειρηματικού κόσμου για την παροχή των  πληροφοριών και τη διάχυση της γνώσης που κατέχουν οι οικονομικές βιβλιοθήκες 

οι συνεργασίες με φορείς που σχετίζονται ευρύτερα με τον οικονομικό χώρο

η επέκταση των υπηρεσιών των οικονομικών βιβλιοθηκών για να καλύπτουν τη διαχείριση των δεδομένων που χρησιμοποιούν οι ερευνητές, διευκολύνοντας την έρευνά τους. 

Κοινή ήταν η πεποίθηση όσων πήραν μέρος στην ημερίδα ότι, καθώς η οικονομική επιστήμη γίνεται διεπιστημονική, επεκτεινόμενη σε άλλους κλάδους, οι οικονομικές βιβλιοθήκες οφείλουν να καλύπτουν με τις συλλογές τους τη διεπιστημονικότητα. Όσο πιο αποτελεσματικές και λειτουργικές είναι οι οικονομικές βιβλιοθήκες, ανέφεραν, τόσο ποιοτικότερες είναι οι οικονομικές αναλύσεις των ερευνητών των γονεϊκών ιδρυμάτων. Οι μετέχοντες στην ημερίδα συμφώνησαν ότι   τελικός στόχος των οικονομικών βιβλιοθηκών πρέπει να είναι η ικανοποίηση των αυξημένων απαιτήσεων της κοινότητας των χρηστών τους.

Σεμερτζάκη Εύα Υποδιευθύντρια, Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης - Προϊσταμένη, Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος
Υποδιευθύντρια στο Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης και Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης της Τράπεζας της Ελλάδος. Μεταπτυχιακός τίτλος στη βιβλιοθηκονομία από το Simmons College, Βοστώνη, με υποτροφία Fulbright. Συγγραφέας του βιβλίου Special Libraries as Knowledge Management Centres, 2011. Εκλεγμένο μέλος της Διαρκούς Επιτροπής του Τμήματος Διαχείρισης Γνώσης της International Federation of Library Associations (IFLA) για την περίοδο 2013-2017. Συντάκτρια του περιοδικού Συνεργασία, έκδοσης της Επιτροπής Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών και μέλος του Συμβουλευτικού Συμβουλίου Σύνταξης (Editorial Advisory Board) στο περιοδικό The Electronic Library. Ιδρυτικό μέλος της Ομάδας Βιβλιοθηκονόμων Κεντρικών Τραπεζών και μέλος της οργανωτικής της επιτροπής (Steering Committee) η οποία οργανώνει διετή εργαστήρια (workshop) από το 2009. Από το 2013 προεδρεύουσα (chairperson) του ετήσιου σεμιναρίου για βιβλιοθήκες κεντρικών τραπεζών που οργανώνει το Central Bank Publications/Incisive Media στο Cambridge University. Συγγραφέας βιβλιοθηκονομικών άρθρων, μεταφράστρια στα ελληνικά βιβλίων βιβλιοθηκονομικού ενδιαφέροντος και ομιλήτρια σε συνέδρια. Μέλος: IFLA, American Library Association και Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων.
Τσιμπόγλου Φίλιππος Γενικός Διευθυντής, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Ο Φίλιππος Τσιμπόγλου είναι Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος από τον Απρίλιο του 2014. Διετέλεσε Διευθυντής Βιβλιοθήκης, ex officio μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου, προϊστάμενος του τμήματος Ανάπτυξης Βιβλιοθηκών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συντονιστής του έργου «Δημιουργία Συλλογικού Καταλόγου των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών» και δημιουργός βάσης δεδομένων 3.000.000 ενοποιημένων εγγραφών από 60 ιδρύματα, δημιουργός του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ/ΕΚΤ), σχεδιαστής και επιβλέπων  της ψηφιοποίησης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών και συντάκτης της πρότασης ARGOS (ARchaeological Greek Online System). Επίσης είναι μέλος της Ομάδας Εργασίας για τις υποδομές της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων Κύπρου, της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Κυπριακής Βιβλιοθήκης, της ομάδας εργασίας «Πληροφόρηση, Τηλεπικοινωνίες, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» του έργου Τεχνολογική Διερεύνηση “Technological Foresight. Ελλάδα 2015-2021”, της επιστημονικής επιτροπής των ανά διετία συνεδρίων του Ευρωπαϊκού Δικτύου UNICA για την επιστημονική επικοινωνία και την ανοικτή πρόσβαση στην πληροφορία και της τεχνικής επιτροπής για την προτυποποίηση στην Τεκμηρίωση/Πληροφόρηση/Βιβλιοθηκονομία του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΤΕ22).

Είναι κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος στη Βιβλιοθηκονομία-Επιστήμη Πληροφόρησης από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Πτυχίου Οικονομικών  από την Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, απέκτησε Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση EFQM "Recognised for Excellence in Europe” (Αναγνώριση για την Επιχειρηματική Αριστεία) - Τριών Αστέρων στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει δεκάδες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.

Πλασκοβίτης Ηλίας Μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής, Τράπεζα της Ελλάδος - Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής στην Τράπεζα της Ελλάδος και  Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Στην ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Επιστημονικός Ερευνητής στο Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών, Επισκέπτης Καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Επίσης διετέλεσε Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Μεσογειακών Μελετών, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών. Απέκτησε διδακτορικό Δίπλωμα (PH.D.) από το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας του Πανεπιστημίου του Reading Μ. Βρετανίας, μεταπτυχιακό Δίπλωμα Masters στον Αστικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό και πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από Πανεπιστήμιο Sussex της Μ. Βρετανίας. Στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής του ιδιότητας έχει δεκάδες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους και έχει συντάξει μελέτες κυρίως σε σχέση με αναπτυξιακά ζητήματα της ελληνικής οικονομίας.

Παπάζογλου Χρήστος Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο - Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών, Τράπεζα της Ελλάδος

Ο Χρήστος Παπάζογλου είναι οικονομικός εμπειρογνώμων στη Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος και Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης στη Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών (1975-1980) και κατόπιν απέκτησε πτυχία MSc και Διδακτορικό (PhD) στις Οικονομικές Επιστήμες στο University of Illinois, Urbana (ΗΠΑ).

Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε περιοδικά, καθώς και μονογραφίες με θέμα τη διεθνή οικονομική και τις οικονομίες των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού ευρωπαϊκού προγράμματος Phare-ACE και επιμελητής του σχετικού συλλογικού τόμου, καθώς και κριτής άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχουν γίνει περισσότερες από 150 ετεροαναφορές στο δημοσιευμένο έργο του μέχρι το Δεκέμβριο του 2013. Τέλος, έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και έχει πραγματοποιήσει ανακοινώσεις σε συνέδρια.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στρέφονται κυρίως σε θέματα μακροοικονομικής ανάλυσης και διεθνών οικονομικών σχέσεων που αφορούν τις υπό μετάβαση οικονομίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Πεπελάση Ιωάννα-Σαπφώ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απόφοιτος του Harvard και London  School of Economics, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου και διευθύνει το πρόγραμμα της ιστορίας της επιχειρηματικότητας και του Εταιρικού Τομέα. Έχει συνεπιμεληθεί στα αγγλικά τρεις τόμους για την ιστορία  της επιχειρηματικότητας (Palgrave Macmillan και Berg) και έναν τόμο για την ευρωπαϊκή ιστοριογραφία των Τραπεζών (Alpha Bank). To 2003 βραβεύθηκε από την Οθωμανική Τράπεζα. Έχει δημοσιεύσει άρθρα πάνω στην οικονομική και χρηματοοικονομική ιστορία και στην ιστορία της επιχείρησης σε διεθνείς συλλογικούς τόμους και σε διεθνή περιοδικά με κριτές, όπως ενδεικτικά στο Business History Review, Business History, Financial History Review. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Business History. Επίσης, έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Εταιρείας της Ιστορίας της Επιχείρησης και εκτελεί τώρα δεύτερη θητεία στο ΔΣ της Ευρωπαϊκής Εταιρείας της Εξελικτικής Πολιτικής Οικονομίας. Από το 2010 ως το 2013 διετέλεσε μέλος του ΔΣ του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και από το 2013 είναι μέλος του ΔΣ της Κρατικής Σχολής Ορχηστρικής Τέχνης (ΚΣΟΤ).

Σχετικές ομιλίες