Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Η πρόκληση της Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης. Από τη θεωρία στην πράξη

Τσάλτας Γρηγόρης, Κυβέλου Στέλλα, Αγερίδης Γιώργος, Τζανακάκη Εύη, Βλαστός Θάνος, Καϊλής Αντώνης

4 Ιουνίου 2013

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01:56:26 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 2033
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου, με επιτυχία, η ανοικτή δημόσια συζήτηση με θέμα «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» που διοργάνωσε το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CISD) με την υποστήριξη του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, ως συνεισφορά στο πλαίσιο της GREEN WEEK 2013 που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.

Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο κ. Αντώνης Καϊλής, υπεύθυνος επικοινωνίας του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, ο οποίος υπογράμμισε την εγγύτητα του θέματος της εκδήλωσης με την υπόσταση του Πολίτη, μιας εκδήλωσης που διοργανώθηκε από έναν οργανισμό που στηρίζει τον Πολίτη και απευθύνεται σε αυτόν, ιδιαίτερα φέτος, μια χρονιά που είναι αφιερωμένη κατεξοχήν στον ρόλο του Ευρωπαίου Πολίτη. Η περίοδος κρίσης, όπως ανέφερε, πρέπει να αποτελέσει την ευκαιρία για την ανάταξη του περιβάλλοντος, μέσα από δημόσιο διάλογο, αναδεικνύοντας νέες πρακτικές διακυβέρνησης, όπου το περιβάλλον -που διαπερνά όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης- θα έχει ισότιμο ρόλο με την οικονομία και την κοινωνία. Προς αυτή την κατεύθυνση διαθέτουμε όλα τα εργαλεία ώστε να πετύχουμε και τους στόχους της Στρατηγικής της Λισαβόνας για το 2020, με βασικό πυλώνα την αειφόρο καινοτομία, τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων και την αειφόρο – «ευφυή» ανάπτυξη.

Ο Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου, κ. Γρηγόρης Τσάλτας, τόνισε το ρόλο του οικολογικού κινήματος και των διεθνών οργανισμών στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και στη συμμετοχή τους στις αποφάσεις, αναφερόμενος και στις ομάδες πολιτών, όπως γυναίκες, αυτόχθονες πληθυσμοί, κλπ., που εισήχθησαν στις ομάδες ενδιαφερόμενων μερών από την συνδιάσκεψη κορυφής του Ρίο. Τόνισε ότι στην Ελλάδα τα περιθώρια περιβαλλοντικής διακυβέρνησης είναι ελάχιστα, λόγω  αγκυλώσεων που προέρχονται από το πελατειακό σύστημα και την διαφθορά.

Η κα. Στέλλα Κυβέλου, καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου μέσα από το παράδειγμα της οικο-γειτονιάς, όπως εξελίχθηκε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, παρουσίασε τις προκλήσεις της συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση νέων προτύπων κατοίκησης, τονίζοντας την ανάγκη προσδιορισμού νέων τυπολογιών συμμετοχής προσαρμοσμένων στην περίοδο της κρίσης, παράλληλα με πολιτικές αξιοποίησης του εδαφικού κεφαλαίου και νέες οργανωτικές δομές.

Ο κ. Γιώργος Αγερίδης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής CISD, αναφέρθηκε στη συμβολή των έξυπνων δικτύων της τεχνολογίας και της πληροφορικής στην ανάπτυξη έξυπνων κτιρίων και πόλεων με καθοριστικό παράγοντα την ενημέρωση και ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών – καταναλωτών.

Η κα Εύη Τζανακάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός του ΚΑΠΕ, ανέπτυξε τις διαδικασίες εφαρμογής του περιβαλλοντικού-ενεργειακού σχεδιασμού των πόλεων και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί σχετικά κύρια σε τοπικό επίπεδο από τους ΟΤΑ μέσω ευρωπαϊκών δικτύων που ενθαρρύνουν στη διαμόρφωση σύγχρονων οραμάτων αειφόρου αστικής ανάπτυξης.

Ο κ. Θάνος Βλαστός, καθηγητής του ΕΜΠ και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής ECOCITY, αναφέρθηκε γενικά στην κινητικότητα ως διαδικασία ενσωμάτωσης των πολιτών στην κοινωνική ζωή των πόλεων, υπογραμμίζοντας το έλλειμμα αστικής συνείδησης και ταυτότητας. Έθεσε καίρια ερωτήματα ως προς την ετοιμότητα της κοινωνίας των πολιτών να αποδεχθούν τους περιορισμούς που αναγκαστικά θέτει η οικολογική προσέγγιση της ανάπτυξης την ίδια στιγμή που κυρίαρχα στοιχεία είναι η έλλειψη κοινωνικότητας, η έλλειψη φαντασίας και κάθε αντίδρασης, αλλά και η άρνηση κάθε νέου και καινοτόμου, ζητήματα που δεν θα επιλυθούν εάν δεν γίνουν ριζικές αλλαγές στην παιδεία.

Τσάλτας Γρηγόρης Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου - πρ. Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου - Διευθυντής Ευρωπαϊκού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης

Ο Γρηγόριος Ι. Τσάλτας γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, Διεθνούς Δικαίου του Περιβάλλοντος και Διεθνούς Δικαίου της Ανάπτυξης. Είναι Ιδρυτικός Διευθυντής του επιστημονικού Κέντρου ΕΚεΠΕΚ (Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης). Διετέλεσε Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων (ΕΔΔΔΣ). Μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου του Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου, Κάτοχος Έδρας Jean Monnet (Ευρωπαϊκή Ένωση και Αναπτυσσόμενες Χώρες), Μέλος του Δ. Σ. του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, Μέλος της Association Internationale du Droit de la Mer, επισκέπτης Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Μαδρίτης (I.C.A.D.E.), Μέλος του Editorial Board των Aegean Review of the Law of the Sea and Maritime Law και NMIOTC MIO Journal.

Έχει διατελέσει Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (2010-2012), Αντιπρόεδρος της Association Internationale du droit de l’urbanisme (AIDRU) και Πρόεδρος του Ομίλου UNESCO Αττικής.

Κατέχει Doctorat d' Etat en Droit (ομοφώνως άριστα) στο Διεθνές Δίκαιο από τη Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Νίκαιας, Γαλλίας, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από το Institut Européen des Hautes Etudes Internationales του Πανεπιστημίου Νίκαιας, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο με ειδίκευση στο Δίκαιο της Ανάπτυξης από το Institut du Droit de la Paix et du Développement του Πανεπιστημίου της Νίκαιας και πτυχίο Πολιτικών Επιστημών από την Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικων Επιστημών.

Τα πεδία της ερευνητικής του ενασχόλησης περιλαμβάνουν: πολιτικές και διεθνές δίκαιο της ανάπτυξης, διεθνές δίκαιο και διεθνής πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος, διεθνές δίκαιο της θάλασσας, ευρωπαϊκές πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος, γεωγραφία στις διεθνείς σπουδές.

Κυβέλου Στέλλα Αρχιτέκτων-Χωροτάκτης, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η Στέλλα Κυβέλου είναι Αρχιτέκτων-Μηχανικός (ΕΜΠ, 1981) με μεταπτυχιακές Σπουδές Χωροταξίας, Περιφερειακού Σχεδιασμού και Πολεοδομίας στο Παν.Paris I-Panthéοn-Sorbonne, 1982-1983. Είναι, επίσης, Διδάκτωρ Χωροταξίας, Περιφερειακού Σχεδιασμού και Πολεοδομίας από το Παν.Paris I-Panthéοn-Sorbonne, 1983-1988. Έχει εξειδικευθεί σε ζητήματα τοπικής ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής, από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA, Maasticht, 1996).

Έχει διατελέσει Ειδική επιστήμων του Υπουργείου Προεδρίας και κατόπιν ΥΠΕΣΔΔΑ (1988-2002) και στέλεχος της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής (1990-1994) του ίδιου Υπουργείου. Στο πλαίσιο της θητείας της, ήταν υπεύθυνη, μεταξύ άλλων, προγραμμάτων ενεργειακής διαχείρισης και περιβαλλοντικής ποιότητας δημοσίων και δημοτικών κτιρίων και διετέλεσε Σύμβουλος Υπουργών και Υφυπουργών Δημόσιας Διοίκησης για τα θέματα διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας και υποδομής.

Την περίοδο 1996-2000 ήταν Επίκουρη καθηγήτρια (Π.Δ.407/80) στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ. Σήμερα είναι Επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Διδάσκει «Χωρoταξία», «Χωρικό σχεδιασμό και βιώσιμη ανάπτυξη», «Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική» και «Πολιτική γης και Κατοικίας». Διδάσκει επίσης «Στρατηγικό χωρικό σχεδιασμό» και «Αστική Περιβαλλοντική διαχείριση» στο Μεταπτ. Κύκλο Σπουδών του ΤΟΠΑ ( 2002- σήμερα).

Διετέλεσε επιστ. υπεύθυνη του Εθνικού Σημείου Επαφής ( ΕΣΕ) ESPON 2000-2006 και μελετήτρια σε πολλά έργα ESPON ( Ευρωπαικό Δίκτυο Παρατήρησης για την χωρική ανάπτυξη και συνοχή). Σήμερα είναι Διευθύντρια-Επιστημονική Υπεύθυνη του Εθνικού Σημείου Επαφής ESPON2013 ( 2007 – σήμερα) που αποτελεί Σύμβουλο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με πλούσια ερευνητική και πολιτική δραστηριότητα επικεντρωμένη, μεταξύ άλλων, στην εδαφική συνοχή στην περιοχή της Μεσογείου.

Είναι Πρόεδρος της Eλληνο-Γαλλικής και Διεθνούς ΜΚΟ SDMed “Ένωση για την συνεργασία με αντικείμενο την αειφορική ανάπτυξη και κατασκευή στην Μεσόγειο» (2004- σήμερα), Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρίας αειφορικής αστικής ανάπτυξης και οικοκαινοτομίας και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Διεθνούς ΜΚΟ EUROPA ( Entretiens Universitaires Reguliers pour l’administration en Europe) .

Είναι Επιστημονική υπεύθυνη πολλών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «Χωρικού σχεδιασμού και βιώσιμης ανάπτυξης» και αντίστοιχων διεθνών εκδηλώσεων. Έχει υπάρξει Εξωτερική συνεργάτης της Αναπτυξιακής Εταιρίας του Δήμου Αθηναίων με αντικείμενο τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό πόλεων και κτιρίων ( 2004-2007).

Έχει συγγράψει βιβλία, δημοσιεύσεις και άρθρα σε περιοδικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πολλά εκ των οποίων έχουν αντικείμενο την ενεργειακή απόδοση του δομημένου περιβάλλοντος και τους καινοτόμους χρηματοδοτικούς και επενδυτικούς μηχανισμούς στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας (XAT, EPC), τα συστήματα ενεργειακής και περιβαλλοντικής πιστοποίησης κτιρίων και οικογειτονιών καθώς και γενικότερα την αειφορία στις πόλεις και στις γειτονιές. Έχει εκπονήσει έρευνες με αποτελέσματα σημαντικές μεθοδολογίες αειφορικής αξιολόγησης κτιρίων (SDMed Process for buildings) και οικογειτονιών ( SDMed- econeighborhoods) .

Το 2011 βραβεύθηκε από την Γαλλική κυβέρνηση ως «Chevalier à l’ordre de Palmes Académiques”.

Αγερίδης Γιώργος Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Πρόεδρος ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. (Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων)

Ο Γιώργος Αγερίδης εργάζεται στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) από το 1993. Ξεκίνησε από τον Τομέα Προώθησης Ενεργειακών Τεχνολογιών & Διεθνούς Συνεργασίας με κύρια ευθύνη τα έργα διεθνών συνεργασιών. Στη συνέχεια ήταν υπεύθυνος για τις ενεργειακές επενδύσεις στο Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και μέχρι τις αρχές του 2007 είχε την ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης. Σήμερα είναι Διευθυντής της Διεύθυνσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας. Από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο 2012 ήταν επίσης αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής.

Είναι Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Έχει εργαστεί στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Προστασίας του Περιβάλλοντος ως μηχανικός-μελετητής και ως σύμβουλος στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Για πολλά χρόνια ήταν πραγματογνώμονας σε ασφαλιστικές εταιρίες με εξειδίκευση τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Από τον Μάρτιο του 2013 είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων – ΕΛΙΝΗΟ. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας – ΕΣΣΗΘ και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοίκησης Παραγωγής – ΕΙΔΙΠ, της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΕΕΔΕ.

Η επαγγελματική του εμπειρία ξεκίνησε το 1984 ως ερευνητής στο Εργαστήριο Αεροδυναμικής του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, όπου απέκτησε και διδακτική εμπειρία.

Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε διάφορα σεμινάρια με θέμα την ενέργεια και τις τεχνολογίες ελέγχου της αέριας ρύπανσης. Είναι μέλος πολλών ενώσεων και συνδέσμων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έχει συνεισφέρει στη συγγραφή τριών βιβλίων, ενώ είναι συγγραφέας πολλών δημοσιεύσεων σε επιστημονικά συνέδρια, καθώς και διαφόρων άρθρων σε τεχνικά και επιστημονικά περιοδικά.

Τζανακάκη Εύη Αρχιτέκτων μηχανικός του Τμήματος Κτιρίων, Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
Βλαστός Θάνος Καθηγητής, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ο Θάνος Βλαστός είναι αρχιτέκτων και συγκοινωνιολόγος.

Έχει Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Ε.Μ.Π., καθώς και Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού από την ECOLE SPECIALE DES TRAVAUX PUBLICS του Παρισιού.

Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Παρίσι, αποκτώντας το Certificat des Etudes Supérieures aux ‘’Infrastructures et Transports’’, από την ΕCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES του Παρισιού (Grande Ecole).

Διδακτορική διατριβή από το Κρατικό Πανεπιστήμιο Λιέγης - Βελγίου, Faculté des Sciences Appliquées, με τίτλο «Architecture du mouvement urbain». Έγινε δεκτή με «τη Μεγαλύτερη Διάκριση» («La plus grande distinction»). H κριτική Επιτροπή απετελείτο από οκτώ Καθηγητές από Πανεπιστήμια του Βελγίου και της Γαλλίας. Δημοσιεύτηκε από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις του Πανεπιστημίου της Λιέγης με οικονομική συμμετοχή και της RATP.

Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων και ημερίδων. Είναι ιδρυτής της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ.

Καϊλής Αντώνης Πολιτικός Αναλυτής - πρ. Υπάλληλος της ΕΕ, ΓΔ Πληροφόρησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Οικονομολόγος, σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονομική Ανάπτυξη στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου Louis Pasteur και Ευρωπαϊκές σπουδές στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Στρασβούργου.

Διετέλεσε  διοικητικό στέλεχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 1982 έως τον Ιανουάριο 2015. Ήταν ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Σχετικές ομιλίες

Εναρκτήρια εκδήλωση του Προγράμματος Active Citizens Fund για την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα 01:28:52

Φεβ 21, 2019

Εναρκτήρια εκδήλωση του Προγράμματος Active Citizens Fund για την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα

Gjelstad Jørn Eugene Βλαστός Δημήτρης Προβοπούλου Μαριέττα Παπαλεξοπούλου Λένα Παππά Λώρα Παλαιολόγου Ευαγγελία Φωλά Μαρία

Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική