Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Εννοιολογική εξέλιξη του κινδύνου στα σχολικά εγχειρίδια από το 1830 ως σήμερα

Μακρή Κυριακή, Κούρου Ασημίνα

14 Οκτωβρίου 2020

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 00:30:48 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 30

H πρωτοβουλία Safe Greece διοργανώνει διεθνή Συνέδρια με θέμα την Πολιτική Προστασία και τις νέες Τεχνολογίες από το 2014. Tα Συνέδρια Safe Greece βρίσκουν στέγη σε διαφορετική κάθε φορά πόλη της Ελλάδας, με την υποστήριξη των τοπικών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης και Πανεπιστημίων, πάντα υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και ευαισθητοποιώντας τις τοπικές κοινωνίες. Σκοπός των Συνεδρίων είναι η συνάντηση, γνωριμία, ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων, εμπειριών και ιδεών, μεταξύ των Φορέων που εμπλέκονται στην αλυσίδα της Πολιτικής Προστασίας, και κοινή επιδίωξη η επιμόρφωση και ενημέρωση για τις πλέον σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών μελέτης, πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων γεωφυσικής, ανθρωπογενούς ή τεχνολογικής προέλευσης.

Το 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Πολιτική Προστασία και τις νέες Τεχνολογίες SafeGreece 2020 πραγματοποιήθηκε on-line στις 14 έως και 16 Οκτωβρίου 2020, περιλαμβάνοντας πρωινές και μεσημεριανές συνεδρίες με ευρύ και επίκαιρο σχετικό θεματολόγιο (COVID-19, διαχείριση Πολλαπλών Κινδύνων, Συστήματα Έγκαιρης Προειδοποίησης κ.ά.), ενώ τα απογεύματα πραγματοποιήθηκαν ανοιχτές συζητήσεις τύπου στρογγυλής τράπεζας σε επίκαιρα και φλέγοντα θέματα.

To BLOD δημοσιεύει τις κεντρικές ομιλίες του συνεδρίου.

Εννοιολογική εξέλιξη του κινδύνου στα σχολικά εγχειρίδια από το 1830 ως σήμερα
(Conceptual development of the term Natural Disasters in textbooks from 1830 until today)

Η ομιλήτρια κάνει μία αναδρομή στην εννοιολογική εξέλιξη του κινδύνου στα σχολικά εγχειρίδια από το 1830 έως σήμερα. Ταξιδεύοντας στο χρόνο η παρουσίαση αναδεικνύει πώς η εμπειρία, η εξέλιξη των Επιστημών και των ίδιων των εννοιών αποτέλεσαν και αποτελούν ενδεικτικούς παράγοντες στη γνώση, την κατανόηση και την αντίληψη των κινδύνων.

Μακρή Κυριακή Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Πρόεδρος Επιτροπής Διδακτικής των Γεωεπιστημών ΕΓΕ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Δρ. Γεωλόγος, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΙΕΠΒΑ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

ΣΠΟΥΔΕΣ
2020: Μεταδιδακτορική έρευνα "ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ». ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ". Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών - Β Κύκλος», στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό 5033021 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020) (Σε εξέλιξη).
2015: Διδακτορικό δίπλωμα Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ. Θέμα διδακτορικής διατριβής: Ιστορική εξέλιξη της Διδασκαλίας της Γεωλογίας στην Ελλάδα , από το περίοδο 1830 έως το 2015.
2007: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διδακτικής της Χημείας και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. Σύγχρονες μέθοδοι στη διδασκαλία της Χημείας. Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2005: Πτυχίο Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2020- : Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2018-2020: Συντονίστρια Δι-ιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
2016-2018: Υπότροφος διδάσκουσα "Διδακτικής της Γεωλογίας", ΕΔΒΜ 20 & ΕΔΒΜ 45 "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού". Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ.
2011-2013: Συνεπικουρία μελών ΔΕΠ, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ.
2008- 2009: Διδασκαλία Φυσικής Α΄ Λυκείου Β΄ Λυκείου, 18ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης
2007-2012: Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ και Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη.
2007-2008: Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ
Διδακτική Μεθοδολογία
Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμάτων Σπουδών
Επιστημολογία
Ιστορία των Γεωεπιστημών και των Φυσικών Επιστημών

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. Kyriaki Μakri, Elissavet Galanaki, Ioannis Koletsis, Vassiliki Kotroni, Konstantinos Lagouvardos, Assessment of informal learning program on weather phenomena: its perception and necessity in Greece. International Journal of Educational Research Review. https://doi.org/10.24331/ijere.753774
2. Makri, K., & Pavlides, S. (2016). CLASSIFICATION OF CONTENTS OF GEOSCIENSE IN SECONDARY CURRICULA IN GREECE, 1830 -2015. Bulletin of the Geological Society of Greece, 50(1), 238-244. doi:https://doi.org/10.12681/bgsg.11724
3. Makri Kyriakoula & Pavlides Spyridon (2013). The evolution of the content of geology textbooks in Greece at 19th- 20th century. Conference ESERA 2013 Nicosia, Cyprus.
4. Makri K., K., Pavlides, S., & Kastanis, N. (2010). AN ANALYSIS OF GEOLOGICAL TEXTBOOKS, AT 1830-1930. Bulletin of the Geological Society of Greece, 43(1), 169-175. doi:https://doi.org/10.12681/bgsg.11171
5. Makri Ch K., S.B. Pavlides (2012). The science of Geology as it presented through the Greek literary and scientific magazines of 19th and 20th century. IV International Congress of Educational Research, Istanbul May 2012.
6. E.D. Katrivanos, K. C.Makri (2010). Detection of the perception of students of Geology on the theory of tectonic plates. Bulletin of the Geological Society of Greece, Vol 43, No 2 doi: https://doi.org/10.12681/bgsg.11265
7. Κ. Μακρή, Σ.Β.Παυλίδης, Ν.Καστάνης (2009). Δαρβινικές έννοιες στα εγχειρίδια γεωλογικού περιεχομένου, της Μέσης Εκπαίδευσης, κατά το τέλος του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου αιώνα. 6ο Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Φλώρινα, Μάιος 2009.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

2020 : Συντονίστρια του ENGIE Project – Encouraging Girls to Study Geosciences and Engineering». HORIZON 2020 (Linked Third Parties Association of Greek Geologists). https://www.engieproject.eu/
2012 - 2013: Κατασκευή προγράμματος σπουδών, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. «GEOPROMOTION»: JOINT FRAMEWORK FOR THE PROVISION OF STANDARDIZED SERVICES TO GEOTECHNICAL ENGINEERS FOR (E)TRAINING ON NATURAL RISKS - CIVIL PROTECTION AND FOR PROMOTING ACCESS TO THE LABOUR MARKET». Leader Partner ΓΕΩΤ.Ε.Ε
2007: Συμμετοχή στη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού. ΕΕΠΕΑΕΚ II Μέτρο 2.51, Ενέργεια 2.51, Πράξη 25.1α. «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Στελεχών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος.

ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ και ΣΥΝΕΔΡΙΑ
International Journal of Educational Methodology, (IJEM, Powered by Eurasian Society of Educational Research)
14ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη 2016.
15ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Αθήνα 2019.
Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε. και της Καινοτομίας, Αθήνα 2016
6ου Συνεδρίο "Νέος Παιδαγωγός", Αθήνα 2019

ΒΡΑΒΕΙΑ
Makri K., Antoniadis A., Koliarmou E. National Greek Team. The Magic of Chemistry - European Competition of educational chemical experiments. EC2E2N Annual Plenary meeting Milan, 2012.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
2017 - σήμερα: Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Διδακτικής των Γεωεπιστημών, της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας.
2017 - σήμερα: Μέλος του Δ.Σ. της επιστημονικής ένωσης "Ελληνική Γεωλογική Εταιρία" .
2010 - σήμερα: Μέλος του European Science Education Research Association ( ESERA).
2020 - σήμερα: Μέλος της Hellenic Education Society of STEM

Ιστότοπος της Κυριακής Μακρή

Κούρου Ασημίνα Δρ. Γεωλόγος - Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης του Ο.Α.Σ.Π.

Η Ασημίνα Κούρου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ. Το 1991 απέκτησε τη Διδακτορική της Διατριβή από το Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, με υποτροφία του ΙΚΥ.
Από το 1993 έως το 1997 εργάστηκε ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το 1997 διορίστηκε στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, μέσω ΑΣΕΠ. Από το 2011 είναι Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης του ΟΑΣΠ. Σήμερα είναι Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας του ΟΑΣΠ.

Διδακτική εμπειρία
Έχει αποκτήσει την Εκπαιδευτική Επάρκεια Εκπαιδευτή Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης μετά από επιτυχή συμμετοχή της στη διαδικασία Πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ.
Έχει ενημερώσει και επιμορφώσει διάφορες ομάδες - στόχους (στελέχη υπηρεσιών, εκπαιδευτικούς, εθελοντές, εργαζόμενους, φοιτητές κά,) σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και πολιτικής προστασίας. Τα τελευταία 20 χρόνια είναι εισηγήτρια σε περισσότερα από 1500 σεμινάρια και ημερίδες του ΟΑΣΠ, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, του ΥΠΕΠΘ/ Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, του Κοινωνικού Πολυκέντρου της ΑΔΕΔΥ, του Διαβαλκανικού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης κ.ά.
Διδάσκει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» (2015 – σήμερα). Το 2019 ήταν προσκεκλημένη ομιλήτρια στο Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών» του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στο προπτυχιακό πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Από το 1987 έως και το 1991 συμμετείχε στα Εργαστηριακά Μαθήματα Φοιτητών του Τομέα Ορυκτολογίας – Πετρολογίας – Κοιτασματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ. Έχει επιβλέψει την εκπόνηση περισσότερων από 25 μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και τουλάχιστον 15 πρακτικών ασκήσεων προπτυχιακών φοιτητών.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Είναι Επιστημ. Υπεύθυνος του Ο.Α.Σ.Π. σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους, Σεισμόπολις, IDIRA, RACCE, E-PreS, EVANDE, Τηλέμαχος κ.ά.). Είναι εμπειρογνώμονας σε ευρωπαϊκά προγράμματα και σε έργα του ΕΚΔΔΑ, καθώς και αξιολογητής προτάσεων έργων της ΓΓΕΤ και εργασιών σπουδαστών της ΕΣΔΔΑ.
Είναι Εμπειρογνώμονας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και έλαβε μέρος σε δύο δράσεις του προγράμματος «Exchange of Experts» του Μηχανισμού. Συμμετέχει σε ασκήσεις πολιτικής προστασίας (σε 6 ευρωπαϊκές ασκήσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το European Civil Protection Financial Instrument και σε δεκάδες ασκήσεις ετοιμότητας σχολείων, Ιδρυμάτων ή άλλων εργασιακών χώρων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα).
Έχει λάβει μέρος σε πολλές αποστολές του Ο.Α.Σ.Π. στον ελληνικό χώρο μετά από σεισμικά συμβάντα (Αθήνα 1999, Ανδραβίδα 2008, Ρόδος 2008, Ρεγκίνιο 2013, Κεφαλονιά 2014, Λευκάδα 2015, Λέσβος 2017 κ.λπ.).

Συγγραφικό Έργο
Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας περισσότερων από 40 βιβλίων - σημειώσεων - εντύπων, 2 CD-ROM, πρότυπων εισηγήσεων, εκπαιδευτικού υλικού για επιμόρφωση με e-learning διαδικασία και σειράς τηλεοπτικών κοινωνικών μηνυμάτων που εκδόθηκαν από τον ΟΑΣΠ, το ΕΚΔΔΑ, το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ, το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας-Κέντρο Γαία, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης κλπ. Τα δύο CD-ROM διακρίθηκαν με το ευρωπαϊκό βραβείο «Comenius EduMedia Awards».
Έχει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά εθνικών και διεθνών συνεδρίων με κριτές, καθώς και δεκάδες ανακοινώσεις σε συνέδρια. Η τρέχουσα ερευνητική και συγγραφική της δραστηριότητα επικεντρώνεται στην αναγνώριση αναγκών και απαιτήσεων διαφόρων ομάδων του πληθυσμού σε θέματα διαχείρισης κινδύνων, στις παραμέτρους που τις επηρεάζουν και στον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της ετοιμότητας του πληθυσμού για περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε εργασιακό και κοινοτικό επίπεδο.

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια εγχειρίδια, βιβλία και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό:
Κούρου A. (2019): «Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Kινδύνου στις Σχολικές Μονάδες», Ο.Α.Σ.Π., ms design, 29 σελ.
Κούρου A. (2017): «Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Kινδύνου στους Παιδικούς Σταθμούς», Ο.Α.Σ.Π., ms design, 28 σελ.
Κούρου A. (2015): Εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, πρότυπες παρουσιάσεις, εργασίες κ.λπ.) για το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση σε θέματα αντιμετώπισης καταστροφών εκπροσώπων εργαζομένων στο Δημόσιο» του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και του Κοινωνικού Πολυκέντρου της ΑΔΕΔΥ.
Κούρου Α., Μπάκας Κ., Ιωακειμίδου Α. (2015): Έντυπο «Σεισμός και Εργασιακοί Χώροι», Ο.Α.Σ.Π., ms design, 20 σελ.
Κούρου Α. (2007): Β΄ Έκδοση επικαιροποιημένη του Βιβλίου: «Σεισμός - Η Γνώση είναι Προστασία», Ο.Α.Σ.Π., Access, των: Κούρου Α., Παπαδάκης Π., Παναγιωτοπούλου Δ., Πανουτσοπούλου Μ. (1999), 103 σελ.
Κούρου A., Πανουτσοπούλου M., Παύλου A. (2006): Βιβλίο «Η Γη χορεύει. Μύθοι και Αλήθειες απ’ όλο τον κόσμο για τους σεισμούς», Πατάκης, Αθήνα, 39 σελ.
Κούρου A., Πανουτσοπούλου M., Βαγγελάτου Ο., Μπεργιαννάκη Ι., Πετρόπουλος Ν., Παρχαρίδης Ι., Κουσκουνά Β. (2006): Βιβλίο «Σεισμοί και Άνθρωπος. Ενημέρωση – Προστασία – Αποκατάσταση», Πατάκης, Αθήνα, 40 σελ.
Κούρου Α. (2004): Έντυπο: «Σεισμοί», Πρόγραμμα «Άνθρωπος και Περιβάλλον τον 21ο αιώνα. Τα Κρίσιμα Προβλήματα», Κέντρο Γαία - Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Λιβάνης.
Κούρου Α. (2002): Σχεδιασμός – Κείμενα - Επιμέλεια Ύλης της Διαδραστικής Ενότητας της Ιστοσελίδας του Ο.Α.Σ.Π. «Για Μικρούς και Μεγάλους», (http://kids.oasp.gr), η οποία βραβεύτηκε το 2011 με το 3ο Εθνικό Βραβείο του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού «Best Children’s Online Content» (Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου και Υπουργείο Παιδείας).

Σχετικές ομιλίες