Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Εξειδικευμένη φυσικοθεραπευτική παρέμβαση στην κατάθλιψη - Ελεύθερες ανακοινώσεις

Μητσικάρης Γεώργιος, Στεφανάτος Θεοχάρης, Κολομβούνης Στέλιος, Σαρρή Μαρία

13 Μαΐου 2017

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 29:08 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 950
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Το σύνθημα της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας για το 2017 είναι: «Κατάθλιψη. Ας μιλήσουμε».

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η κατάθλιψη είναι η κύρια αιτία της κακής υγείας και αναπηρίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα, με τα επίσημα στοιχεία μόνον για το 2016 από τους σχετικούς κωδικούς συνταγογράφησης ICD -10, 634.126 συμπολίτες μας πάσχουν από κατάθλιψη, οι δε παραχθείσες αντίστοιχες συνταγές ήταν 3.101.164.

Το Ν.Π.Δ.Δ «Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών», σύμφωνα με τον ιδρυτικό του Νόμο, συνέστησε το 2014 το Επιστημονικό τμήμα «Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική Υγεία», που με το συνεχές έργο & τις δραστηριότητες του, το 2016 έγινε ισότιμο μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης για τη Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική Υγεία, αναγνωρισμένης υποομάδας της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας από το 2011.

Οι Έλληνες φυσικοθεραπευτές εναρμονιζόμενοι με τα διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις, το Σάββατο 13 Μαΐου 2017, στο Δώμα του Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός», μίλησαν για την «Εξειδικευμένη φυσικοθεραπευτική παρέμβαση στην κατάθλιψη».

Η ημερίδα εντάσσεται στα πλαίσια των επιστημονικών εκδηλώσεων «ΟΤΑΝ Η ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» & το πρόγραμμα της εκπονήθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Διεθνούς Οργάνωσης για τη Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική Υγεία.

Οι έγκριτοι εισηγητές μεταξύ των άλλων αναφέρθηκαν: 

Στη συνταγογράφηση της άσκησης για την κατάθλιψη όπως προβλέπεται από τη σχετική δήλωση πολιτικής της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας, που τους αναγνωρίζει  ως ειδικούς στην κίνηση και την άσκηση.

Στις ενδείξεις & αντενδείξεις του Επαναληπτικού Διακρανιακού Μαγνητικού Ερεθισμού στην κατάθλιψη,

αλλά απάντησαν και στα ερωτήματα 

Biofeedback στην καταθλιπτική διαταραχή;

Μάλαξη στην κατάθλιψη;

Τεχνικές χαλάρωσης στην κατάθλιψη;

Ψυχοκινητική θεραπεία και κατάθλιψη;

Οι ίδιοι οι ασθενείς μέσα από «το βήμα το ασθενών» της ημερίδας μιλούν δημόσια για την εμπειρία τους με την κατάθλιψη.

Ακολούθησαν ελεύθερες ανακοινώσεις με τις εξής θεματικές:

Συγκριτική μελέτη μεταξύ έντυπης και ηλεκτρονικής ψυχομετρικής δοκιμασίας αυτοαξιολόγησης κατάθλιψης σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, Γεώργιος Μητσικάρης
Βιοψυχοκοινωνικοί παράγοντες της άσκησης στη διαχείριση συμπτωμάτων μείζονος κατάθλιψης, Θεοχάρης Στεφανάτος
Προεμμηνορροϊκή Δυσφορική διαταραχή & άσκηση σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, Στέλιος Κολομβούνης
Άσκηση του νου, για νου υγιή εν σώματι υγιή, Μαρία Σαρρή

Οι ελεύθερες ανακοινώσεις σε μια επιστημονική εκδήλωση είναι άκρως απαραίτητες και ιδιαίτερα αυτές που εγκρίνονται από επιτροπή κρίσεων γιατί αναδεικνύουν ιδιαίτερα σημεία της θεματολογίας και τεκμηριώνουν νέα γνώση.
 

Η «Συγκριτική μελέτη μεταξύ έντυπης και ηλεκτρονικής ψυχομετρικής δοκιμασίας αυτοαξιολόγησης κατάθλιψης σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια» ανέδειξε την αξιοπιστία, αμεσότητα, ευκολία χρήσης ηλεκτρονικών μορφών τεστ για την κατάθλιψη

Η δεύτερη ανακοίνωση με θέμα «Βιοψυχοκοινωνικοί παράγοντες της άσκησης στη διαχείριση συμπτωμάτων μείζονος κατάθλιψης» φώτισε ένα σημείο που όλοι ξεχνάνε όταν συνταγογραφούνε την άσκηση, η οποία συσχετίστηκε με επιτυχία για μείζονα κατάθλιψη.

Μέσω της ανακοίνωσης με τίτλο «Προεμμηνορροϊκή Δυσφορική διαταραχή & άσκηση σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας» τέθηκε η απαρχή του σχετικού επιστημονικού διαλόγου με άριστες προοπτικές. Ακολουθεί η περίληψη της ανακοίνωσης.

Προεμμηνορροϊκή Δυσφορική διαταραχή & άσκηση σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας (Περίληψη ανακοίνωσης)

Εισαγωγή: Το Προεμμηνορροϊκό Σύνδρομο (PMS) είναι ένα σύνολο σωματικών, ψυχολογικών και συμπεριφορικών συμπτωμάτων που σχετίζονται με τον έμμηνο κύκλο των γυναικών. Περίπου το 80% παρουσιάζουν κάποια από τα προεμμηνορροϊκά συμπτώματα, αλλά από αυτές μόνο το 20-30% αντιμετωπίζουν έντονα συμπτώματα και μπορούν να χαρακτηριστούν με PMS (Omole et al. 2013), ενώ το 3-8% μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα Προεμμηνορροϊκής Δυσφορικής Διαταραχής (PMDD), κατά την οποία τα συμπτώματα είναι πολύ πιο έντονα και επηρεάζουν άμεσα την λειτουργικότητα και την ψυχοκοινωνική ζωή των γυναικών, ενώ χρήζουν θεραπευτικής αγωγής (Rapkin et al. 2013).

Σκοπός: Διερεύνηση επίδρασης Φυσικοθεραπείας στα συμπτώματα του PMDD σε γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία.


Υλικό: Βιβλιογραφική ανασκόπηση μελετών για την επίδραση της άσκησης στη διαχείριση του PMDD σε γυναίκες σε αναπαραγωγική φάση.


Μέθοδοι: Διαδικτυακή σχετική αναζήτηση από τον ιστότοπο https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed για την τελευταία 5ετία.


Αποτελέσματα: Από τις 9 μελέτες που βρέθηκαν, έγιναν δεκτές τελικά 4. Όλες συμφωνούν ότι για το PMDD η θεραπευτική αγωγή είναι απαραίτητη, με πρώτη γραμμή την μη φαρμακευτική αγωγή. Όταν αυτή αποτυγχάνει, τότε συνίσταται η φαρμακευτική αγωγή.


Συμπεράσματα: Το PMDD μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής για κάποιες γυναίκες. Οι μέθοδοι διαχείρισης περιλαμβάνουν ψυχοθεραπείες, γενικότερη αλλαγή τρόπου ζωής και ιδιαίτερα άσκηση, αλλά και φαρμακευτικά σκευάσματα. Η καθοδηγούμενη ή επιβλεπόμενη θεραπευτική άσκηση που ωφελεί στη μείωση των συμπτωμάτων του είναι η αερόβιας μορφής, με συχνότητα 4-5 φορές την εβδομάδα διάρκειας 30’. Οι τυχαιοποιημένες μελέτες είναι περιορισμένες και δεν είναι σαφές ποιες ακριβώς παράμετροι της άσκησης ωφελούν και σε τι βαθμό.


Τέλος, η ανακοίνωση «Άσκηση του νου, για νου υγιή εν σώματι υγιή» παρουσίασε μια άλλη απόπειρα προσέγγισης της κατάθλιψης με ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

Μητσικάρης Γεώργιος Φυσικοθεραπευτής

Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης από τον ΕΟΠΠΕΠ. Είναι φοιτητής στο ΠΜΣ «ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» στο πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι κάτοχος δύο πτυχίων ΣΕΥΠ Αθηνών από το τμήμα ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΊΑΣ και από το τμήμα ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ.

Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο χώρο της ειδικής αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην εκπαιδευτική περιφέρεια Δυτικής Αττικής. Υπήρξε συνεργάτης του οργανισμού πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης του δήμου Πεντέλης ως πάροχος υπηρεσιών φυσικοθεραπείας, όπως επίσης και ως ελεύθερος επαγγελματίας με κατ' οίκον θεραπείες. Έχει εργαστεί με πρόγραμμα STAGE στο ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ. Είναι φυσικοθεραπευτής του Αθλητικού Ομίλου Κωφών. Επιπλέον, διδάσκει στο ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ενώ, στο παρελθόν, έχει διδάξει στο ΙΕΚ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ. Έχει υπάρξει μέλος οργανωτικών επιτροπών συνεδρίων, καθώς και εισηγητής σε αρκετές ημερίδες και συνέδρια. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη και εκλεγμένο μέλος στο ΔΣ του ΕΤ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. Είναι Γνώστης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) επιπέδου 3 και βρίσκεται στο στάδιο παρακολούθησης τελικού επιπέδου.

Στεφανάτος Θεοχάρης Φυσικοθεραπευτής

Γεννήθηκε στην Μελβούρνη, το 1982. Μετακόμισε στην Κεφαλονιά όπου μεγάλωσε και αποφοίτησε από το Ενιαίο Λύκειο Σάμης, ολοκληρώνοντας την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το 2000 ξεκινά τις σπουδές του στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας στο ΤΕΙ Αθηνών, από το οποίο αποφοιτά το 2004. Ξεκινώντας την κλινική άσκηση, στα πλαίσια των σπουδών του στο Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων, δραστηριοποιήθηκε στον πεδίο της νευρολογικής αποκατάστασης, μελετώντας και εφαρμόζοντας θεωρίες και πρακτικές κινητικού ελέγχου. Το 2010 ξεκινάει την παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση» στο ΕΚΠΑ.

Επαγγελματικά δραστηριοποιείται από το 2004 στην αποκατάσταση των νευρολογικών και μυοσκελετικών παθήσεων ως ελεύθερος επαγγελματίας και για το διάστημα Μάιος 2012-Δεκέμβριος 2013, ως συνεργάτης του Κέντρου Ημερήσιας Νοσηλείας και Αποκατάστασης «Ιατρική Άσκηση». Παράλληλα, συνεργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης με την Νευροχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας». Είναι μέλος του επιστημονικού τμήματος Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική Υγεία του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών(ΠΣΦ), της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (ΕΕΕΦ) και του Health Professionals Council (Hpc) της Μ. Βρετανίας.

Κολομβούνης Στέλιος Φυσικοθεραπευτής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

European School of Physiotherapy (ESP), HvA - BSc (hons) in Physical Therapy

Hogeschool van Amsterdam, HvA - Πρόγραμμα Ιατρικής εκπαίδευσης, 2-ετές πρόγραμμα για άριστους μαθητές

Cass Business School, City University of London - ΜSc in Logistics, Trade and Finance

DEREE – The American College of Greece – BSc in Business Administration

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2017: IIEK Όμηρος, Τμήμα Βοηθών Φυσικοθεραπείας - Καθηγητής στο τμήμα Βοηθών Φυσικοθεραπείας

2017: Εθνική ομάδα rugby με αμαξίδιο – Προπονητής και Φυσικοθεραπευτής

2013-2016: The European School of Physiotherapy, HvA (Άμστερνταμ) - Βοηθός του διευθυντή προγράμματος
2007 – 2012: Διευθυντής Πωλήσεων και Μάρκετινγκ, Αφοί Κολομβούνη ΑΕ

2004 – 2007: Διευθυντής Logistics, Αφοί Κολομβούνη ΑΕ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

- UVUKIUTA Τανζανία, Repainted a school and educated kids, Εθελοντής (2011)

- World Wide Friends Ισλανδία, City Cleaning and Beautification, Εθελοντής (2009)

- Cass Business School Logistics Society, Ενεργό μέλος (2003-2004)

- DEREE College Students Ambassadors, Ενεργό μέλος (2001-2003)

- DEREE College Management Society, Αντιπρόεδρος (2000-2003)

- Special Olympics Hellas, Εθελοντής (2002)

- Γυμναστικός Σύλλογος Ηλιούπολης, επαγγελματικό μπάσκετ (1989-2002)

Σαρρή Μαρία Φυσικοθεραπεύτρια

Η Μαρία Σαρρή είναι Φυσικοθεραπεύτρια. Γεννήθηκε το 1965. Κατέχει Πτυχίο Φυσικοθεραπείας από τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

Βιβλιογραφία για την ανακοίνωση Βιοψυχοκοινωνικοί παράγοντες της άσκησης στη διαχείριση συμπτωμάτων μείζονος κατάθλιψης

Dunn, A. L., Trivedi, M. H., Kampert, J. B., Clark, C. G., & Chambliss, H. O. (2005). Exercise treatment for depression: Efficacy and dose response. American Journal of Preventive Medicine, 28, 1–8. 
Martinsen, E. W., Hoffart, A., & Solberg, O. (1989). Comparing aerobic with nonaerobic forms of exercise in the treatment of clinical depression: A randomized trial. Comprehensive Psychiatry, 30, 324–331.
Blumenthal, J. A., Babyak, M. A., Moore, K. A., Craighead, W. E., Herman, S., Khatri, P., et al. (1999). Effects of exercise training on older patients with major depression. Archives of Internal Medicine, 159 , 2349–2356. Babyak et al, 2000
Stathopoulou, G., Powers, M. B., Berry, A. C., Smits, J. A. J. and Otto, M. W. (2006), Exercise Interventions for Mental Health: A Quantitative and Qualitative Review. Clinical Psychology: Science and Practice, 13: 179–193. doi:10.1111/j.1468-2850.2006.00021.x
Broocks, A., Meyer, T., George, A., Hillmer-Vogel, U., Meyer, D., Bandelow, B., et al. (1999). Decreased neuroendocrine responses to meta-chlorophenylpiperazine (m-CPP) but normal responses to ipsapirone in marathon runners. Neuropsychopharmacology, 20(2), 150–161. 
Thoren, P., Floras, J. S., Hoffmann, P., & Seals, D. R. (1990). Endorphins and exercise: Physiological mechanisms and clinical implications. Medicine & Science in Sports & Exercise, 22(4), 417–428. Driver &Taylor,2000; Tanaka &Shirakawa, 2004
Ehlers, C. L., Frank, E., & Kupfer, D. J. (1988). Social zeitgebers and biological rhythms. Archives of General Psychiatry, 45(10), 948–952. Craft, 2005
Goode, K. T., & Roth, D. L. (1993). Factor analysis of cognitions during running: Association with mood change. Journal of Sport & Exercise Psychology, 15, 375–389. 
Smits, J. A. J., Otto, M. W., Powers, M. B., & Utschig, A. (2005). A waitlist-controlled evaluation of the utility of an aerobic exercise program for the treatment of panic disorder: Work in progress. Poster presented at the annual meeting of the Anxiety Disorders Association of America, Seattle, Washington. 
Craft, L. L., & Landers, D. M. (1998). The effects of exercise on clinical depression and depression resulting from mental illness: A meta-regression analysis. Journal of Sport & Exercise Psychology, 20, 339–357. 
Involving support partners in obesity treatment. Journal of Consulting and Clinical PsychoGorin, A., Phelan, S., Tate, D., Sherwood, N., Jeffery, R., & Wing, R. (2005). logy, 73, 341–343. 
Walter R Thompson; Neil F Gordon; Linda S Pescatello. ACSM’s guidelines for exercise testing and prescription. 8th ed. American College of Sports Medicine; 2010.

Ενδεικτική βιβλιογραφία για την ανακοίνωση Προεμμηνορροϊκή Δυσφορική διαταραχή & άσκηση σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας:
 
Kelderhouse K, Taylor JS. A review of treatment and management modalities for premenstrual dysphoric disorder. Nurs Womens Health. 2013 Aug-Sep;17(4):294-305. doi: 10.1111/1751-486X.12048.
Omole F, Hacker Y, Patterson E, Isang M, Bell-Carter D. Easing the burden of premenstrual dysphoric disorder. J Fam Pract. 2013 Jan;62(1):E1-7.
Rapkin AJ, Lewis EI. Treatment of premenstrual dysphoric disorder. Womens Health (Lond). 2013 Nov;9(6):537-56. doi: 10.2217/whe.13.62.
Takeda T, Imoto Y, Nagasawa H, Muroya M, Shiina M. Premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder in Japanese collegiate athletes. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2015 Aug;28(4):215-8. doi: 10.1016/j.jpag.2014.07.006. Epub 2014 Jul 22.

Σχετικές ομιλίες