Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Δ’ Ενότητα: Γυναίκες στη διακυβέρνηση

Καπεκάκη Μανίνα, Στρατηγάκη Μαρία

21 Οκτωβρίου 2022

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 00:31:58 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 24
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Παντείου Πανεπιστημίου ως Φορέας Υλοποίησης, διοργάνωσε στις 21 Οκτωβρίου 2022, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αίθουσα “Σάκη Καράγιωργα ΙΙ” το δια ζώσης συνέδριο του έργου ProGender με θέμα «Η πανδημία από τη σκοπιά του φύλου: Τα αποτελέσματα του Προγράμματος ProGender».

Οι στόχοι του έργου ProGender ήταν η δημιουργία ενός ψηφιακού κόμβου για τις συνέπειες του Covid-19 στις έμφυλες σχέσεις, καθώς και η δημιουργία διακρατικών συζητήσεων με φορείς και εκπροσώπους και των τριών χωρών (Ελλάδα, Νορβηγία, Ισλανδία).

Το έργο ανέπτυξε δράσεις σε πέντε θεματικές ενότητες::
1. Φύλο, φροντίδα και εργασία. Ανέδειξε τις έμφυλες επιπτώσεις της πανδημίας στην φροντίδα και την εργασία. Απασχόλησαν ο τομέας της υγείας, τα επαγγέλματα φροντίδας καθώς και οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων με τηλεργασία λόγω των περιοριστικών μέτρων.
2. Έμφυλη βία. Διερεύνησε τις επιπτώσεις της πανδημίας στην έμφυλη βία, η οποία αυξήθηκε παγκοσμίως.
3. Γυναίκες και φύλο στην επιστήμη. Ανέδειξε τις ανισότητες φύλου στην επιστημονική έρευνα, λόγω μετατόπισης του χώρου εργασίας από το εργασιακό περιβάλλον στο οικογενειακό. Η εργασία φροντίδας αυξήθηκε σημαντικά και επεκτάθηκε η επισφάλεια των νέων επιστημόνων/ισσών.
4. Φύλο και κοινότητες. Ανέδειξε τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν μετανάστριες, προσφύγισσες και αιτούσες άσυλο σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο στη διάρκεια του εγκλεισμού, καθώς και τις κοινωνικές αναπαραστάσεις που δημιουργήθηκαν εις βάρος τους.
5. Γυναίκες στη διακυβέρνηση. Διερευνήθηκε ο αποκλεισμός των γυναικών από θέσεις λήψης αποφάσεων στη χάραξη πολιτικών για τον COVID-19 και για τον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας από γυναίκες πολιτικούς.

Σκοπός του Συνεδρίου του έργου ProGender ήταν να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου. Αφενός παρουσιάστηκε η συμβολή του «reCollective», εταίρου του έργου, που ανέπτυξε μια καινοτόμα ερευνητική και εκπαιδευτική προσέγγιση στην δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων: podcasts, εκπαιδευτικά υλικά και video workshop για τη θεματική ενότητα «Φύλο, φροντίδα και εργασία».

Αφετέρου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου στις τέσσερεις θεματικές ενότητες του έργου:
1. Φύλο, φροντίδα και εργασία
2. Έμφυλη βία
3. Φύλο και κοινότητες
4. Γυναίκες στη διακυβέρνηση

Σε κάθε θεματική ενότητα παρουσιάστηκε μια αναλυτική έκθεση, η οποία έχει συνταχθεί από ερευνήτριες με πολυετή εμπειρία στους αντίστοιχους τομείς και ακολούθησε σχολιασμός των ερευνητικών εκθέσεων από μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.

Καπεκάκη Μανίνα Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Η Μανίνα Κακεπάκη είναι Κύρια Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Πολιτικών Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Σπούδασε πολιτική επιστήμη και πολιτική συμπεριφορά στην Αθήνα και το Essex και έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα, όπως το ESS, το QUING, το INTUNE κ.α. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται ζητήματα πολιτικής συμπεριφοράς των νέων, η σχέση φύλου και πολιτικής αντιπροσώπευσης καθώς και η μελέτη των πολιτικών ελίτ. Από το 2021 έως και σήμερα είναι Συντονίστρια της Επιτροπής Ισότητας Φύλων του ΕΚΚΕ και του Εργαστηρίου Ερευνών για το Φύλο. Έχει συγγράψει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, έχει συμμετάσχει σε Κεφάλαια συλλογικών τόμων, έχει επιμεληθεί βιβλία για την Πολιτική Αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και παράλληλα έχει διδάξει σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Στρατηγάκη Μαρία Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η Μαρία Στρατηγάκη είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Διευθύντρια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Φύλο, κοινωνία, πολιτική» στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Υπήρξε επιστημονική υπεύθυνη πολλών ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων για το φύλο, την μετανάστευση και τις πολιτικές ισότητας στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου του οποίου υπήρξε η πρώτη Διευθύντρια (2006-2009). Έχει συγγράψει πλήθος βιβλίων με πιο πρόσφατο το «Πολιτικές Ισότητας των Φύλων- ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα» (Αλεξάνδρεια, 2021). Έχει δημοσιεύσει στα επιστημονικά περιοδικά Social Politics, the European Journal of Women’s Studies, και Les Cahiers du Genre. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας στο Δήμο Αθηναίων (2014-2019) και Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων (2009-2012). Εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1991-1999) και στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ως Γενική Διευθύντρια (1999-2002). Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Διοτίμα (1989) και μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (1999-2009). Είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φεμινιστικού Think Tank Gender Five Plus και της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛΕΓΥΠ) της οποία σήμερα είναι Πρόεδρος.

Προσωπικός ιστότοπος της Μαρίας Στρατηγάκη

Σχετικές ομιλίες