Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Αρχαιομετρία και Συντήρηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Καρατάσιος Ιωάννης

8 Ιουλίου 2014

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 00:42:34 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1626
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /
Ομιλητές
Καρατάσιος Ιωάννης

Γλώσσα
Ελληνική

Ημερομηνία
08/07/2014

Διάρκεια
00:42:34

Εκδήλωση
49ο Θερινό Σχολείο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Χώρος
ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Διοργάνωση
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος

Κατηγορία
Φυσικές επιστήμες

Ετικέτες
Θερινό Σχολείο 2014, Αρχαιομετρία, διεπιστημονική προσέγγιση, πολιτιστική κληρονομιά

Η Αρχαιομετρία έχειως κύριο στόχο τη διεπιστημονική προσέγγιση προβλημάτων ή ερωτημάτων που σχετίζονται με τη μελέτη και τη διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αξιοποιώντας τα επιτεύγματα των θετικών επιστημών. Κύριοι τομείς δράσης αποτελούν η μελέτη της αρχαίας τεχνολογίας και του παλαιο-περιβάλλοντος, η διακίνηση των αγαθών και η απόλυτη χρονολόγησή τους, καθώς και η ανάπτυξη υλικών και τεχνολογιών για την μελέτη, συντήρηση και αποκατάσταση των μνημείων.

Σήμερα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση της συσσωρεμένης γνώσης που έχει προκύψει από τη μελέτη της αρχαίας τεχνολογίας για την επίλυση των σύγχρονων τεχνολογικών προβλημάτων, ιδιαίτερα στους τομείς των δομικών και σύνθετων υλικών. Η προσπάθεια αυτή εστιάζεται αφενός στην εξεύρεση ενεργειακά φιλικών λύσεων για την αύξηση της ανθεκτικότητας και τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των σύγχρονων υλικών και αφετέρου, στην αναζήτηση των παραμέτρων και των κριτηρίων που θα καταστήσουν τις προτεινόμενες λύσεις αξιοποιήσιμες και αποδεκτές από την κοινωνία.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ένας μεγάλος αριθμός ερευνητικών δράσεων επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων, νανο-σύνθετων υλικών, φιλικών προς το περιβάλλον. Τα υλικά αυτά περιλαμβάνουν οικολογικά τσιμέντα και συνδετικές κονίες με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, υλικά επιφανειακής προστασίας και στερεωτικά υλικά με ιδιότητες όπως αυτές της αυτό-ίασης (self-healing), του αυτό-καθαρισμού (self-cleaning) και, ταυτόχρονα, της προστασίας των κατασκευών.

Στον τομέα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, επίσης, στην μελέτη σύγχρονων κονιαμάτων τύπου ασβέστη- φυσικής ποζολάνης ή/και άλλων ανακυκλώσιμων βιομηχανικών παραπροϊόντων , καθώς και στην τροποποίηση αυτών των συνθέσεων με διαφορετικών τύπων νάνο-υλικά.

Καρατάσιος Ιωάννης Ερευνητής, Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Ο Ιωάννης Καρατάσιος είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος». Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας (1998), με ειδίκευση στα Αρχαιολογικά Ευρήματα και στα Αρχιτεκτονικά Μνημεία. Το 2005 ολοκλήρωσε τη Διδακτορική του Διατριβή (De Montfort University, UK), με θέμα την ανάπτυξη κονιαμάτων για την αποκατάσταση των μνημείων, με αυξημένη ανθεκτικότητα έναντι της δράσης των θειικών (SOx).

Εργάζεται στο "Δημόκριτο" από το 2001, συμμετέχοντας ως επιστημονικός συνεργάτης σε διάφορα ανταγωνιστικά Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, έχοντας ξεκινήσει την επαγγελματική του σταδιοδρομία στο υπουργείο Πολιτισμού. Από το 2007 εργάστηκε ως Επιστημονικό Προσωπικό (Research Officer) στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (τότε Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών). Το 2017 εκλέχθηκε και εργάζεται σε θέση Ερευνητή.

Η ερευνητική δραστηριότητα αφορά στην τεχνολογία των αρχαιολογικών υλικών -με έμφαση στα κονιάματα και στα κεραμικά- στην παθολογία των δομικών υλικών των αρχιτεκτονικών μνημείων και στην ανάπτυξη σύγχρονων, καινοτόμων υλικών για την αποκατάσταση τους (κονιάματα, υλικά επιφανειακής κατεργασίας). Στις ερευνητικές του δραστηριότητες περιλαμβάνονται, επίσης, η τεχνολογία και η διάβρωση του αρχαιολογικού γυαλιού και των τοιχογραφιών.

Είναι μέλος της Τεχνικής Επιτροπής του ΕΛΟΤ TΕ 96/ «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», εθνικός εκπρόσωπος -με δικαίωμα ψήφου- στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτυποποίησης CEN/TC 346/ WG2: Materials constituting cultural property, ηγείται της Ομάδας Εργασίας «Characterisation of Stone» και ανήκει στο μητρώο Αναγνωρισμένων Μελετητών του ΥΠΟΠΑΙΘ για τα Αρχαιολογικά και Ιστορικά Μνημεία.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 60 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κρίση, 1 πατέντα και 6 κεφάλαια σε βιβλία/ αριθμημένους τόμους.

Σχετικές ομιλίες

Επιδημίες και κοινωνίες του παρελθόντος (Ιστορική θεματική ενότητα) 03:12:39

Ιαν 27, 2021

Επιδημίες και κοινωνίες του παρελθόντος (Ιστορική θεματική ενότητα)

Μάνος Ιωάννης McNeill John R. Χατζηιωάννου Μαρία - Χριστίνα Γαρδίκα Κατερίνα Barona Vilar Josep Lluis Μπαρλαγιάννης Θανάσης Στογιαννίδης Γιάννης Τσιάμης Κωνσταντίνος Μάνδυλα-Κουσουνή Μαρία Πουλάκου - Ρεμπελάκου Έφη

Γλώσσα: Ελληνική, Ελληνική με ταυτόχρονη διερμηνεία