Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Αναγνώριση Μουσείων: Ο λόγος στα Μουσεία για τα μουσεία - Στρογγυλή τράπεζα

Φωτοπούλου Σταυρούλα - Βίλλυ, Μερτζάνη Μαρία, Φρισήρας Κωνσταντίνος, Τσίνας Νίκος, Γαρέζου Μαρία - Ξένη

18 Μαρτίου 2016

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 23:40 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1297

Την Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016, πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης η πρώτη Ενημερωτική Συνάντηση με τίτλο «Αναγνώριση μουσείων: Ο λόγος στα μουσεία για τα μουσεία». Στη συνάντηση συμμετείχαν περισσότερα από εβδομήντα μη δημόσια μουσεία της επικράτειας, καθώς και ειδικοί από τον χώρο των μουσείων.

Η συνάντηση σηματοδοτεί την έναρξη, από τον προσεχή Οκτώβριο, της εφαρμογής από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού συστήματος αναγνώρισης μουσείων που ιδρύονται ή ανήκουν σε άλλο νομικό πρόσωπο μετά από αίτηση αυτών, εφόσον διασφαλίζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, σε εφαρμογή των άρθρων 45 και 73 παρ. 8 του Ν. 3028/2002 και της ΥΠΠΟΤ /ΓΔΑΠΚ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Δ93783/1682 (ΦΕΚ 2385/Β/26.10.2011) Υπουργικής Απόφασης.

Η καθιέρωση ενός συστήματος αναγνώρισης και στη χώρα μας σύμφωνα με το διεθνές παράδειγμα, αποσκοπεί στη βελτίωση των υποδομών και των παρεχομένων υπηρεσιών και συνδέεται άρρηκτα με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη χάραξη της κρατικής μουσειακής πολιτικής. Ο τίτλος του «αναγνωρισμένου από το κράτος μουσείου» απονέμεται σε όσα μουσεία πληρούν τις προδιαγραφές που αναγράφονται λεπτομερώς στην προαναφερομένη Απόφαση, καθώς και στα σχετικά έντυπα, τα οποία μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://eservices.yppo.gr/diavouleuseis/Pages/viewconsultation.aspx?cID=23.

Φωτοπούλου Σταυρούλα - Βίλλυ Διευθύντρια Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

Η Σταυρούλα –Βίλλυ Κ. Φωτοπούλου γεννήθηκε στην Καλαμάτα, και αποφοίτησε από το 1ο Γενικό Λύκειο της πόλης.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.

Εργάζεται από το 1996 στο Υπουργείο Πολιτισμού, όπου τοποθετήθηκε ως απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

Διαθέτει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη Σύγχρονη Ιστορία (ΕΚΠΑ, 2008) και στην Κοινωνική Λαογραφία (ΕΚΠΑ, 2011).

Χειρίζεται άριστα την αγγλική γλώσσα και ικανοποιητικά τη γαλλική και την ισπανική.

Είναι Διευθύντρια Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς από το 2014. Έχει εκπροσωπήσει το Υπουργείο Πολιτισμού σε Διεθνείς Οργανισμούς (UNESCO, EE), αναφορικά με θέματα αρμοδιότητάς της.

Μερτζάνη Μαρία Προϊσταμένη Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων & Νεώτερων Μνημείων, Υπουργείο Πολιτισμού

Η Μαρία Μερτζάνη είναι κάτοχος BSc (Hons) στην Αρχαιολογική Συντήρηση από το UCL, MSc στην Προστασία Μνημείων από το ΕΜΠ και MSc στη Δημόσια Πολιτική & Δημόσια Διοίκηση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Από το 2014 είναι Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Αποστολή της Διεύθυνσης είναι η ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών και πολιτικών για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η υλοποίηση μεγάλης κλίμακας, απαιτητικών έργων συντήρησης. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις πολιτικές συντήρησης και τον στρατηγικό σχεδιασμό.

 

Maria Mertzani
Head of the Directorate of Conservation of Ancient and Modern Monuments, Hellenic Ministry of Culture

Maria Mertzani holds a BSc (Hons) in Archaeological Conservation from UCL, an MSc in Protection of Monuments, from the National Technical University of Athens (NTUA) and an MSc in Public Policy & Public Management from the Athens University of Economics and Business (AUEB). Since 2014 she is the Head of the Directorate of Conservation of Ancient and Modern Monuments at the Hellenic Ministry of Culture. The mission of the Directorate is the development of national strategies and policies for the conservation of cultural heritage, as well as the implementation of large scale, challenging conservation projects. She is particularly interested in conservation policies and strategic planning.

Φρισήρας Κωνσταντίνος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων & Πολιτιστικών Κτηρίων, Υπουργείο Πολιτισμού
Τσίνας Νίκος Στέλεχος του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής και Φωτογραφίας, Διεύθυνση Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής, Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

Ο Νικόλαος Τσίνας είναι στέλεχος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Επί σειρά ετών εργάστηκε ως συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης στην 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και συμμετείχε σε πλήθος εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης, μεταξύ των οποίων της Μονής Δαφνίου, της Μονής Καισαριανής και της Μονής Οσίου Μελετίου στον Κιθαιρώνα. Από το 2011 υπηρετεί με ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού σε Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α. (Διεύθυνση Εικαστικών Τεχνών, Διεύθυνση Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής).

Είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο Μ.Π.Σ. «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, πτυχιούχος του Τμήματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και διπλωματούχος συντηρητής με ειδίκευση στη «Συντήρηση έργων τέχνης» και «Συντήρηση έργων ζωγραφικής».

Γαρέζου Μαρία - Ξένη Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων (ΔΔΕΑΜ)
Η Μαρία-Ξένη Γαρέζου είναι στέλεχος του Υπουργείου Πολιτισμού από το 1995. Εργάστηκε διαδοχικά στο Εθνικό Αρχείο Μνημείων, την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης και στη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό εκπροσώπησε το ΥΠΠΟΑ σε Διεθνείς Οργανισμούς και προγράμματα. Στο διάστημα  2009-2015 διετέλεσε συνεργάτις της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου με αρμοδιότητα τα διεθνή και ευρωπαϊκά θέματα και είχε την ευθύνη του συντονισμού του προγράμματος της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από πλευράς ΥΠΠΟΑ. Σήμερα είναι Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων (ΔΔΕΑΜ). Σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από όπου και έλαβε τη διδακτορική της διατριβή στην κλασική αρχαιολογία. Είναι επίσης απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης τρίτου κύκλου στην πολιτισμική διαχείριση από το Πανεπιστήμιο Paris-Dauphine. Οι επιστημονικές της δημοσιεύσεις είναι γύρω από την αττική αγγειογραφία, την εικονογραφία και την πολιτισμική διαχείριση.

Σχετικές ομιλίες