Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Αιγαιακό και κυπριακό εμπόριο κατά τη 2η χιλιετία π.Χ.: μια συγκριτική εξέταση

Παπαδημητρίου Νίκος

4 Μαΐου 2015

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 53:00 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1557
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Το θαλάσσιο εμπόριο ήταν ανέκαθεν ένα από τα βασικότερα μέσα επαφών για τους λαούς της ανατολικής Μεσογείου. Στη διάλεξη αυτή εξετάζεται ο ρόλος του Αιγαίου και της Κύπρου στις ανταλλαγές της 2ης χιλιετίας π.Χ., περίοδο κατά την οποία άνθισαν λαμπροί πολιτισμοί στην Κρήτη και την ηπειρωτική Ελλάδα (μινωικός και μυκηναϊκός) και τα κυπριακά λιμάνια αναδείχθηκαν σε μείζονα κέντρα διακίνησης χαλκού, ξυλείας και άλλων προϊόντων.

Μέσα από τη μελέτη των αρχαιολογικών δεδομένων για τη διακίνηση ανθρώπων και αγαθών, των ναυαγίων αλλά και των γραπτών πηγών, επιχειρείται να φωτιστεί ο χαρακτήρας των επαφών και ο βαθμός συμμετοχής των Μινωιτών, των Μυκηναίων και των Κυπρίων σε θαλάσσια δίκτυα επικοινωνίας. Εξετάζονται τόσο οι μεταξύ τους ανταλλαγές όσο και οι σχέσεις που ανέπτυξαν με τη Συρία, την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο και τη Μικρά Ασία. Διαπιστώνεται η μεγάλη σημασία της Κύπρου για το θαλάσσιο εμπόριο της περιόδου και αναλύεται ο διαμεσολαβητικός ρόλος που έπαιξε το νησί στη σχέση Αιγαίου και ανατολής ακόμη και την περίοδο μέγιστης επέκτασης της μυκηναϊκής οικονομίας, τον 14ο και 13ο αιώνα π.Χ.

 

Παπαδημητρίου Νίκος Δρ. Αρχαιολογίας - Επιμελητής Αρχαιοτήτων στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Γεννήθηκε το 1968. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Birmingham της Αγγλίας με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Από το 2003 εργάζεται ως Επιμελητής Αρχαιοτήτων στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Μεταξύ άλλων έχει ασχοληθεί με την ψηφιακή τεκμηρίωση των συλλογών, την οργάνωση της Συλλογής Κυπριακών Αρχαιοτήτων και έχει επιμεληθεί τη μόνιμη έκθεση Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης του μουσείου (2ος όροφος) και την έκθεση ‘Η Ελλάδα στο ευρύτερο πλαίσιο των Βαλκανίων κατά την 5η και 4η χιλιετία π.Χ.’.

Την περίοδο 2011-2012 εργάστηκε στο Τμήμα Αρχαιοτήτων της Κύπρου, όπου σε συνεργασία με την Δρ. Δέσποινα Πηλείδου, διοργάνωσε την έκθεση ‘Ancient Cyprus – Culturesin Dialogue’, που παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας στην Ε.Ε.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν:
- τα ταφικά έθιμα της Μέσης και Ύστερης Εποχής του Χαλκού
- τις έννοιες της συλλογικής μνήμης και ταυτότητας στην αρχαιότητα
- τη προϊστορία της Αργολίδας και της Αττικής
- τις πολιτισμικές ανταλλαγές στην Μεσόγειο της Εποχής του Χαλκού
- την αρχαία τεχνολογία των μετάλλων, ιδιαίτερα του χρυσού
- τη σχέση αρχαιολογίας, μουσείων και κοινωνίας.

Έχει συμμετάσχει σε ανασκαφές στην Ελλάδα, την Αγγλία και την Ιρλανδία, έχει δημοσιεύσει μία μονογραφία και πολλά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ενώ έχει επιμεληθεί δύο καταλόγους αρχαιολογικών εκθέσεων και το σύντομο οδηγό του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. Το 2000 βραβεύτηκε με το Michael Ventris Award for Mycenaean Studies από το Ινστιτούτο Κλασικών Σπουδών του Λονδίνου και το 2011 ήταν επισκέπτης ερευνητής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Princeton. Την παρούσα περίοδο, είναι εκ των διοργανωτών του ‘Κυπριακού Σεμιναρίου’ και του κύκλου εκδηλώσεων ‘Κοινωνία και παρελθόν: προσλήψεις της αρχαιότητας στη σύγχρονη Ελλάδα’.

Προφίλ του Νίκου Παπαδημητρίου στο Academia

Aruz J. – Benzel K. – Evans J.M. (επιμ.) 2008: Beyond Babylon. Art, Trade and Diplomacy in the Second Millennium BC (New Haven)
 
Broodbank C. 2013:The Making of the Middle Sea: A History of the Mediterranean from the Beginning to the Emergence of the Classical World(London).


Feldman M.H. 2005: Diplomacy by Design. Luxury Arts and an ‘International Style’ in the Ancient Near East 1400-1200 BCE (Chicago).

Knapp A.B. 2008: Prehistoric and Protohistoric Cyprus: Identity, Insularity and Connectivity (Oxford).

Papadimitriou N. 2012: “Regional or ‘international’ networks? A comparative examination of Aegean and Cypriot imported pottery in the Eastern Mediterranean”, στο A. Papadopoulos (επιμ.), Recent Research and Perspectives on the Late Bronze Age Eastern Mediterranean(TALANTA XLIV), 92-136.

Sauvage C. 2012 : Routes maritime et systèmes d’échanges internationaux au Bronze récent en Méditerranée orientale (Lyon).
 
Shelmerdine C.W. (επιμ.) 2008:The Cambridge Companion to the Aegean Bronze Age (Cambridge).

Sherratt S. 1999: “E pursimuove: pots, markets and values in the second millennium Mediterranean”, στοCrielaard J.P. – Stissi V. – van Wijngaarden G.J. (επιμ.) The Complex Past of Pottery. Production, Circulation and Consumption of Mycenaean and Greek Pottery (Amsterdam), 163-211.

Sherratt A. – Sherratt S. 1991: “From luxuries to commodities: the nature of the Mediterranean Bronze Age trading systems”, στοGale N.H. (επιμ.) Bronze Age Trade in the Mediterranean (Studies in Mediterranean Archaeology 90, Jonsered), 351-384.

Σταμπολίδης Ν. Χρ. (επιμ.) 2003: Πλόεςαπό τη Σιδώνα στη Χουέλβα. ΣχέσειςλαώντηςΜεσογείου 1600-600 π.Χ. (Αθήνα).

van de Mierrop M. 2007: A History of the Ancient Near East, ca. 3000-323 BC (Oxford).

van Wijngaarden G.J. 2002: Use and Appreciation of Mycenaean pottery in the Levant, Cyprus and Italy (ca. 1600-1200 BC) (Amsterdam). 

Σχετικές ομιλίες