Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Sharif (Münster) Malek

Üniversitesi’de Corpus Musicae Ottomanicae adlı projede araştırmacı

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Dr. Malek Sharif, Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde tarih alanında lisans, Ortadoğu tarihi alanında ise yüksek lisans eğitimi aldı. 2004 yılında Berlin Özgür Üniversitesi, Türkiyat Çalışmaları Enstitüsü’nde Osmanlı tarihi alanında doktorasını tamamladı. 2004-2005 yıllarında Orient-Institut İstanbul bünyesinde Berlin’de doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 2005’ten 2007’e dek İstanbul’da Fritz Thyssen Vakfı’nın desteğiyle Osmanlı İmparatorluğu’nun parlamenter, yerel ve tıbbi tarihi üzerine bir araştırma yürüttü. 2008’den 2014’e dek Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı ve ders verdi. Sharif 2015’ten beri Münster Üniversitesi’de Corpus Musicae Ottomanicae adlı projede araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Sharif, 2014 yılında yayınlanan Imperial Norms and Local Realities: The Ottoman Municipal Laws and the Municipality of Beirut (1860-1908)’un yazarı, 2010 yılında yayınlanan The First Ottoman Experiment in Democracy’nin eş editörüdür.Ayrıca göç, sağlık hizmetleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun Beyrut’taki son günleri ve ilk Osmanlı parlamentosu üzerine çalışmaları bulunmaktadır.

 

Dr. Malek Sharif holds a BA in History and a MA in Middle Eastern History from the American University of Beirut.  In 2004, he received his PhD in Ottoman History from the Free University of Berlin, Institute of Turkic Studies. 2004-2005 he was affiliated to the Orient-Institut Istanbul, as a post doctoral fellow of the Wissenschaftskolleg zu Berlin. From 2005 until 2007 he was a fellow of the Fritz Thyssen Foundation residing in Istanbul where he conducted research on the parliamentary, municipal and medical history of the Ottoman Empire. From 2008 until 2014 he was visiting assistant professor and lecturer at the American University of Beirut. He is currently senior research associate at the Corpus Musicae Ottomanicae at the University of Münster.

Malek Sharif is the author of Imperial Norms and Local Realities: The Ottoman Municipal Laws and the Municipality of Beirut (1860-1908), 2014, and coeditor of The First Ottoman Experiment in Democracy, 2010. He also wrote on migration, health care, the closing days of the Ottoman Empire in Beirut and the first Ottoman parliament.

ΟΜΙΛΙΕΣ