Bodossaki Lectures on Demand

Ruiz de Gordejuela Carlos Martin

Προϊστάμενος του Τμήματος «Τύπος και ΜΜΕ» της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 
 

ΟΜΙΛΙΕΣ