Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Papadopoulos Yannis

Panteio Atina Üniversitesi

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Dr. Yannis G. S. Papadopoulos tarih ve arkeoloji alanlarındaki yüksek lisans çalışmasını Ioannina Üniversitesi’nde, antropoloji alanında uzmanlık çalışmasını Paris’teki EPHE’de, tarih alanındaki doktorasını Atina’daki Panteion Üniversitesi’nde, kültür sistemleri üzerine doktora sonrası çalışmasını ise Girit Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Papadopoulos halen Peloponez Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmakta ve Atina’daki Panteion Üniversitesi’nde Osmanlı tarihi üzerine dersler vermektedir. Doktora tezi, “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Gitmiş Rum Ortodoks Göçmenler ve Yunan Devleti’nin 1890-1927 Arasındaki Dış Politikası” konusunu ele alır. Papadopoulos araştırmalarında göç, etnisite ve ulusalcılığa odaklanmaktadır. Yürütmekte olduğu projesi Avrupa Göçü Devletlerarası Komitesi’nin (ICEM) tarihiyle ilgilidir. 

ΟΜΙΛΙΕΣ