Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Leontsini Maria

Τarihsel

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Maria Leontsini, Yunanistan Milli Araştırma Enstitüsü’ne bağlı Tarihsel Araştırmalar Enstitüsü’nde araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Yanya Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Bölümü’nde eğitim görmüş (1986), DEA Paris-I Üniversitesi’nde Bizans Tarihi üzerine yüksek lisansını (1988), Atina Üniversitesi’nde ise aynı konuda doktorasını tamamlamıştır (2001). Aynı enstitünün Bizans Kürsüsü’nde “Bizans’ta Gündelik ve Sosyal Yaşam” adlı araştırma programının katılımcılarındandır. Bizans toplumuna dair meseleler, Bizans’ta gündelik yaşamın ve materyal kültürün muhtelif alanları çalışma konuları arasındadır. Bizans tarihine yönelik çeşitli ulusal ve uluslararası çalışmalara katılmıştır. Son zamanlarda Bizans döneminde Akdeniz’de beslenme kültürüne dair konularla ilgilenmekte, çeşitli seminerlerde ve akademik konferanslarda tebliğler sunmaktadır. Konuyla ilgili bir kitabı vardır, ayrıca derleme çalışmalar ve akademik dergilere yazdığı makaleleri diğer eserleri arasındadır.

ΟΜΙΛΙΕΣ