Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Kuneralp Sinan

yayımcı, İsis yayınlarını

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Sinan Kuneralp 1983 yılından beri İsis yayınlarını yönetmektedir. Kendi araştırmaları son dönem Osmanlı imparatorluğunun diplomatik ilişkileri üzerine yoğunlaşmaktadır. Hedefi 1839-1914 arası dönem için Osmanlı Hariciye Nezareti belgelerine dayanarak Şark meselesine "Şark'tan bir bakış" getirmek.

 

Sinan Kuneralp has been running the Isis Press since 1983. His personal field of research is late Ottoman diplomatic history. He is engaged in writing a history of the Eastern Question as seen from the East, using diplomatic reports from the Ottoman Ministry of Foreign Affairs.

ΟΜΙΛΙΕΣ