Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Kontogiorgi Elisabeth

Atina Akademisi Modern Yunan Tarihi Çalışmaları Araştırma Merkezi’nde araştırma direktörü

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Elisabeth Kontogiorgi Selanik doğumlu. Atina Akademisi Modern Yunan Tarihi Çalışmaları Araştırma Merkezi’nde araştırma direktörü. 1981’de Selanik Aristoteles Üniversitesi’nde felsefe ve klasikler bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 1981-1983 arası aynı üniversitede modern tarih üzerine olan lisansüstü seminerlerine katıldı. Eğitimine Glasgow Üniversitesi Modern Tarih bölümünde devam edip 1988’de ileri düzey lisansüstü araştırmacı derecesini aldı. Kazandığı burslar sayesinde 1997’de Oxford Üniversitesi St. Anthony’s College’daki modern tarih doktorasını tamamladı. Yunan Makedonyası’nda Nüfus Mübadelesi: Kırsal Bölgelerde Mübadillerin İskânı (Oxford Monografi Dizisi, Oxford UP, 2006) adlı çalışmanın yazarıdır. 2000-2003 yılları arasında Atina Harokopeion Üniversitesi Coğrafya bölümünde öğretim görevlisi olarak iktisadi ve toplumsal tarih dersleri verdi. Ayrıca Melbourne ve Yunanistan’daki orta dereceli birkaç özel okul ve devlet okulunda öğretmenlik yaptı. 1991-1993 arasında ve 1995’te Atina’daki Yunan Devlet Arşivi’nde çalıştı. Modern Yunan tarihi ve iki savaş arası dönemde Avrupa, nüfus hareketleri, Balkanlardaki mübadillerin yeniden iskânı ve uluslararası kuruluşların rolü, kırsal tarih ve 19. yüzyılda kilise tarihi çalışma alanları arasındadır.

ΟΜΙΛΙΕΣ