Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Eldem Edhem

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Edhem Eldem Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Misafir öğretim üyesi olarak Berkeley, Harvard ve Paris’teki École des Hautes Études en Sciences Sociales, École Pratique des Hautes Études ve École Normale Supérieure’de ders vermiş, Berlin’de Wissenschaftskollleg’de fellow olmuştur. İlgi alanları arasında on sekizinci yüzyılda Osmanlı-Avrupa ticareti, Osmanlı mezartaşı kitabeleri ve ölüm kültürü, geç Osmanlı dönemi İstanbul’u, Osmanlı Bankası tarihi, Osmanlı topraklarında arkeoloji tarihi, on dokuzuncu yüzyıl Osmanlı biyografileri ve otobiyografik yazım sayılabilir. Yayınlarından bazıları: French Trade in Istanbul in the Eighteenth Century (Leiden, 1999); Osmanlı Bankası Tarihi, (İstanbul, 1999) ; (Daniel Goffman ve Bruce Masters ile) The Ottoman City between East and West (Cambridge, 1999); İftihar ve İmtiyaz. Osmanlı Nişan ve Madalyaları Tarihi(İstanbul, 2004); İstanbul’da Ölüm. Osmanlı İslam Kültüründe Ölüm ve Ritüelleri (İstanbul, 2005); Doğuyu Tüketmek (İstanbul, 2007); Osman Hamdi Bey Sözlüğü (İstanbul, 2010); Mendel-Sebah: Müze-i Hümayun’u Belgelemek (İstanbul, 2014), (Zeynep Çelik ile) Camera Ottomana. Osmanlı İmparatorluğu’nda Fotoğraf ve Modernite, 1840-1914 (İstanbul, 2015).

 

Edhem Eldem is a professor at the Department of History of Boğaziçi University, Istanbul, and has taught as visiting professor at Berkeley, Harvard, at the EHESS, EPHE, and ENS in Paris, and has been a fellow at the Wissenschaftskolleg zu Berlin. He has worked on the Levant trade, Ottoman funerary epigraphy, the socio-economic development of Istanbul, the Ottoman Bank, archaeology in the Ottoman Empire, and late Ottoman first-person narratives and biographies, most notably Osman Hamdi Bey’s. He has curated a number of exhibitions on historical subjects and themes.
Among his publications are: French Trade in Istanbul in the Eighteenth Century (1999); The Ottoman City between East and West: Aleppo, Izmir and Istanbul (with D. Goffman and B. Masters, 1999); A History of the Ottoman Bank (1999); Pride and Privilege. A History of Ottoman Orders, Medals and Decorations (2004); Death in Istanbul. Death and its Rituals in Ottoman-Islamic Culture (2005); Consuming the Orient (2007); Mendel-Sebah: Documenting the Imperial Museum (2014), Camera Ottomana. Photography and Modernity in the Ottoman Empire, 1840-1914 (with Z. Çelik, 2015).

ΟΜΙΛΙΕΣ