Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Anagnostakis İlias

Atina’da bulunan Yunanistan Milli Araştırmalar Enstitüsü’ne bağlı Tarihsel Araştırmalar Enstitüsü’nün Bizans kürsüsünde ‘Bizans’ta Gündelik ve Sosyal Yaşam’ adlı araştırma programının yürütücüsüdür

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Dr. İlias Anagnostakis
Atina’da bulunan Yunanistan Milli Araştırmalar Enstitüsü’ne bağlı Tarihsel Araştırmalar Enstitüsü’nün Bizans kürsüsünde ‘Bizans’ta Gündelik ve Sosyal Yaşam’ adlı araştırma programının yürütücüsüdür. ‟Şarap Kültürü, Teknoloji ve Zeytinyağı ve Şarap Üretimi Yönetimi” ve ‟Bizans’ta Beslenme ve Yemek Kültürü” isimli araştırma projelerinin sorumlusudur. Bu projeler, şarap, zeytinyağı, bal ve süt üretimi kültürüne ve tekniğine; ve bu ürünlerin üretimi ve ticaretinin Orta Çağ boyunca Bizans ve Doğu Akdeniz ekonomisindeki yerlerine odaklanıyor. Özellikle beslenme ve benzeri toplumsal eğilimlerle bağlantılı bir şekilde geleneksel üretim yöntemleri, bir yandan çağdaş üretim, depolama ve ticaret yöntemlerini içerirken, öte yandan belirli ürünlerin ve tekniklerin tarihsel boyutuna dair araştırmalar için önemli meselelerden biridir. Bahsi geçen araştırma projeleri Yunanistan’daki benzerleri için en önemli referanslardan sayılmaktadır.
Bazı yayınları:
- Flavours and Delights. Tastes and Pleasures of Ancient and Byzantine Cuisine, I. Anagnostakis (der.), Atina, 2013.  
- Animals and Environment in Byzantium (7th–12th c.), Proceedings of the International Symposium, I. Anagnostakis vd. (der.), Atina, 2011.
- Wine Culture in Byzantium. The Bithynian Example, Atina, 2008. (Yunanca)

ΟΜΙΛΙΕΣ