Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Athanasoulis Demetrios

arkeolog

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Demetrios Athanasoulis Kiklad Antik Eserler Eforatlığı’nda (Yunan Kültür ve Spor Bakanlığı), kazı, saha araştırması ve Kiklad eserleri restorasyon projelerinden  ve  Kiklad adaları arkeoloji müzeleri yönetiminden sorumlu direktörüdür. Hristiyan Arkeoloji Derneği başkan yardımcısı ve Yunan Merkezi Arkeoloji Konseyi üyesidir. Peloponez ortaçağ eserleri ve sahaları, özellikle de Argolid (Acronauplia, Bourtzi ve Argos, Hagia Moni kilisesi), Arcadia (Karytaina, Leontari, Tegea), Corinthia (Corinth, Lechaion, Acrocorinth, Hagionori, Panagia Steiri kilisesi) ile Elis (Glarentza ve Bizans ve gotik kiliseler) hakkında çalışmalar, restorasyon çalışmaları ve yayınlar yapmıştır. Ayrıca Argolid Bizans müzesini enstalasyonunu da yönetmiştir. Athanasoulis Chloumoutzi kalesi restorasyonu projesini yönetmiş ve surlar içerisinde Haçlı Morea’ya ayrılan bir müze kurulmasına öncülük etmiştir. Mimari tarihçi ve arkeolog olan Athanasoulis’in pek çok yayını, ‘ Orta ve Geç Dönem Bizans Dönemlerinde Olena Diocese Kilisesi Mimarisi’ (2006) başlıklı doktora tezi de dahil, Peloponez’de Bizans ve Frank mimarisine odaklanmaktadır.
 
Demetrios Athanasoulis is director of the Ephorate of Antiquities of Cyclades (Hellenic Ministry of Culture and Sports), charged with the excavation, field research and restoration projects of the monuments of the Cyclades and the management of the archaeological museums of the Cycladic islands. He is vice-president of the Christian Archaeological Society and member of the Greek Central Archaeological Council. He has conducted studies, restoration works and publications on the medieval monuments and sites of the Peloponnese and especially in the Argolid (castles of Acronauplia, Bourtzi and Argos, church of Hagia Moni), Arcadia (Karytaina, Leontari, Tegea), Corinthia (Corinth, Lechaion, Acrocorinth, Hagionori, church of Panagia Steiri) and Elis (Glarentza and Byzantine and gothic churches). He has also directed the installation of the Byzantine museum of the Argolid. Athanasoulis led the project to restore Chloumoutzi castle and to establish within its walls a museum devoted to the Crusader Morea. An architectural historian and archaeologist, his many publications, including his dissertation “Church Architecture of the Olena Diocese during the Middle and Late Byzantine Periods” (2006), focus on Byzantine and Frankish architecture in the Peloponnese.

ΟΜΙΛΙΕΣ