Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Yanyalı Türklerin Stihoplakia’ları ve Giritli Türklerin Mandinades’leri. Yunanca Aljamiado Literatür

Dedes Yorgos, Yenişehiroğlu Filiz, Balta Εvangelia

26 Μαρτίου 2014

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 91:28 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 2647
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /
Ομιλητές
Dedes Yorgos
Yenişehiroğlu Filiz
Balta Εvangelia

Γλώσσα
Türkçe

Ημερομηνία
26/03/2014

Διάρκεια
91:28

Εκδήλωση
Κύκλοι διαλέξεων στο Σισμανόγλειο Μέγαρο

Χώρος
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Κωνσταντινούπολη

Διοργάνωση
Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη

Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu, Yunan Milli Araştırma Kurumu (Osmanlı Araştırma Programı) işbirliği ile Sismanoglio Megaro binasında, Osmanlı İmparatorluğu’nda Müslim ve Gayrimüslim tebaanın dilleri ve alfabeleri üzerindeki  konuşmalar dizisine 26 Mart 2014, Salı günü devam edildi.

Türkçe veya İngilizce’de yapılan konuşmalar simultane tercüme edildi. 

III dizi Mübadele ile Yunanistan’ı terk etmek zorunda kalan ve Türkiye’ye yerleşen yunanca konuşan, Giritli ve Yanyalı Müslüman Türkleri, konu almıştı. Mübadele ile 80.000 civarında Müsliman Girit’i terk etti. 19ncu yüzyılın başında Girit’teki cemaati, 350.000 toplam nüfusta 200.000’e civarında idi. Tarihi kaynakları ve halk şiirleri, müslümanlarla hristyanların birlikte sürdürdükleri yaşam hikayelerini kaydetmiştir. Memleketi Girit’i 1955 senesinde ziyaret eden Giritli doğumlu Ekmel Molla’nın yazdığı kitap veya yönetmen Çağan Irmak’ın Dedemin İnsanları gibi filmler Mübadele zamanında adayı terk eden Giritli Türklerin birlikte yaşama ve hasret duygularına işaret ediyor. 

Bugüne kadar Yanyalı Türklerin kökeni ile ilgili araştıma olmamıştır. Sözlü bir tarihe dayanan görüşlerin çoğu, Yanyalı Türklerin yunanca konuşan ve sonradan müslüman olmuş Epirot ve Arnavutlar olduğunu savunuyor.

Yanyalı Türk ninesini anlattığı Fazil Bülent Kocamemi’nin Yanya’nın Gözyaşları gibi kitaplar, 1924’te memleketini terk etmeye ve Preveza şehrinden Türkiye’ye göç etmeye mecbur edilen Müslimlerin muhacir hikayelerini anlatmaktadır. Yunan hikaye yazarları da, Türk hemşehrilerinin göçündan duyulan acı ve hüzünü anlatmaktadır.

Giritli ve Yanyalı Türklerin literatürü Yunan aljamiado’yu oluşturmaktadır. Bu literatürün alfabesi de, Karamanlıca ve Ermeni harfleri ile Türkçe literatürde olduğu gibi, din kitaplarının alfabesidir. Giritli ve Yanyalı Türkler, konuştukları yunancayı Arap harfleri ile yazarlar. Bu metinler, onbeş heceli ve kafiyeli maniler olarak yazılmıştır. Yerel lehçe öğeleri ve Türkçe deyimlerle dolu olan bu metinlerin yunancası, bu bölgelerdeki konuşulan dil özelliklerini yansımaktadır. Konuşmalar dizisinin üçüncüsü, bu özel literatüre ve onu Yunan coğrafyasında yaratan insanlara ithaf edilmiştir.

Sismanoglio Megaro’daki konuşmalar dizisi hakkında daha çok bilgi için buraya tıklayınız.

Dedes Yorgos

Dr Yorgos Dedes

SOAS - Londra Üniversitesi Türkoloji anabilim dalı öğretim üyesi olan Dr Yorgos Dedes’in araştırma alanları arasında Osmanlıca ağırlıklı filolojik çalışmalar, dini-menkıbevi destanlar ve Arap harfleriyle Rumca yazılmış (çift dilli tuhfeler de dahil olmak üzere) Rumca Aljamiado Edebiyatı olarak tanımlanabilecek dini-edebi eserler öne çıkmaktadır. Yorgos Dedes’in Seyyid Battal Gazi’nin efsanevi yaşamı ve kahramanlıkları hakkındaki Battalname destanını konu alan eleştirel basım çalışması ve İngilizce çevirisi, Battalname: Introduction, English translation, commentary and facsimile (2 vols, Cambridge, MA, 1996) ile The Ascensions of Felicity and Sources of Nobility: An English Translation of Su'udi's Metali' ul-Sa'adet (Moleiro, 2007) önemli yayınları arasındadır.

Yenişehiroğlu Filiz

Prof. Dr. Filiz Yenişehiroğlu

1968 yılında Arnavutköy Amerikan Kız Kolejini bitirdikten sonra Sorbonne Üniversitesinde Sanat Tarihi alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Devlet Doktorası yapmıştır. 1976-2002 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde Sanat Tarihi ve özellikle İslam ve Osmanlı Sanatı konularında lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermiştir. 2003-2008 yılları arasında Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kurucu Dekanlığını görevininin yanı sıra Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Başkanlığı ile Başkent Üniversitesi Kültür Araştırma ve Uygulama Merkezinin Müdürlüğünü de yürütmüştür.

Balta Εvangelia Tarihçi, Araştırma Direktörü, Yunan Ulusal Araştırma Vakfı

Εvangelia Balta was born in Kavala in 1955. She studied in the History Department of the Aristotle University of Thessaloniki (1973-1977) and, thanks to a scholarship from the Alexandros S. Onassis Public Benefit Foundation, went on to study at the Sorbonne (Paris I-Sorbonne) and the Ecole Pratique des Hautes Etudes IV Section in Paris (1980-1983). She received her doctorate in Ottoman History in 1983. She worked in the Historical Archive of Macedonia (Thessaloniki, 1979), at the Centre for Asia Minor Studies (1978, 1984-1987) and taught at the Ionian University during the first two years after its foundation (Corfu, 1985-1987). Since 1987 she has worked at the National Hellenic Foundation for Scientific Research.

Her interests revolve around subjects related to economic and social history during the Ottoman period, as well on the history of Hellenism in Asia Minor. In addition to her commitment to various programs at the National Hellenic Research Foundation, she has also served as a scholarly advisor for the Museum of the Olive and Greek Olive Oil in Sparta, the Museum of Industrial Olive-Oil Production in Lesvos, and the Museums of Wine at the Ktima Hatzimichalis and the Ktima Gerovassiliou (Epanomi). She was academic supervisor for the restoration of the Kayakapi neighborhood (Project Kayakapı) in Ürgüp, Turkey (2003-2008). She has been invited to teach seminars for groups of graduate students by universities in Greece and abroad. Since 2011 she has taught at the Intensive Ottoman and Turkish Summer School held by Harvard University's Department of Near Eastern Languages and Civilizations (Cunda Adası-Ayvalik). She is a founding member of the planning committee of ΟΙΝΟΝ ΙΣΤΟΡΩ (History of Wine), a scholarly group which has organized seven conferences on subjects related to wine and wine production (2000-2008). Since 2008 she has organized Ιnternational Conferences on Karamanlidika Studies. She is a member of editorial committees in historical journals in both Greece and Turkey.