Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Dedes Yorgos

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Dr Yorgos Dedes

SOAS - Londra Üniversitesi Türkoloji anabilim dalı öğretim üyesi olan Dr Yorgos Dedes’in araştırma alanları arasında Osmanlıca ağırlıklı filolojik çalışmalar, dini-menkıbevi destanlar ve Arap harfleriyle Rumca yazılmış (çift dilli tuhfeler de dahil olmak üzere) Rumca Aljamiado Edebiyatı olarak tanımlanabilecek dini-edebi eserler öne çıkmaktadır.  Yorgos Dedes’in Seyyid Battal Gazi’nin efsanevi yaşamı ve kahramanlıkları hakkındaki Battalname destanını konu alan eleştirel basım çalışması ve İngilizce çevirisi, Battalname: Introduction, English translation, commentary and facsimile (2 vols, Cambridge, MA, 1996) ile The Ascensions of Felicity and Sources of Nobility: An English Translation of Su'udi's Metali' ul-Sa'adet (Moleiro, 2007) önemli yayınları arasındadır.

ΟΜΙΛΙΕΣ