Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Will the MoSE project be able to defend Venice against the predicted sea-level rise?

Pirazzoli Paolo Antonio

28 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12:39 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 2292
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Η ομιλία αναφέρεται σ' ένα μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στη Λιμνοθάλασσα της Βενετίας και διαρθρώνεται γύρω από τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ποια είναι η προέλευση του έργου MoSE;
Μετά τη μεγάλη πλημμύρα της 4ης Νοεμβρίου 1966, μια ειδική ιταλική νομοθεσία το 1984 προέβλεπε τη δυνατότητα κατασκευής ρυθμιζόμενων εμποδίων στις εισόδους της λιμνοθάλασσας. Η μελέτη των εμποδίων ανατέθηκε μονοπωλιακά σε μια ομάδα από ιδιωτικές εταιρείες (Consorzio Venezia Nuova), οι οποίες πρότειναν να κατασκευαστεί ένα έργο που ονομάζεται Πειραματική Ηλεκτρομηχανική Μονάδα (MoSE). Το έργο αποτελείται από 79 κινητές πύλες στις τρεις εισόδους της λιμνοθάλασσας. Κάθε πύλη αναμένεται να ταλαντώνεται με τον κυματισμό, ο οποίος μπορεί να είναι ισχυρός κατά τη διάρκεια της καταιγίδας. Έτσι, στενά περάσματα για το νερό θα παραμένουν ανοικτά ανά πάσα στιγμή και το φράγμα δεν θα είναι στεγανό.

2. Με βάση ποια από τις υποθέσεις για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας στο εγγύς μέλλον έχει σχεδιαστεί και ποιες είναι οι πιο αξιόπιστες προβλέψεις για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας;
Μια επιτροπή που ορίστηκε από το ιταλικό Υπουργείο Πανεπιστημίων και Έρευνας (MURST), συνέταξε μία έκθεση, η οποία προέβλεπε ένα σενάριο σχετικής ανόδου της στάθμης της θάλασσας κατά 22 cm για το έτος 2100 στη Βενετία, θεωρώντας ως πιο απαισιόδοξο σενάριο μια αύξηση της τάξης των 31,4 εκατοστών.
Τα πιο αξιόπιστα τελευταία σενάρια για το έτος 2100 προβλέπουν μια παγκόσμια αύξηση της στάθμης της θάλασσας κατά 50-140 cm, με πιο πιθανό το επίπεδο των 80 εκατοστών.

3. Υπάρχουν αδυναμίες στο έργο;
Υπάρχουν στο πρόγραμμα αρκετές αποτυχίες:
- Η μη ρεαλιστική εκτίμηση της ανόδου της στάθμης της θάλασσας βάσει της οποίας έχει σχεδιαστεί το έργο ,
- Το γεγονός ότι οι πύλες δεν είναι υδατο-στεγανές,
- Το γεγονός ότι ορισμένες μετεωρολογικές συνθήκες, που δεν είναι σπάνιες στην περιοχή, μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλή δυναμική ενίσχυση των χώρων μεταξύ των πυλών του MoSE, μέσω των οποίων το νερό της θάλασσας θα αυξησεί το επίπεδο της λιμνοθάλασσας, ακόμη και όταν είναι κλειστές οι πύλες.

4. Με την προσομοίωση της επανάληψης ορισμένων καταιγίδων του παρελθόντος με υψηλότερο το επίπεδο της θάλασσας, φάνηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι πλημμύρες στα χαμηλότερα μέρη της Βενετίας για πολλές συνεχόμενες ώρες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν με τα εμπόδια MoSE.

Τέλος, αναλύεται η σημερινή κατάσταση των έργων.

Pirazzoli Paolo Antonio Διευθυντής Εργαστηρίου Φυσικής Γεωγραφίας (CNRS), Γαλλία

O Paolo Antonio Pirazzoli γεννήθηκε στη Βενετία της Ιταλίας το 1939 και πολιτογραφήθηκε Γάλλος πολίτης το 1979. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του ως πολιτικός μηχανικός αλλά και τις σπουδές του στην παράκτια γεωμορφολογία και στη φυσική γεωγραφία, εργάζεται από το 1976 ως ερευνητής στο CNRS (Γαλλικό Εθνικό Συμβούλιο για την επιστημονική έρευνα). Σήμερα είναι ομότιμος διευθυντής έρευνας στο CNRS – UMR8591 (Εργαστήριο της Φυσικής Γεωγραφίας) (www.lgp.cnrs-bellevue.fr). Έχει διατελέσει διεθνής επικεφαλής του Προγράμματος 200 IGCP της Ουνέσκο «σχέση της στάθμης της θάλασσας και εφαρμογές» (1983-1987: περισσότεροι από 600 συμμετέχοντες από 67 χώρες) και συμμετείχε ενεργά σε πολλά μετέπειτα διεθνή IGCP ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τις μεταβολές της στάθμης της θάλασσας κατά τη Τεταρτογενή περίοδο.

Co.Ri.La. Scenari di crescita del livello del mare per la laguna di Venezia. Venezia, Novembre 1999, 23 p.

Rahmstorf S.A. Semi-empirical approach to projecting future sea-level rise. Science, 315, 368-370, 2007.

Pfeffer W.T., Harper J.T., O’Neel. Kinematic constraints on glacier contributions by the 21th-century sea-level rise. Science, 321, 1340-1343, 2008.
http://www2.comune.venezia.it/mose-doc-prg/ 12.2

Pirazzoli P.A. Did the Italian Government approve an obsolete project to save Venice ? Eos, Transactions, American Geophysical Union, 83, 20, p. 217, 223, 14 May 2002.

Pirazzoli P.A., Umgiesser G. E se il progetto “MOSE” fosse già obsoleto ? CNR-ISDGM, Techn. Rep. 256, Venezia, 21 p., gennaio 2003.

Pirazzoli P.A., Umgiesser G.The projected “MOSEˮ barriers against flooding in Venice (Italy) and the expected global sea-level rise. J. Marine Env. Eng., 8, 247-261, 2006.

Σχετικές ομιλίες