Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας - Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό

Παπακανέλλου Δημήτρης, Ασλάνογλου Μίλτος, Παπαλεξόπουλος Αλέξης, Σταματάκη Σοφία, Μωυσής Ραφαήλ, Καστρινάκης Κωνσταντίνος

30 Ιανουαρίου 2014

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 123:55 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 2412
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 19.00, πραγματοποιήθηκε η τρίτη εκδήλωση του τρίτου κύκλου δημοσίων συζητήσεων υπό τον γενικό τίτλο «Μεταρρυθμίσεις με το βλέμμα στο μέλλον» που οργανώνουν η Kantor, το ΕΛΙΑΜΕΠ , το ΙΟΒΕ, η Κίνηση Πολιτών και η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, στο πλαίσιο του προγράμματος του Megaron Plus, με θέμα : «Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας – Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό».
 

Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν οι: Μίλτος Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρος της ΡΑΕ, Ραφαήλ Μωυσής, Αντιπρόεδρος του ΙΟΒΕ, Δημήτρης Παπακανέλλου, Διευθυντής της Kantor, Αλέξης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ECCO International, USA και  Σοφία Σταματάκη, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. και Πρόεδρος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων. Τη συζήτηση συντόνισε ο Κωνσταντίνος Καστρινάκης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Kantor.
 

Ο κ. Παπακανέλλου αναφέρθηκε στις 4 βασικές διαστάσεις / στόχους του τομέα ενέργειας – ασφάλεια τροφοδοσίας, ανταγωνιστικότητα χώρας, ανταγωνιστικότητα τομέα και περιβάλλον – καθώς και στις 4 βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών: τη σταθερότητα του συστήματος και τη διαθεσιμότητα πόρων, την εξασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών ενέργειας, την πρόσβαση σε ξένες αγορές, την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την σταθερότητα του επενδυτικού περιβάλλοντος. Οι βασικές αυτές προϋποθέσεις δεν ικανοποιούνται σήμερα σε σημαντικό βαθμό. Οι τιμές ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές είναι υψηλές, οι περιορισμένες διασυνδέσεις με τις γειτονικές χώρες δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη περιφερειακού εμπορίου, οι ελλείψεις ενεργειακών δικτύων εντός της Ελλάδος και η υψηλή συγκέντρωση προμήθειας αερίου επηρεάζουν την ασφάλεια εφοδιασμού , ενώ ο ανταγωνισμός στην αγορά ενέργειας παραμένει πολύ περιορισμένος. Για να επιτύχουμε την υπέρβαση αυτών των προβλημάτων μέσα από μια ολοκληρωμένη στρατηγική πρέπει να απαντηθούν πειστικά μια σειρά από κεντρικά ερωτήματα / διλήμματα που αφορούν σε 3 βασικές περιοχές - στο βέλτιστο ενεργειακό μίγμα της χώρας, στην αναγκαιότητα και τον τύπο των απαραίτητων υποδομών και στο ρυθμιστικό / νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς.
 

Ο κ. Ασλάνογλου παρουσίασε τις υποχρεώσεις της χώρας μας που απορρέουν από το τρίτο ενεργειακό πακέτο της ΕΕ, τονίζοντας ότι η ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας θα πρέπει να γίνει κατά τρόπον ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της ασφάλειας εφοδιασμού. Επισήμανε ότι είναι απαραίτητη η ηλεκτρική διασύνδεση των νήσων, η βελτίωση της αγοράς αερίου και των όρων προμήθειάς του, η αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου είσπραξης των λογαριασμών, η μείωση της φορολογίας, σε ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο καθώς και η διαμόρφωση νέων συνθηκών της αγοράς ΑΠΕ, οι οποίες πρέπει να αναπτύσσονται με όρους ανταγωνισμού.
 

Ο κ. Παπαλεξόπουλος εστίασε στις αλλαγές που απαιτούνται τόσο στην Ελληνική όσο και στην Ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Πρότεινε τη δημιουργία εικονικών σταθμών παραγωγής για την δημοπράτηση μέρους της παραγωγής της ΔΕΗ. Αναφέρθηκε στην ανάγκη για μείωση των επιδοτούμενων τιμολογίων για τις ΑΠΕ και την αντικατάστασή τους με κίνητρα προς την αγορά, ενώ ανέδειξε την εμπορία πράσινων πιστοποιητικών ως σημαντική εναλλακτική έναντι της φυσικής μεταφοράς ενέργειας από ΑΠΕ. Τέλος, ανέφερε το net metering ως ένα ρυθμιστικό εργαλείο για την ανάπτυξη της ανανεώσιμης ενέργειας. 
 

Η κα Σταματάκη αναφέρθηκε στις δραστηριότητες αναζήτησης υδρογονανθράκων στην χώρα. Παρουσίασε τις θετικές προοπτικές της χώρας και επεσήμανε ότι απαιτείται εντατική και συνεχής έρευνα και όχι επανάληψη των αστοχιών του παρελθόντος, όπως κατά την περίοδο αδράνειας 1996 – 2011. Τόνισε ότι η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα, με την πιστοποίηση ενός κοιτάσματος και την ανάπτυξη του πεδίου να απαιτεί 7-10 χρόνια, όμως η επίτευξη θετικού αποτελέσματος θα βελτιώσει το εμπορικό ισοζύγιο, και θα προσφέρει σημαντικά οφέλη στην ελληνική οικονομία και την κοινωνία.
 

Ο κ. Μωυσής παρουσίασε την δυνατότητα συμβολής του τομέα της ενέργειας στην επίτευξη ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου για την Ελλάδα, το οποίο χαρακτηρίζεται από εξωστρεφή προσανατολισμό και έμφαση στο «Τρίγωνο Γνώσης» (παιδεία, έρευνα, καινοτομία). Οι προτάσεις στις οποίες κατέληξε είναι ότι οι στόχοι που θα τεθούν για τον τομέα της ενέργειας πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, ώστε να μην τεθεί θέμα αξιοπιστίας της χώρας, θα πρέπει να ασκηθεί κριτική στην εφαρμοζόμενη πολιτική για την ηλεκτροπαραγωγή, ενώ για να παράγουν οι ΑΠΕ εξαγώγιμο προϊόν θα πρέπει όχι μόνο να βασιστούμε στο δυναμικό ανανεώσιμων της χώρας αλλά και να ενισχύσουμε την έρευνα και καινοτομία στον τομέα.
 

Τα συμπεράσματα της ημερίδας συνόψισε, ο κ. Κωνσταντίνος Καστρινάκης  τονίζοντας την ανάγκη διατύπωσης μιας συνεκτικής, αποτελεσματικής αλλά και ρεαλιστικής ενεργειακής στρατηγικής για την χώρα η οποία θα επιτρέψει στον τομέα της ενέργειας να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και προσελκύοντας επενδύσεις. Υπάρχει ανάγκη προσδιορισμού του βέλτιστου ενεργειακού μίγματος, λαμβάνοντας υπόψη την καλύτερη αξιοποίηση των εγχώριων πόρων, με έμφαση το ανανεώσιμο δυναμικό, παράλληλα με το κόστος και τους περιβαλλοντολογικούς περιορισμούς. Είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε τις υποχρεώσεις της χώρας προς την ΕΕ, επιβεβαιώνοντας  ότι οι αλλαγές θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα όχι μόνο του τομέα αλλά και της χώρας. Παρά την μεγάλη σημασία του εντοπισμού και της αξιοποίησης των πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, δεν μπορούμε βραχυπρόθεσμα να αρκεστούμε σε αυτή την προοπτική.  Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε έναν αποτελεσματικό σχεδιασμό υλοποίησης ενεργειακών υποδομών, εσωτερικών δικτύων  αλλά και διασυνδέσεων με γειτονικές χώρες, που θα ενισχύσουν την ασφάλεια τροφοδοσίας  και θα επιτρέψουν την ανάπτυξη εμπορίου ενέργειας.
 

Εντούτοις, εφόσον η χώρα εκμεταλλευτεί και συμμετάσχει ενεργά στις πρωτοβουλίες της ΕΕ για την ενοποίηση των δικτύων, μπορεί να εξοικονομηθεί 0,5-1 δισ. €, χωρίς επενδύσεις σε δίκτυα ή αποθήκευση ενέργειας.

Παπακανέλλου Δημήτρης Διευθυντής, Kantor

Ο Δημήτρης Π. Παπακανέλλου, Διευθυντής στην Kantor, είναι Χημικός Μηχανικός του ΕΜΠ με μεταπτυχιακούς τίτλους στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα Συστήματα Ελέγχου και Πληροφορικής, καθώς και Δίπλωμα Χρηματοοικονομικών και Λογιστικής από την ACCA.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Andersen, στο γραφείο του Λονδίνου, όπου συμμετείχε σε έργα στρατηγικής και αναδιοργάνωσης μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών. Στέλεχος της KANTOR από το 2003, τα τελευταία 4 χρόνια είναι επικεφαλής της μονάδας Management Consulting Services της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών έχει συμμετάσχει σε μεγάλα έργα στην Ελλάδα στους κλάδους της ενέργειας, της βιομηχανίας και του εμπορίου για λογαριασμό ιδιωτικών επιχειρήσεων και ΔΕΚΟ.

Ειδικά στον τομέα της Ενέργειας, έχει διευθύνει σημαντικά έργα σε εταιρείες όλων των τομέων του κλάδου στην Ελλάδα (ηλεκτρισμός, ανανεώσιμες, φυσικό αέριο και πετρελαιοειδή). Μεταξύ άλλων, είναι επικεφαλής της ομάδας της KANTOR που έχει αναλάβει την υποστήριξη του αγωγού φυσικού αερίου TAP, με έμφαση στην ανάπτυξη και εμπλοκή τοπικών επιχειρήσεων στην κατασκευή του αγωγού, έχει ολοκληρώσει πολλά έργα για την ΔΕΗ σε θέματα βελτιστοποίησης παραγωγικών λειτουργιών και στην εμπορία  ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και σειρά έργων για τα Ελληνικά Πετρέλαια, σε θέματα στρατηγικής και αναδιοργάνωσης. Στον τομέα των ανανεώσιμων, έχει συμβουλεύσει το Ελληνικό Δημόσιο για έργα μεγάλης κλίμακας ανάπτυξης φωτοβολταϊκών πάρκων σε εθνικό επίπεδο με έμφαση στην εξαγωγή ενέργειας και στην εμπορία πράσινων πιστοποιητικών (green credits), ενώ έχει ολοκληρώσει για μεγάλo βιομηχανικό όμιλο μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη του γεωθερμικού δυναμικού της Ελλάδας.

Ασλάνογλου Μίλτος Αντιπρόεδρος της ΡΑΕ

Γεννήθηκε το 1969 στη Θεσσαλονίκη, ο Μίλτος Ασλάνογλου είναι πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, κάτοχος μεταπτυχιακών διπλωμάτων σε Ενεργειακή Οικονομία και Πολιτική από το Imperial College του Πανεπιστήμιου του Λονδίνου και σε Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάσθηκε σε εταιρείες εμπορίας φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στο Λονδίνο. Από το 2002 εργάστηκε στη Γραμματεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ως Επικεφαλής της Μονάδας Παρακολούθησης Αγορών και Ανταγωνισμού. Από το Δεκέμβριο του 2010 είναι Mέλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και από τον Ιανουάριο του 2011 είναι ο Β' Αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Παπαλεξόπουλος Αλέξης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ECCO International, USA

Ο Αλέξανδρος Παπαλεξόπουλος είναι Πρόεδρος και ιδρυτής της ECCO International Inc, μια εταιρεία συμβούλων ενέργειας που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με το σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματα παραγωγής ενέργειας, συστήματα διαχείρισης ενέργειας και θέματα λογισμικού εντός και εκτός των ΗΠΑ. Η εταιρεία απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα πελατών όπως ρυθμιστικές αρχές, κυβερνήσεις, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ανεξάρτητοι διαχειριστές συστημάτων κλπ.

Πριν από την ECCO International το 1998, ο κ. Παπαλεξόπουλος ήταν διευθυντής της PG & E Electric Industry Restructuring Group στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια. Έχει ένα εκτενές υπόβαθρο στο σχεδιασμό συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, προσομοίωσης, ανάλυσης και υπολογιστικών τεχνικών με εξειδίκευση σε δικτυακές και εμπορικές λειτουργίες, κοστολόγηση, συστήματα διαχείρισης ενέργειας, παραγωγή ενέργειας , σχεδιασμό μετάδοσης, μετάδοση και συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δυναμικά συστήματα και έλεγχο σε πραγματικό χρόνο. Έχει κάνει σημαντικές συνεισφορές στους τομείς της βελτιστοποίησης του δικτύου και της κοστολόγησης, στις βοηθητικές υπηρεσίες, στη διαχείριση της συμφόρησης, στην υλοποίηση εφαρμογών EMS και στις πραγματικές συναρτήσεις ελέγχου χρόνου καθώς και  στην πρόβλεψη σε ένα περιβάλλον χρησιμότητας.

Σταματάκη Σοφία Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. - Πρόεδρος, Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων

Η Σοφία Σταματάκη είναι κάτοχος του Διπλώματος του Μηχανικού Μεταλλείων – Μεταλλουργού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1979) και του Διδακτορικού Διπλώματος στη Μηχανική Πετρελαίων από το Heriot-Watt University του Εδιμβούργου της Μεγάλης Βρετανίας (1986). Από το 1988 είναι μέλος ΔΕΠ της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. και το 2002 εξελέγη Καθηγήτρια στη Μηχανική Πετρελαίων και Τεχνολογία Γεωτρήσεων.

Διδάσκει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στις θεματικές περιοχές της τεχνολογίας γεωτρήσεων, μηχανικής πετρελαίων και γεωθερμικών πεδίων και έχει επιβλέψει περισσότερες από 40 διπλωματικές εργασίες και 9 διδακτορικές διατριβές. Έχει αναπτύξει αρκετές συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και έχει συμμετάσχει ή/και επιβλέψει περισσότερα των 20 ερευνητικών έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή ένωση, Εθνικούς Οργανισμούς και τον Ιδιωτικό τομέα, η πλειοψηφία των οποίων σχετίζεται με την τεχνολογία γεωτρήσεων και τη μηχανική πετρελαίων.

Έχει στο ενεργητικό της περισσότερες από 80 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και έχει παραστεί ως προσκεκλημένη ομιλήτρια σε πολλά σημαντικά διεθνή συνέδρια και οργανισμούς. Έχει διατελέσει σύμβουλος του Υπουργού Βιομηχανίας (1995) σε θέματα Πετρελαϊκής Πολιτικής και στην προετοιμασία του 1ου Γύρου Παραχωρήσεων σχετικά με τους υδρογονάνθρακες. Το 2013 ανέλαβε Πρόεδρος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων.

Μωυσής Ραφαήλ Επίτιμος Πρόεδρος ΙΟΒΕ - Επίτιμος Πρόεδρος Συμβουλίου των Επιτρόπων, CYA

Ο Ραφαήλ Μωυσής είναι Επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου των Επιτρόπων του College Year in Athens και Επίτιμος Πρόεδρος του ΙΟΒΕ. Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο UMIST στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, και στη συνέχεια στο Μ.Ι.Τ., όπου έλαβε το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό του δίπλωμα.

Η επαγγελματική του σταδιοδρομία μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις κατηγορίες:
Ακαδημαϊκή κοινότητα: Επίκουρος Καθηγητής Μηχανολόγων Μηχανικών του M.I.T.
Ιδιωτικός τομέας: υπηρέτησε, μεταξύ άλλων, ως Διευθύνων Σύμβουλος της Kelvinator Hellas S.A., Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, και Πρόεδρος της ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε.
Δημόσιος τομέας: υπηρέτησε ως Υποδιοικητής της ΕΤΒΑ, Διοικητής της ΔΕΗ, Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., Πρόεδρος της ΔΕΠΑ και Πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής.
Μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί: υπήρξε Πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου των Αποφοίτων του M.I.T., Γραμματέας και Ταμίας του Δ.Σ. στο Κολλέγιο Αθηνών, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, Πρόεδρος του ALBA, Επίτιμος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΙΟΒΕ, Ταμίας του Food Bank Foundation, και Αντιπρόεδρος του College Year in Athens, μεταξύ άλλων.

Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα τεχνικού, οικονομικού και γενικού ενδιαφέροντος σε ελληνικές και ξένες εφημερίδες και περιοδικά, έχει γράψει δύο βιβλία, και αρκετά άρθρα σε διάφορες εκδόσεις. Το 1982 του απονεμήθηκε ο τίτλος του Αξιωματικού της Λεγεώνας της Τιμής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Γαλλίας και το 2008 ο τίτλος του Διοικητή του Τάγματος του Στέμματος του Βασιλείου του Βελγίου.

Έχει δύο γιους, αποφοίτους του Κολλεγίου Αθηνών και του Μ.Ι.Τ.

Καστρινάκης Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Kantor

Ο Κωνσταντίνος Στ. Καστρινάκης ειδικεύεται στην οργανωτική αλλαγή και στον σχεδιασμό και υλοποίηση εταιρικών και θεσμικών πολιτικών. Έχει παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες  σε διοικήσεις εταιρειών, οικογενειακών επιχειρήσεων, δημοσίων φορέων καθώς και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για περισσότερα από 20 έτη. Είναι Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1978) και κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοικητική επιστήμη από τη Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστήμιου του Λάνκαστερ. Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του κατείχε διευθυντικές θέσεις σε πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες στον τομέα των καταναλωτικών αγαθών, βιομηχανικών προϊόντων, ενέργειας και δημόσιας διοίκησης.  Ιδρυτικό στέλεχος της Kantor Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. (το 1990), ο κ. Καστρινάκης είναι Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας από τον Μάιο του 2008. Είναι ενεργό μέλος επαγγελματικών και κοινωνικών μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ελλάδα και μέλος διοικητικών συμβουλίων σε εταιρείες και τράπεζες.

Σχετικές ομιλίες

Κύκλος 6: Μπορεί να εφαρμοστεί ένα εθνικό σχέδιο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας; 157:22

Ιουν 12, 2018

Κύκλος 6: Μπορεί να εφαρμοστεί ένα εθνικό σχέδιο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας;

Βέττας Νίκος Γραβάνης Αχιλλέας Καρτάλης Κωνσταντίνος Μητρόπουλος Κώστας Στρατόπουλος Γιώργος Διαμαντοπούλου Άννα Φιλιππίδης Νίκος Γιαννίτσης Τάσος Βερνίκος Γεώργιος Ρέτσος Γιάννης Φέσσας Θεόδωρος

Γλώσσα: Ελληνική