Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Ψηφιακή υγεία και Real World Data στην Ελλάδα: Ο μετασχηματισμός στο οικοσύστημα της υγείας και ο αντίκτυπος στην οικονομία

Τσακανίκας Άγγελος, Κωτσιόπουλος Ιωάννης, Χαμπίδης Κωνσταντίνος, Καρόκης Αντώνης, Βέττας Νίκος

10 Μαρτίου 2022

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01:24:08 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 215

Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών - ΙΟΒΕ, παρουσίασε σε ειδική
διαδικτυακή συνέντευξη τύπου τη μελέτη «Ψηφιακή Υγεία και Real World Data στην Ελλάδα: Ο μετασχηματισμός στο οικοσύστημα της υγείας και ο αντίκτυπος στην οικονομία» που εκπόνησε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με την υποστήριξη της εταιρείας MSD Ελλάδας.

Τη μελέτη παρουσίασε ο Επιστημονικός Σύμβουλος του ΙΟΒΕ, Αναπληρωτής καθηγητής ΕΜΠ,
κ. Άγγελος Τσακανίκας, ενώ εισαγωγικά σχόλια και ο συντονισμός της συζήτησης έγιναν από
τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, Καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Νίκο
Βέττα.

Στην εισαγωγή του, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, κ. Νίκος Βέττας, επισήμανε ότι ο τομέας της υγείας είναι απόλυτα κρίσιμος για τη
χώρα όχι μόνο για τη σημασία των σχετικών υπηρεσιών για τους πολίτες, αλλά και για την
αναπτυξιακή δυναμική που μπορεί να προσδώσει στο ευρύτερο παραγωγικό σύστημα. Τα
οφέλη της ενσωμάτωσης της ανάλυσης και αξιοποίησης των RWD στο οικοσύστημα της
ψηφιακής υγείας της χώρας είναι πολλαπλά, καθώς οι δυνητικές εφαρμογές RWD σχετίζονται
άμεσα με το μετασχηματισμό και εξορθολογισμό της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, των
δαπανών για την υγεία, την προαγωγή της κλινικής έρευνας και της καινοτομίας και τελικά και
τη δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας. Ήδη έχουν αναπτυχθεί συστήματα συλλογής
από πολλούς φορείς και υπάρχουν πλέον και οικονομικοί πόροι για να επενδύσουμε στην
αξιοποίησή τους και την μόχλευση σχετικών επενδύσεων προς αυτό το πεδίο. Ταυτόχρονα, η
πανδημία ανέδειξε τη σπουδαιότητα της έγκαιρης πληροφόρησης σε επίπεδο ασθενούς αλλά
και μονάδων συστήματος υγείας. Ο κ. Βέττας σημείωσε ότι η Ελλάδα υστερεί σε αυτόν τον
τομέα, αλλά μπορούμε να καλύψουμε το κενό που υπάρχει. Είναι επίσης σημαντικό ότι ο
χώρος στηρίζεται κατεξοχήν σε ανθρώπινο κεφάλαιο και καινοτομία, ως εκ τούτου ταιριάζει
στο ευρύτερο αναπτυξιακό υπόδειγμα της χώρας.

Στην τοποθέτηση του, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, κ.
Ιωάννης Κωτσιόπουλος, επισήμανε ότι «Καθώς έχει ωριμάσει η στρατηγική για την ψηφιακή
υγεία στη χώρα μας, πιστεύω ότι είναι τώρα η κατάλληλη χρονική στιγμή να ανοίξει ο
επιστημονικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη βέλτιστη αξιοποίηση των Real World Data και τη δημιουργία ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που θα προάγει την
έρευνα και την καινοτομία, θα αυξάνει την προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία και
θα προστατεύει τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πολιτών».

Ο Διευθυντής του Γραφείου Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κωνσταντίνος
Χαμπίδης, σημείωσε ότι «Η ψηφιακή μεταρρύθμιση της υγείας βασίζεται πάνω στην
πρόσβαση του πολίτη στα δεδομένα του».

Ο Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της MSD Ελλάδας, κ. Αντώνης Καρόκης, σημείωσε ότι η
μελέτη εκπονήθηκε με την υποστήριξη της της MSD Ελλάδος και συνεχίζοντας, κατά τον
χαιρετισμό του, ανέφερε ότι χρειαζόμαστε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση, που να θέτει
την καινοτομία στο επίκεντρο, καθιστώντας την Ελλάδα χώρα πρότυπο στην εφαρμογή του
ψηφιακού μετασχηματισμού στην υγεία, στην ανάλυση των μεγάλων δεδομένων πραγματικού
χρόνου (Big Data and Real Word Evidence) και άρα κέντρο αριστείας στην ανάλυση της
επίδρασης της καινοτομίας. Τόνισε ότι η επένδυση στην καινοτομία σήμερα είναι εχέγγυο για
έναν υγιή πληθυσμό και μια βιώσιμη οικονομία στο μέλλον.


Το BLOD ευχαριστεί τους διοργανωτές για την παραχώρηση του βίντεο της εκδήλωσης.

Τσακανίκας Άγγελος Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής Αξιολόγησης Τεχνολογικών Συστημάτων, Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) ΕΜΠ - Επιστημονικός Σύμβουλος ΙΟΒΕ

Ο Άγγελος Τσακανίκας γεννήθηκε το 1974 και σπούδασε στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του  ΕΜΠ. Εργάστηκε ως μεταπτυχιακός ερευνητής στο Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ, όπου και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στην περιοχή της Στρατηγικής και Οικονομικών της Τεχνολογίας. Από το 2003 έως το 2008 δίδασκε στη βαθμίδα του Λέκτορα (Π.Δ 407/80) στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει εργαστεί επίσης ως επιστημονικός συνεργάτης στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου και ασχολήθηκε ιδιαίτερα με θέματα ανταγωνιστικότητας και στην Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Από τον Ιανουάριο του 2004 μέχρι τον Απρίλιο του 2007 εργάστηκε στο ΙΟΒΕ ως Υπεύθυνος του Τμήματος Οικονομικής Συγκυρίας, ενώ από τον Απρίλιο του 2007 είναι Υπεύθυνος Ερευνών του ΙΟΒΕ. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και υπό την επίβλεψη του Επιστημονικού Διευθυντή του Ιδρύματος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του συνόλου του ερευνητικού και μελετητικού έργου που επιτελείται στο Ίδρυμα, παρέχει ερευνητικές συμβουλές και καθοδηγεί τους ερευνητές του Ιδρύματος αναφορικά με την εκπόνηση των μελετών. Είναι Υπεύθυνος των Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας, συντονίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του έργου που επιτελείται στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου Αυτοκινήτου του Ιδρύματος, ενώ αναλαμβάνει ως επιστημονικός Υπεύθυνος την εκπόνηση εκείνων των ερευνητικών έργων που σχετίζονται ειδικά με την Κοινωνία της Πληροφορίας, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Επίσης συμμετέχει στην εκπόνηση των τακτικών μελετών του ΙΟΒΕ για την Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και τις τριμηνιαίες εκθέσεις για την Ελληνική Οικονομία. Τέλος, μαζί με τον κ. Σ.Ιωαννίδη συνθέτουν την εθνική ερευνητική ομάδα που συμμετέχει στο ερευνητικό consortium του GEM (Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας), στο πλαίσιο του οποίου εκδίδεται η ετήσια έκθεση για την Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

Κωτσιόπουλος Ιωάννης Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο Υγείας

Ο Ιωάννης Κωτσιόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Σπούδασε Μαθηματικά στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc) στις Τεχνολογίες Λήψης Αποφάσεων από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και διδακτορικού στην Πληροφορική από το ίδιο πανεπιστήμιο. Από το 2015 εργαζόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο σε θέσεις ευθύνης στο NHS, όπως αυτή του Chief Information Officer, και είναι μέλος του NHS Digital Academy. Στο παρελθόν έχει διατελέσει Αναπληρωτής Διοικητής στο Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας (2011-2014), μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (DRGs) και έχει διδάξει στο ΤΕΙ Αθήνας. Έχει εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο σε έργα έρευνας και τεχνολογίας και έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών εργασιών και άρθρων σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στα πληροφοριακά συστήματα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών υγείας αλλά και στα θέματα διασφάλισης της ποιότητας στην υγεία.

Χαμπίδης Κωνσταντίνος Διευθυντής του Γραφείου Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ο Κωνσταντίνος Χαμπίδης ανέλαβε Chief Digital Officer το 2016 και από τότε συντονίζει την
ψηφιακή πολιτική του δήμου Αθηναίων. Με την ανακοίνωση του πρώτου Οδικού Χάρτη για την
Ψηφιακή Αθήνα τον Ιανουάριο του 2018, η Αθήνα έθεσε τις προτεραιότητες της, την στρατηγική της και το πλαίσιο δράσεων της για την ψηφιακό μετασχηματισμό της. Έχει σπουδάσει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έχει εργαστεί για περισσότερα από 10 χρόνια στον χώρο της ναυτιλίας. Κατά την περίοδο 2010-2012 συμμετείχε ενεργά στην πρωτοβουλία Digital Greece 2020. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΜ, αναπτυξιακής εταιρείας του δήμου Αθηναίων.

Καρόκης Αντώνης Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της MSD Ελλάδας

Ο Αντώνης Καρόκης είναι Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της MSD Ελλάδας από το 2011 και διαθέτει εικοσαετή εμπειρία στον φαρμακευτικό και υγειονομικό κλάδο, ενώ έχει επίσης πλούσιο ερευνητικό έργο. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει εργαστεί σε θέσεις υψηλής ευθύνης στους τομείς των Governmental, Corporate, Public Affairs και Health Economics σε μεγάλες πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες, όπως οι Amgen Hellas, Wyeth Hellas, Astra Zeneca SA.

Έχει διδάξει την ενότητα των Οικονομικών της Υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης για επτά συνεχή χρόνια και έχει υπάρξει σύμβουλος στα υπουργεία Ανάπτυξης και Υγείας σχετικά με θέματα δημόσιων προμηθειών Υγείας και υγειονομικών μεταρρυθμίσεων. Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει πλήθος δημοσιεύσεων γύρω από τα θέματα Οικονομικών και Πολιτικών της Υγείας.

Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας, καθώς και πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα Health Planning and Financing από το London School of Economics and Political Science.

Βέττας Νίκος Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ - Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γενικός διευθυντής στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών από το 2013. Καθηγητής Οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 2003, όπου έχει υπηρετήσει ως Πρόεδρος του Τμήματος Οικovoμικής Επιστήμης και μέλος του Συμβουλίου του Ιδρύματος. Kάτοχος διδακτορικού από το University of Pennsylvania, ΗΠΑ. Έχει εργαστεί ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Duke University στις ΗΠΑ και Επισκέπτης Καθηγητής στο ΙNSEAD στη Γαλλία και τη Σιγκαπούρη. Είναι Associate Editor του International Journal of Industrial Organization, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του European Association for Research in Industrial Economics και Ερευνητικός Εταίρος στο Centre for Economic Policy Research του Λονδίνου, ενώ έχει υπάρξει Associate Editor του Journal of the European Economic Association και του Journal of Industrial Economics. Έχει υπηρετήσει ως τακτικό μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και μέλος του European Advisory Group for Competition Policy της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Έχει δημοσιεύσεις στο International Economic Review, European Economic Review, Rand Journal of Economics, Review of Economic Studies και άλλα κορυφαία επιστημονικά περιοδικά. Συνδιοργανωτής από το 2002 του Conference for Research on Economic Theory and Econometrics και εκ των επιμελητών του Beyond Austerity (MIT Press, 2017) - Πέρα από τη Λιτότητα (ΠΕΚ, 2017). Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδίου («Επιτροπής Πισσαρίδη») για την Ελληνική Οικονομία, 2020.

Σχετικές ομιλίες

«Ιδιωτικότητα και προσωπικά δεδομένα την εποχή του κορωνοϊού»  - Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πανδημία με σεβασμό στο κράτος δικαίου και τις αξίες της δημοκρατικής κοινωνίας; (διαδικτυακή δημόσια συζήτηση) 01:43:27

Απρ 23, 2020

«Ιδιωτικότητα και προσωπικά δεδομένα την εποχή του κορωνοϊού» - Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η πανδημία με σεβασμό στο κράτος δικαίου και τις αξίες της δημοκρατικής κοινωνίας; (διαδικτυακή δημόσια συζήτηση)

Σισιλιάνος Λίνος-Αλέξανδρος Μενουδάκος Κωνσταντίνος Μήτρου Λίλιαν Βενιζέλος Ευάγγελος

Γλώσσα: Ελληνική