Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Πηγές και προέλευση της σωματιδιακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Μεσόγειο

Καλογρίδη Αθηνά-Cerise

12 Ιουλίου 2017

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 31:44 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 621
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /
Ομιλητές
Καλογρίδη Αθηνά-Cerise

Γλώσσα
Ελληνική

Ημερομηνία
12/07/2017

Διάρκεια
31:44

Εκδήλωση
52ο Θερινό Σχολείο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Χώρος
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Διοργάνωση
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος

Κατηγορία
Περιβάλλον

Ετικέτες
Θερινό Σχολείο 2017, Μεσόγειος, αιωρούμενα σωματίδια, ρύπανση

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”, συνεχίζοντας μία μακρά παράδοση, διοργάνωσε από 3 έως 14 Ιουλίου 2017 Θερινό Σχολείο προσανατολισμού και ενημέρωσης, που απευθύνεται σε πτυχιούχους και τελειόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.
 

Οι διαλέξεις του Θερινού Σχολείου κάλυψαν τις παρακάτω θεματικές περιοχές:

  • Περιβάλλον – Ενέργεια – Ασφάλεια
  • Προηγμένα Υλικά, Μικρο – Νανοτεχνολογία & Διατάξεις
  • Βασική Έρευνα στις Φυσικές Επιστήμες
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  • Επιστήμες Ζωής
  • Νέες Τεχνολογίες και Πολιτιστική Κληρονομιά

Οι διαλέξεις του Θερινού Σχολείου  πραγματοποιήθηκαν από διακεκριμένους επιστήμονες από Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού  και του ΕΚΕΦΕ ''Δ''. Επίσης στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του κέντρου και πρακτική εξάσκηση σε επιλεγμένα εργαστήρια.

Στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και μία Ημερίδα Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης - Eurαxess - Marie-Currie, καθώς και τις επιστημονικές διαλέξεις του 5th Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation (plenary sessions).

Περίληψη της ομιλίας

Η ατμόσφαιρα στη λεκάνη της Μεσογείου επηρεάζεται έντονα από ποικίλες πηγές έκλυσης αιωρουμένων σωματιδίων (ΑΣ). Οι τοπικές ανθρωπογενείς πηγές από περιοχές με έντονη βιομηχανική δραστηριότητα, οι δραστηριότητες των μεγαλουπόλεων και  πολλών μεσαίου μεγέθους αστικών κέντρων σε όλη τη λεκάνη, καθώς και οι έντονες ναυτιλιακές δραστηριότητες καθιστούν την Μεσόγειο μια από τις πιο ευάλωτες περιοχές στον πλανήτη σε ότι άφορα την ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι φυσικές πηγές, όπως η σκόνη της Σαχάρας, τα θαλάσσια άλατα και οι συχνές δασικές πυρκαγιές, συμβάλλουν επίσης στις παρατηρούμενες υψηλές συγκεντρώσεις: Εκτός των τοπικών πηγών, η μεγάλης κλίμακας μεταφορά αέριας μάζας από τις γειτονικές ηπείρους είναι ένας επιπλέον παράγοντας συνεισφοράς στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Τέλος, οι ειδικές μετεωρολογικές συνθήκες, που επικρατούν στην περιοχή (έντονη ηλιακή ακτινοβολία και υψηλές θερµοκρασίες), επιτείνουν το χηµικό µετασχηµατισµό των εκπεµπόµενων προδρόµων ενώσεων σε δευτερογενείς, κυρίως λεπτόκοκκα ΑΣ.
 

Οι δυσμενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία που προκαλούνται από τα υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης ΑΣ, και καθορίζονται τόσο από το μέγεθός τους, όσο και από τη χημική τους σύσταση βρίσκονται στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος. Ο περιορισμός αυτών των αρνητικών επιπτώσεων απαιτεί όχι μόνο την καταγραφή των επιπέδων της ρύπανσης αλλά και τον προσδιορισμό των πηγών της τόσο σαν κατηγορία (κυκλοφορία, βιομηχανία, βιομάζας, κλπ) αλλά και χωρικά (τοπική ή μεταφερόμενη ρύπανση) και χημικά (πρωτογενείς και δευτερογενείς ρύποι). Στο πλαίσιο αυτό, το ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΕΡΠ) επικεντρώνεται στην παρακολούθηση και τον χαρακτηρισμό των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων των ΑΣ όπως και τον επιμερισμό των πηγών ρύπανσης. Στα πλαίσια της ομιλίας θα παρουσιαστούν τα διαθέσιμα εργαλεία, μεθοδολογίες και υποδομές για την μελέτη της σωματιδιακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Μεσόγειο.

Καλογρίδη Αθηνά-Cerise Ερευνήτρια, ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Η Αθηνά-Cerise Καλογρίδη (PhD), είναι χημικός μηχανικός με πτυχίο από το Εθνικό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Ρουέν στη Γαλλία και διδακτορικό δίπλωμα στις ατμοσφαιρικές επιστήμες από το Université Paris XI. Εργάζεται στο Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτου ως μεταδιδακτορική συνεργάτις στο πλαίσιο του έργου LIFE INDEX AIR. Έχει εμπειρία στη συνεχή παρακολούθηση ατμοσφαιρικών ρύπων χρησιμοποιώντας αναλυτικά εργαλεία σε πραγματικό χρόνο, στην επεξεργασία δεδομένων και την επιστημονική ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων και έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση πολλών έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Σχετικές ομιλίες