Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Η νευροψυχολογία των μαθησιακών δυσκολιών

Ανδρόνογλου Χρυσάνθη

10 Οκτωβρίου 2016

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 39:19 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1411
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Η μνήμη και η μάθηση αποτελούν θεμελιώδεις εγκεφαλικές λειτουργίες που επιτρέπουν στο άτομο να προσαρμόζεται στο περιβάλλον του, να οικοδομεί την προσωπική του ιστορία ως μοναδικό πλάσμα, να διευρύνει το πολιτιστικό του υπόβαθρο και συνεπώς και τον πολιτισμό του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Η μνήμη και η μάθηση είναι αποτέλεσμα δράσης κυτταρικών και μοριακών μηχανισμών και μονοπατιών. Αν και στα θηλαστικά ποικίλες εγκεφαλικές περιοχές συμμετέχουν σε διακριτές μορφές μνήμης, οι κυτταρικοί μηχανισμοί που συμμετέχουν, από τις πιο απλές ως τις πιο σύνθετες μορφές μάθησης και μνήμης, είναι εξελικτικά υψηλά συντηρημένες και συνίστανται σε μικρής και μεγάλης διάρκειας αναδιατάξεις των νευρικών συνάψεων και κυκλωμάτων.

Το κύριο χαρακτηριστικό του νευρικού συστήματος είναι η εκπληκτική ικανότητά του να προσαρμόζεται στο περιβάλλον και να βελτιώνει την αποτελεσματικότητά του στο πεδίο της εμπειρίας αλλά και να εδραιώνει ή να αναδιατάσσει τις λειτουργίες του με το πέρασμα του χρόνου. Αυτή η ιδιαίτερη ιδιότητα του νευρικού συστήματος ονομάζεται πλαστικότητα. Αφού οι αλλαγές του νευρικού συστήματος που προκαλούνται από περιβαλλοντικά ερεθίσματα είναι δυνατόν να επιμείνουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ακόμη και κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής του ατόμου, είναι προφανές ότι η πλαστικότητα αντιπροσωπεύει υψηλές εγκεφαλικές λειτουργίες, όπως η μνήμη και η μάθηση. Η ενδογενής ικανότητα της πλαστικότητας του νευρικού επιτρέπει στις εμπειρίες του ατόμου να σχηματοποιήσουν δομικά και λειτουργικά το νευρικό του σύστημα.

Η πρώτη αναδιάταξη των νευρωνικών κυκλωμάτων καθοδηγείται από γενετικούς παράγοντες. Στη συνέχεια, τα νευρωνικά κυκλώματα αναπροσαρμόζονται συνεχώς και τροποποιούνται από τις εμπειρίες μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται επιγενετική ανάπτυξη. Οι συναπτικές συνδέσεις που δεν χρησιμοποιούνται γίνονται ολοένα και ασθενέστερες και τελικά εξαφανίζονται, σε αντίθεση με τις συνάψεις που γίνονται ολοένα και ισχυρότερες αλλά και περισσότερες εξ΄ αιτίας της συνεχούς χρήσης και λειτουργίας τους. Η διαδικασία της μάθησης επάγει αλλαγές σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο που διευκολύνουν τη νευρωνική επικοινωνία και είναι βασικές για την αποθήκευση της μνήμης. Αν η μάθηση επιφέρει αλλαγές στην ισχυροποίηση των συνάψεων, η επιμονή αυτών των αλλαγών καταδεικνύει τον τρόπο αποθήκευσης των πληροφοριών στη μνήμη.

Αν και αρκετά ερωτηματικά που αφορούν στη σχέση ανάμεσα στις ενδοκυτταρικές βιοχημικές διαδικασίες , την πλαστικότητα των νευρωνικών κυκλωμάτων και τη μνήμη και μάθηση παραμένουν, οι Νευροεπιστήμες είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις προκλήσεις αυτές στο άμεσο μέλλον.

Ανδρόνογλου Χρυσάνθη Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Η Χρυσάνθη Ανδρόνογλου έχει πραγματοποιήσει σπουδές Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο Αμερικάνικο Κολλέγιο της Ελλάδος. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αναπτυξιακή Νευροψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Essex στο Ηνωμένο Βασίλειο αναζητώντας τη σχέση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και του εγκεφάλου και ειδικεύτηκε στην ψυχομετρική και νευροψυχολογική αξιολόγηση από τη βρεφική έως και την τρίτη ηλικία. Εισήχθη στην Ιατρική Σχολή Αθηνών κατόπιν εξετάσεων στο πενταετές πρόγραμμα Κλινικής Νευροψυχολογίας που οδηγεί σε διδακτορικό τίτλο σπουδών.

Έτυχε εκπαίδευσης από αξιόλογους ακαδημαϊκούς και κλινικούς επόπτες στα δημόσια Ψυχιατρικά Νοσοκομεία «Δρομοκαΐτειο» και «Αιγινήτειο» και σε συνεργαζόμενες με το Πανεπιστήμιο του Essex μονάδες ψυχικής υγείας. Έχει προσφέρει υπηρεσίες στον ξενώνα «Ελπίδα» για παιδιά με νεοπλασματική νόσο. Εργάστηκε με ψυχιατρικούς και νευρολογικούς ασθενείς καθώς και με παιδιά με αναπτυξιακά σύνδρομα και διαταραχές όπως αυτισμό, Down, Klinefelter ενώ ασχολήθηκε ερευνητικά με προβλήματα μνήμης και λόγου. Ερευνητικά έχει συνεισφέρει επίσης στα ψυχομετρικά εργαλεία στην Ελλάδα.

Έχει εκπαιδευτεί στην Ψυχοθεραπεία παίδων και ενηλίκων, στην παιδική και κοινωνική ψυχιατρική, στα παιδιά με Αναπτυξιακές Δυσκολίες και Πολλαπλές Ειδικές Ανάγκες στα προγράμματα της ΕΨΨΕΠ. Επιπλέον έχει εκπαιδευτεί στη Γνωστικο-Συμπεριφοριστική Θεραπεία CBT.

Εδώ και 11 χρόνια εργάζεται με παιδιά, εφήβους και ενήλικες που χρειάζονται ψυχοθεραπευτική υποστήριξη, παρέμβαση για την αντιμετώπιση μαθησιακών προβλημάτων και γνωστική αποκατάσταση.Τα τελευταία 15 έτη διδάσκει νευροψυχολογία και στατιστική σε ιδιωτικά κολλέγια και είναι Επικεφαλής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας.

Προσωπικός ιστότοπος της Χρυσάνθης Ανδρόνογλου

Σχετικές ομιλίες