Bodossaki Lectures on Demand

Η Διάσταση Βορρά- Νότου ως κριτήριο επιλογής των Επικεφαλής των Αναπτυξιακών Οργανισμών του Συστήματος των Ηνωμένων Εθνών

Ροδοθεάτος Γεράσιμος

18 Δεκεμβρίου 2015

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 11:36 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 846
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Το Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων έλαβε χώρα 17-19 Δεκεμβρίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Το συνέδριο ήταν αφιερωμένο στα 70 χρόνια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπό το γενικό τίτλο "Παγκόσμιες Προκλήσεις – Κοινές Ευθύνες. Μία αποτίμηση στα 70άχρονα των ΗΕ" και με επιμέρους θεματικές ενότητες: Διαχείριση κρίσεων, ανάπτυξη και χρέος, μεταναστευτικές ροές, ελλείμματα θεσμικής λειτουργίας, ΗΕ και ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου.

Η ομιλία του Γεράσιμου Ροδοθεάτου με τίτλο "Η Διάσταση Βορρά- Νότου ως κριτήριο επιλογής των Επικεφαλής των Αναπτυξιακών Οργανισμών του Συστήματος των Ηνωμένων Εθνών" πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δ΄ συνεδρίας με θέμα "Ηνωμένα Έθνη και Ανάπτυξη".


Η εισήγηση αποσκοπεί στο να αποτυπώσει τη γεωγραφική παράμετρο ως καθοριστικό κριτήριο στις διαδικασίες επιλογής των επικεφαλής των σημαντικότερων παγκόσμιων Αναπτυξιακών Διεθνών Οργανισμών (ΑΔΟ), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διάσταση Βορρά – Νότου, η οποία εντοπίζεται έντονα ήδη από τη Δεκαετία 1960. Βασίζεται σε πρωτογενή έρευνα και επεξεργασία  δεδομένων (της περιόδου 1945-2015) που αφορούν στους δέκα σημαντικότερους ΑΔΟ, οι οποίοι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και εκτέλεση πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, και πιο συγκεκριμένα με αντικείμενα που άπτονται των 3 πυλώνων του φαινόμενου (κοινωνικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό). Η παρουσίαση ξεκινά με αναφορά στις διάφορες κατηγοριοποιήσεις των χωρών - μελών του ΟΗΕ (γεωγραφικές, αναπτυξιακές) και ανάλυση του ρόλου των Επικεφαλής των ΑΔΟ και των κριτηρίων επιλογής τους. Έπειτα, παρουσιάζει επεξεργασμένα δεδομένα τα οποία καταδεικνύουν τη σημασία της χώρας καταγωγής και της αναπτυξιακής και γεωγραφικής κατάταξής της, ενώ τέλος, εστιάζει σε περιπτώσεις ειδικού ενδιαφέροντος. Βασικό πόρισμα της έρευνας είναι ότι η πλειοψηφία των Επικεφαλής των ΑΔΟ προέρχεται από αριθμητικά μειοψηφούσες ομάδες κρατών (π.χ. Ανεπτυγμένα Κράτη, κράτη της Ομάδας «Δυτική Ευρώπη και Λοιποί»), γεγονός που αποδεικνύει ότι οι ισχυρές πολιτικά και οικονομικά χώρες είναι ακόμα σε θέση να επηρεάζουν καθοριστικά τον ορισμό των επικεφαλής διεθνών οργανισμών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τις χώρες του Αναπτυσσόμενου Νότου.


Ροδοθεάτος Γεράσιμος Δρ. Παντείου Πανεπιστημίου, Ερευνητής ΕΚεΠΕΚ

Ο Γεράσιμος Ροδοθεάτος είναι Διδάκτορας του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, στο γνωστικό αντικείμενο του Δικαίου της Θάλασσας (Υπότροφος του ΠρογράμματοςΗράκλειτος ΙΙ). Το θέμα της διατριβής του ήταν «Το Διεθνές Καθεστώς των Τεχνητών Νησιών και Εγκαταστάσεων. Δημιουργία, Χρήση και Παροπλισμός. Μια Νομική Προσέγγιση» (βαθμός: Άριστα) και επιβλέποντας ο καθηγητής Γρ. Ι. Τσάλτας. Όντας στέλεχος του ΕΚεΠΕΚ από το 2003, έχει συμμετάσχει σε πλειάδα ερευνών και δράσεων του. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων από το 2008 και του Network of Educators for Sustainable Development από το 2009. Εθελοντής στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης.

Κατέχει MA στην Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, με βαθμό Άριστα και θέμα διπλωματικής εργασίας «Η Περιβαλλοντική Προστασία του Εξωατμοσφαιρικού Διαστήματος. Η Περίπτωση των Διαστημικών Συντριμμιών (Space Debris)» (βαθμός: Άριστα). Επίσης, είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Τέλος, έχει παρακολουθήσει σειρά μεταπτυχιακών σεμιναρίων, όπως: “Maritime Security and Safety from Theory to Practice” MARSAFENET Training School (2014), 16th Rhodes Academy on Oceans Law and Policy (2011), Tulane University Summer School on Maritime Law (2011), 1st European Sustainability Academy “European Energy Policy and Climate Change. Political and Economic Aspects” (2008), 15th European Centre for Space Law Summer School on “Space Law and Policy” (2006) και 14th European Centre for Space Law Summer School on “Space Law and Policy” (2005), κ.ά.

Τα πεδία της ερευνητικής και εκπαιδευτικής του ενασχόλησης περιλαμβάνουν: δίκαιο της θάλασσας, πολιτικές και διεθνές δίκαιο της ανάπτυξης, διεθνές δίκαιο και διεθνής πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος, δίκαιο του αέρα και του διαστήματος, γεωγραφία στις διεθνείς σπουδές.

Σχετικές ομιλίες