Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Genes and bits: Η ζωή πέρα από τη χημεία

Κόλλιας Γιώργος

29 Φεβρουαρίου 2016

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 36:43 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1611
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /
Ομιλητές
Κόλλιας Γιώργος

Γλώσσα
Ελληνική

Ημερομηνία
29/02/2016

Διάρκεια
36:43

Εκδήλωση
Hub Science

Χώρος
The HUB Events

Διοργάνωση
The HUB Events

Κατηγορία
Βιολογία

Ετικέτες
Hub Science, Φυσιολογία, πληροφορική, υπολογιστική μηχανική, βιολογικά συστήματα

Η βιολογία μέχρι σήμερα προσεγγίζει τη δομή και τη λειτουργία της ζωής ως «μέρος» ενός βιολογικού μηχανισμού και αδυνατεί να κατανοήσει το «όλον». Αυτό συμβαίνει κυρίως διότι, όπως σε όλα τα πολύπλοκα συστήματα, η σύνθεση των μορίων και των ιδιοτήτων τους σε ανώτερες ιεραρχικά μορφές αναδεικνύει νέες, μη προβλέψιμες ιδιότητες. Τα συστατικά της ζωής όπως το DNA, τα γονίδια, τα RNA και οι πρωτεΐνες δεν δρουν ατομικά και γραμμικά, αλλά αλληλεπιδρούν συνθετικά και διαχειρίζονται πληροφορίες με τη μορφή δυναμικών και πολύπλοκων δικτύων.

Αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι τα σύνθετα βιολογικά συστήματα αποτελούν «προσαρμοζόμενα δίκτυα διαχείρισης πληροφοριών», τα οποία συγκροτούνται από πολλά στοιχεία. Κάθε στοιχείο διαθέτει τις δικές του διασυνδέσεις που αλλάζουν και επαναπροσαρμόζονται δυναμικά μέσα στον χρόνο. Μέσα από την ανάγκη της ολοκληρωμένης καταγραφής και κατανόησης της ζωής σε επίπεδο συστήματος, διαμορφώνεται ένας νέος τρόπος σκέψης που ορίζει την γενικότερη μεθοδολογική προσέγγιση στην εποχή της βιολογίας των μεγάλων δεδομένων. 

Οδηγούμαστε έτσι στην ανάγκη διατύπωσης ενός νέου Επιστημολογικού Παραδείγματος για την κατανόηση της αρχιτεκτονικής της ζωής μιας νέας θεωρίας της Φυσιολογίας, που ενοποιείται πλέον με την πληροφορική και την υπολογιστική μηχανική. Οι επιστήμονες καλούνται να διατυπώσουν νέες υποθέσεις και να ερμηνεύσουν την υγεία και την ασθένεια σε ένα νέο πλαίσιο ιδεών και σκέψεων που θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε επανεκτίμηση των βιοηθικών, νομικών και κοινωνιολογικών προκλήσεων και αντιλήψεων για την «ουσία της ζωής».

Κόλλιας Γιώργος Καθηγητής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ - Ακαδημαϊκός - Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»

Ο Γιώργος Κόλλιας είναι Βιολόγος, τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Φυσιολογίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και Συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ».

Αναγνωρίζεται διεθνώς για πρωτοποριακές έρευνες που οδήγησαν στις πρώτες κλινικές δοκιμές και την ανάπτυξη των βιολογικών αντι-TNF θεραπειών για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Το εργαστήριό του πρωτοπορεί στην ανάπτυξη γενετικών μεθόδων για την κατανόηση των μοριακών και κυτταρικών μηχανισμών που διέπουν τις χρόνιες, φλεγμονώδεις ανοσολογικές νόσους. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 150 επιστημονικά άρθρα και 40 ανασκοπήσεις και σχολιασμούς (>27.000 αναφορές, h-index 73, Πηγή: Google Scholar). To 2014 έλαβε επιχορήγηση από το υψηλού κύρους ‘πρόγραμμα έμπειρων ερευνητών’ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC).

Ζωικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί στο εργαστήριο του έχουν διανεμηθεί σε πολλά ακαδημαϊκά και βιομηχανικά εργαστήρια σε όλο τον κόσμο (πάνω από 280 ΜΤΑ τα τελευταία δέκα χρόνια). Το 2005, ίδρυσε την πρώτη εξαγωγική επιχείρηση έντασης γνώσης – τεχνοβλαστό, την Biomedcode Ελλάς Α.Ε. Από το 2000, είναι εκλεγμένο μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO). Το 2014 του απενεμήθη το διεθνές βραβείο Carol-Nachman για πρωτοποριακές έρευνες στον τομέα της Ρευματολογίας και το 2015 βραβεύτηκε με το πρώτο Ερευνητικό βραβείο των Prix Galien Greece.

Είναι Μέλος της Επιτροπής Επιστημονικών Βραβείων και Μέλος Δ.Σ. του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Σχετικές ομιλίες