Bodossaki Lectures on Demand

Εξόρυξη γνώσης και εκτίμηση κινδύνου από δεδομένα ναυσιπλοΐας

Περαντώνης Σταύρος, Νιβολιανίτη Ζωή

10 Ιουλίου 2013

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 39:58 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 1107
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

Το Αιγαίο Πέλαγος αποτελεί ένα ακραίο παράδειγμα θαλάσσιας επικινδυνότητας λόγω της υψηλής πυκνότητας της κυκλοφορίας πλοίων σε αυτό, με την περιβαλλοντική του ασφάλεια να απειλείται άμεσα από ένα καταστροφικό ατύχημα. Σε αυτό συμβάλλει και η σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια της διέλευσης δεξαμενόπλοιων από και προς τη Μαύρη Θάλασσα τα οποία περνούν μέσα από τους στενούς διαύλους που σχηματίζουν τα πάνω από 1600 διάσπαρτα σε όλο το Αιγαίο νησιά του. Μειώνοντας, λοιπόν, την πιθανότητα ατυχημάτων πλοίων στο Αιγαίο, συμβάλλουμε σε σημαντική βελτίωση του κοινωνικού, οικονομικού, περιβαλλοντικού και πολιτιστικού τομέα στην Ελλάδα, Ειδικότερα, το Αιγαίο υποστηρίζει ένα μεγάλο μέρος του εθνικού πλούτου της χώρας, ιδίως του τουρισμού, ενώ εξαρτώνται από αυτό πάνω από 400.000 άτομα στην Ελλάδα μέσω των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων και της δημιουργούμενης απασχόλησης. Τυχόν ατυχήματα θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν αρνητικά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον τομέα των υποδομών και των μεταφορών, καθώς ο καθαρισμός μιας πετρελαιοκηλίδας μπορεί να κοστίσει πάνω από 1 δισ. ευρώ, ενώ τα ατυχήματα που αφορούν διαρροή υδατοδιαλυτών επικίνδυνων φορτίων (όπως φυτοφάρμακα) είναι αδύνατον να καθαρίσουν. Και τα δύο παραπάνω ατυχήματα θα είχαν ως αποτέλεσμα την απαγόρευση της αλιείας και την καταστροφή των τοπικών κοινοτήτων και του τουρισμού, καθώς και σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Θα μπορούσαν ακόμη μακροπρόθεσμα να οδηγήσουν σε καταστροφικές και αμετάκλητες αλλαγές στο οικοσύστημα του Αιγαίου και στη μεταβολή της βιοποικιλότητας σε ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο.

Για το σκοπό αυτό, έγινε η υποβολή της επιστημονικής πρότασης AMINESS, η οποία, στόχο έχει την χρησιμοποίηση όλων των χωροχρονικών δεδομένων που υπάρχουν και σχετίζονται με τη ναυσιπλοΐα στο Αιγαίο. Σε συνδυασμό με την εκπόνηση σεναρίων ατυχημάτων επιδιώκεται να δημιουργηθεί ένα υπολογιστικό εργαλείο, το οποίο θα προβλέπει την πρόκληση επικίνδυνων καταστάσεων και θα παρέχει την αντίστοιχη πληροφορία στα διαπλέοντα το Αιγαίο πλοία. Η επεξεργασία όλων αυτών των δεδομένων παρουσιάζει σημαντική πολυπλοκότητα και είναι το αντικείμενο διεπιστημονικής συνεργασίας του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ με ελληνικά πανεπιστήμια, εταιρείες ναυσιπλοΐας και ναυτιλίας και φιλοδοξεί να καλύψει ένα κενό της υπάρχουσας κατάστασης.

Περαντώνης Σταύρος Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Ο Σταύρος Περαντώνης είναι Διευθυντής Έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, και υπεύθυνος του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Ευφυΐας, στον Τομέα Πληροφορικής του Ινστιτούτου. Είναι πτυχιούχος του Φυσικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος MSc από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Liverpool και διδάκτορας του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης σε θέματα υπολογιστικής φυσικής.

Η τρέχουσα ερευνητική του δραστηριότητα εντάσσεται στο χώρο της υπολογιστικής ευφυΐας, της αναγνώρισης προτύπων και της ευφυούς επεξεργασίας και ανάλυσης πολυμεσικής πληροφορίας. Αποτέλεσμα του ερευνητικού του έργου είναι περισσότερες από 50 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 120 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με περισσότερες από 700 ετεροαναφορές στο επιστημονικό του έργο.

Είναι μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης (ΕΕΤΝ) και Πρόεδρος του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση αρκετών διεθνών συνεδρίων. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του διεθνούς περιοδικού Signal Processing. Τέλος, έχει διατελέσει συντονιστής ή επιστημονικός υπεύθυνος σε πλήθος εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Νιβολιανίτη Ζωή Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Σχετικές ομιλίες