Bodossaki Lectures on Demand
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

4η Βιομηχανική Επανάσταση - Ανίχνευση σε επίπεδο διεργασίας

Σταυρόπουλος Παναγιώτης

19 Ιανουαρίου 2018

ΟΜΙΛΙΕΣ
EXIT FULL SCREEN VIDEO & SLIDES
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 26:38 ΠΡΟΒΟΛΕΣ 488
ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ /

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής και Υλικών Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ) και η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ), παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, βλέποντας τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και γενικότερα στο διεθνές περιβάλλον να προετοιμάζονται συνδιοργάνωσαν στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουν αναπτύξει, το 1ο εξειδικευμένο εργαστήριο με θέμα την 4η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.
 

Η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης με καθολική εφαρμογή είναι προ των πυλών υποσχόμενη πολλά, αλλά αναδύοντας και νέες αβεβαιότητες, νέους  κινδύνους και νέες προκλήσεις. Η πλήρης αυτοματοποίηση, ψηφιοποίηση και ρομποτοποίηση, η διασύνδεση και συνεχής αλληλεπίδραση των «μηχανών» μεταξύ τους και με τον άνθρωπο και η σύζευξη όλων των σημερινών τεχνολογιών επικοινωνίας με την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που προβλέπει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση θα μεταβάλλει βίαια τόσο το παραγωγικό μοντέλο, όσο και το προφίλ των εργαζομένων.
 

Κοινή μας πεποίθηση είναι ότι ο 21ος αιώνας  θα χαρακτηριστεί από την ραγδαία επερχόμενη 4η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, η οποία αναμένεται να φέρει τεράστιες γεωπολιτικές ανακατατάξεις και ανατροπές στην οικονομική ανάπτυξη όλων των χωρών και να φτωχοποιήσει όσους δεν θα προλάβουν να προσαρμόσουν το παραγωγικό τους μοντέλο, καθώς και το μοντέλο της εκπαίδευσής τους, προετοιμάζοντας τους πολίτες τους για το μέλλον.
 

Είναι προφανές ότι το νέο μοντέλο οργάνωσης των παραγωγικών σχέσεων και των υπηρεσιών απαιτεί δραστικές μεταβολές, όχι μόνο στο εργασιακό τοπίο και την κοινωνική οργάνωση, αλλά και  στο Εκπαιδευτικό σύστημα και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό. Χαρακτηριστικές των μεταβολών είναι οι 16 δεξιότητες για τον 21ο αιώνα, όπως αυτές προσδιορίστηκαν το 2015 στο «ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» του World Economic Forum.
 

Είναι σαφές ότι η εξέλιξη δεν είναι αναστρέψιμη, και επομένως το ζητούμενο είναι ο έγκαιρος προγραμματισμός σε εθνικό και υπερεθνικό  επίπεδο, η  ενημέρωση επιστημόνων και εργαζομένων, η αναδιάταξη του επαγγελματικού τοπίου, ώστε η συνεργασία «μηχανών» -ανθρώπου να είναι αφενός αρμονική και αφετέρου να λειτουργήσει προς όφελος του ανθρώπου και της ποιότητας ζωής.
 

Το πρώτο εξειδικευμένο εργαστήριο για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση διοργανώθηκε από την ΕΕΧ και τον ΣΥΒΙΠΥΣ με στόχο ακριβώς την σφαιρική, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση σχετικά με την ενσωμάτωση ρομπότ σε σύνθετα περιβάλλοντα κατασκευής και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της μεταποίησης  και τους μηχανισμούς ασφάλειας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και για την εποχή μεταφοράς των δεδομένων σε εικονικό αποθηκευτικό χώρο –«cloud».

Η ομιλία με τίτλο "Ανίχνευση σε επίπεδο διεργασίας" συνοψίζει τις προκλήσεις και λύσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της μεταποίησης μέσω της χρήσης τεχνολογιών ανίχνευσης σε επίπεδο διεργασίας.


Σταυρόπουλος Παναγιώτης Εργαστήριο Βιομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού, Τμήμα Μηχανολογίας και Αεροναυτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Παναγιώτης Σταυρόπουλος είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Μηχανική από το Πανεπιστήμιο του Sussex-UK και διδακτορικού διπλώματος μηχανικού από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι υποψήφιος για MBA από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Εργάστηκε μεταξύ άλλων ως Ερευνητής Μηχανικός (2001-2007) και Διευθυντής Έργου (2007) στο Εργαστήριο Βιομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού στο Τμήμα Μηχανολογίας και Αεροναυτικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 2011 είναι υπεύθυνος για την παραγωγή και συντήρηση 2 γραμμών παραγωγής αλουμινίου για ποτά αλουμινίου, ενώ παράλληλα αναπτύσσει και εποπτεύει τα έργα βιομηχανικής και συνεχιζόμενης βελτίωσης μέσω της εταιρίας Crown Holdings Inc., της Bevcan - Europe and Middle East Division του εργοστασίου Πάτρας. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον τομέα των συμβατικών / μη συμβατικών / μικροδιαδικασιών παραγωγής, του σχεδιασμού εργαλειομηχανών, των συστημάτων CAD / CAM και RP / RM. Μιλά άπταιστα Αγγλικά και Γερμανικά.

Σχετικές ομιλίες